11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Mesajı

11 Ekim Günü Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından alınan kararla 2012 yılından itibaren “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü” olarak kutlanmaya başlamıştır.
Bu karar Türkiye, Kanada ve Peru’nun önerileriyle alınmış olup; kararda “Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedeflerine” ulaşılması ve kız çocuklarının kendilerini etkileyecek kararların alınmasına katılımı açısından desteklenmesinin, güçlendirilmesinin ve onlara yatırım yapılmasının son derece önemli olduğu, ayrıca bunun başarılmasının kız çocuklarına karşı ayrımcılık ve şiddeti önleyeceği, onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlayacağı belirtilmiştir. Ayrıca kararda, kız çocuklarının güçlendirilmesinde ailelere ve toplumlara büyük rol düştüğü de vurgulanmaktadır.
Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında BM tarafından belirlenen ve 2012 yılından beri ülkemizde de üzerinde çalışma yapılan temalar şunlar olmuştur:
1. Çocuk Evlilikleri
2. Kız Çocuklarının Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar
3. Şiddet Döngüsünü Kırmak İçin Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi
4. 2030 Vizyonu ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Kız Çocukların Gücü
Bu yıl ise 11 Ekim 2017 itibariyle Birleşmiş Miletler tarafından belirlenen tema ,”kriz dönemlerinde, öncesinde ve sonrasında kız çocuklarının güçlendirilmesi” konusu olmuştur.
Kız çocuklarının Çocuk Hakları Sözleşmesi ile korunan haklarından eşit ve tam olarak yararlanmaları, verilecek destek, ayrımcılığa, istismara, şiddete uğramalarına engel olacak ve insan haklarına erişimlerine katkı sağlayacaktır. Kız çocuklarının güçlenmesi toplumun güçlenmesine ve dünyanın daha yaşanabilir bir dünya olmasına neden olacaktır.
Kız çocuklarının toplumda güçlü olmaları, her türlü ayrımcılık ve istismardan kurtulmaları, bütün haklardan eşit düzeyde yararlanmaları dileğiyle dünyadaki kız çocuklarının “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü” nü kutlarız.