2014 Seçme Kararları

  Dosya No:  2014/2392 – Açıköğretim Fakültesi Adalet Bölümü 900 Koşulunun İptali Kararı

  Dosya No:  2014/3360 – Emlak Vergisinden Muaf Olma Kararı

  Dosya No:  2014/2832 – UYAP, Kişisel Verilerin Sistem Veri Tabanından Silinerek 3. Kişiler Tarafından Bu Verilere Erişimin Engellenmesi Kararı

  Dosya No:  2014/4011 – Kurul Üyeliğinin Hukuka Aykırı Bir Şekilde Sonlandırılması Nedeniyle Göreve İade Edilmesi Talebi Kararı

  Dosya No:  2013/171 – Polislerin Özlük Haklarının Düzeltilmesi Talebi Kararı

  Dosya No:  2014/3303 – Fazla Çalışma Ücretinin %50 Fazlasıyla Ödenmesi Talebi Kararı

   Dosya No:  2014/3246 – TSK Mehmetçik Vakfından Gelir Bağlanması Talebi Kararı

  Dosya No: 2014/2881 – Kurum Tarafından Doğum Borçlanması İşleminin Kabul Edilip Daha Sonra İptal Edilmesine Yapılan İtiraz Kararı

  Dosya No: 2014/2810 – Geç Kalma Nedeniyle Verilen Uyarma Cezasının Yeniden Değerlendirilmesi  Kararı 

  Dosya No: 2014/2905 – Cami Minaresinde Bulunan Baz İstasyonunun Kaldırılması Talebi Kararı

  Dosya No: 2014/3001 – Şartlı Bağış Olarak Hibe Edilen Eşya Bedelinin İade Edilmesi Kararı

 Dosya No: 2014/2753 – Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının Aralıksız Devam Ettirilmesi Talebi Kararı

 Dosya No: 2014/3106 – Mevlana Değişim Programına Katılma Talebinin ‘Uygun Değildir’ Şerhi İle Onay Vermeme İşleminnin İptali Kararı

 Dosya No: 2014/2765 – Konuta Ait Yakıt Bedeline İtiraz

  Dosya No: 2014/774 – Güvenlik Soruşturması Olumsuz Değerlendirilerek İptal Edilen Atama İşleminin İadesi Talebi Kararı

  Dosya No: 2014/4121 – Uygun Kadro Ünvanının Verilmesi Talebi Kararı

  Dosya No: 2014/2473 – Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenlerinin 659 Sayılı KHK’ya İtiraz Kararı

   Dosya No: 2014/3164 – Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavları (TEOG) Kararı

   Dosya No: 01.2013/289 – TOKİ Ait Dairede İkamet Etmemesine Rağmen Bu Daireye Yüksek Tutarda Doğalgaz Faturası Geldiği İddiası Kararı

   Dosya No: 01.2013/637 – Orman Vasfından Çıkarılmış 2/B Alanı Olduğu İddia Edilen Arazilerde Tespit Ve Tahdit Çalışmaları Yapılması Kararı

   Dosya No: 04.2013/1787 – Prim Yapılandırma Anlaşmasının Bozulması Kararı

  Dosya No: 01.2013/513 – OGS Etiketi Olmasına Rağmen Elektronik Etiketin Giriş Gişesinde Okunamaması Nedeniyle En Uzak Mesafe Ücreti Alınması Kararı

  Dosya No: 01.2013/684 – El Konulan Mallarının İadesine İlişkin Yargıtay Kararı Olmasına Rağmen İdare Tarafından Yerine Getirilmediği İddiası 

  Dosya No : 02.2013/862 – İLKSAN Üyeliğinden Ayrılma Talebi

  Dosya No:02.2013-569 – Mühendislik Tamamlama Programı Kararı 

  Dosya No: 02.2013/407 – Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs Kararı

  Dosya No: 01.2013/607 – Y.A. Gazetesi’ne Verilen 3 Gün Süreyle Resmi İlan ve Reklamların Kesilmesi Cezasının Kaldırılması Kararı

 (Tavzih Kararı)

   Dosya No: 01.2013/607 – Y.A. Gazetesi’ne Verilen 3 Gün Süreyle Resmi İlan ve Reklamların Kesilmesi Cezasının Kaldırılması Kararı

   Dosya No: 01.2013/139 – Evinin ve İşlettiği Dükkanın Önünde Yer Alan Elektrik Dağıtım Panosunun Kaldırılması İstemi

  Dosya No: 04.2013/1495 – Fazladan Ödenen Öğrenim ve Kredi Borcunun Faizi İle Birlike Ödenmesi Kararı 

   Dosya No: 01.2013/163 – TOKİ Konutu Isı Yalıtımı Sorunu

   Dosya No: 02.2013/1064 – Otizm

   Dosya No: 03.2013/862 – Bedelli Askerlik İçin Ödenilen 15 bin tl’ lik Tutarın Süresi İçinde Başvuru Yapmaması Nedeniyle Reddedilmesi

   Dosya No: 03.2013/223 – Yedek Subaylardan Kesilen Sigorta Ücreti

   Dosya No: 01.2013/210 – Asistan Nöbetleri

   Dosya No:02.2013/323 – Sınavda Kimlik Mağduriyeti

   Dosya No: 04.2013/1431 – Bankadan Alınan Kredi Sebebiyle Şikayetçiden Alınan Dosya Masrafı

   Dosya No: 02.2013/677 – Lise 1 ve 2 nci Sınıfı Okuduğuna İlişkin Tasdikname Verilmesi Talebi

   Dosya No: 04.2013/1814 – Türk Lirasından altı sıfır Atıldığı Gerekçesi ile Vatandaşa 1,88 TL Ödenmek İstenmesi

   Dosya No: 01.2013/367 – İmam Hatip Lisesi İçin Bağışlanan Arsa Üzerine Anadolu Lisesi ve Anaokulu Yapılıyor Olması

   Dosya No: 04.2003/1707 – Doğum Borçlanması Talebinde Doğumların Sigortalı Çalışmaya Başlamadan Önce Gerçekleşmesi

   Dosya No: 02.2013/378 –  Çoğul Gebeliklerde Sosyal Yardım Yapılması

   Dosya No: 04.2013/1797 – Para Cezası Tebligatı

   Dosya No:  01.2013/428 – Hususi (Yeşil) Pasaport Verilmesi Talebinin Reddi

   Dosya No: 04.2013/2118 – Dilekçelerine Süresi İçerisinde Cevap Verilmemesi Hakkında

   Dosya No: 04.2013/1937 – Vergi ve Ceza’dan Sonradan Haber Olması

   Dosya No: 04.2013/1917 – Birikmiş Fark Aylıklarına İlişkin Hesaplama

   Dosya No: 04.2013/1860 –  İhbar Edilen Firma Vergi İncelemesine Yaşanan Gecikme

   Dosya No: 02.2013/962 – AÖF Yurtdışı Öğrenim Giderinin Fazla Olması

   Dosya No: 02.2013/805 – Mühendislik T.P Kapsamındaki Derslerin Üniversite Tercihlerden Önce Yayınlanmaması

   Dosya No: 02.2013/800 – Mühendislik Tamamlama Programı Ders Belirlenmesi Hakkında

   Dosya No: 02.2013/788 – ÖSYM Sınav Görevlilerini Belirleme Hakkında

   Dosya No: 02.2013/766 – YDS’ye Sürücü Belgesiyle Girilmesi Nedeniyle Sınavın Geçersiz Sayılması

   Dosya No: 01.2013/751 – Diplomalarda Tezsiz İbaresine Yer Verilmesi

   Dosya No: 01.2013/885 – Enerji İletim Hattının Yer Altına Alınması veya Yükseltilmesi

   Dosya No: 04.2013/1501 – Hisse Senetlerinin Teslim Edilmemesinden Kaynaklanan Hak Kaybı

   Dosya No:  04.2013/1870 – Yurt Dışı Hizmet Borçlanması  

   Dosya No:  04.2013/1781 – Bilgisi Dışında Tahakkuk Edildiği İfade Edilen Destek Primi Borcunun İadesi

   Dosya No:  04.2013/1726 – İhbar İkramiyesi

   Dosya No:  04.2013/1709 – Süper Emeklilik Olarak Bilinen Sistemin Kaldırılması

   Dosya No:  04.2013/1691 – Yaş Tashihi Nedeniyle Emeklilik Şartlarını Sağladığı İddiası

   Dosya No: 04.2013/1633 – Kefil Olduğu Kişinin Borcunu Ödememesinden Kaynaklanan Mağduriyet

   Dosya No: 04.2013/1460 – İhale Kararı İçin Ödediği Damga Vergisinin İadesi

   Dosya No: 01.2013-676 – İran’daki Kronik Böbrek Yetmezliği Uygulamasının Ülkemizde de Uygulanması İstediği

   Dosya No:  03.2013-609 – Ödenen Askeri Öğrenci Tazminat Tutarının Tarafına İade Edilmesi

   Dosya No: 02.2013/446 – Yurdun, kız yurduna dönüştürülmesi

   Dosya No: 01.2013/364 – Yapı Denetimcilerine Noter Kanalıyla İstifa Zorunluluğu

   Dosya No: 02.2013/331 – Mühendislik Tamamlama Programları

   Dosya No: 02.2013/317 – Müziklere 

Yasaklama ve Sınırlama Getirilmesi

   Dosya No:  03.2013/587 – Trafik Cezası Tebliğinin Geç Yapılmasına İtiraz

   Dosya No: 03.2013/572 – Ölen Kızından Dolayı Kendisine Ölüm Aylığı Bağlanması Talebi

   Dosya No: 03.2013/554 – Askeri Öğrenci Olamaz Raporunun Haksız Olduğu İddiası

   Dosya No: 03.2013/28 – Askeri Sosyal Tesisten Faydalanma Talebi

   Dosya No: 02.2013/560 – İş Güvenliği Uzmanlarının Kazanılmış Hak İddiası

   Dosya No: 02.2013/424 – AÖF Materyalleri İçin Ödenen Öğretim Giderinin İadesi

   Dosya No: 04.2013/1330 –  Havayolu Grevinde İhtiyadi Tedbire Uyulmaması

   Dosya No: 01.2013/907 – Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Mezunları İçin Düşük Sayıda Kadro Açılması

   Dosya No: 01.2013/657 – BTİK’in Şikayetlerini Çözüme Kavuşturmadığı İddiası Hakkında

   Dosya No: 01.2013/527 – Orman Genel Müdürlüğü Kredi Üst Limitinin Artırılması ve Tazminat Talebi

   Dosya No: 01.2013/368 – Kötü Koku ve Sağlığı Tehdit Ettiği Gerekçesiyle Tavuk Çiftliğinini Kapatılması İsteği

   Dosya No: 01.2013/337 – Anestezi ve Reanimasyon Doktorunun Tıbbi Hizmet Kusuru İddiası

   Dosya No: 03.2013/687 – “Özel Güvenlik Faaliyet İzinleri” Konulu Genelgenin İptal Edilmesi

   Dosya No: 04.2013/1626 – Prim Ödeme Gün Sayılarının Yüksek, Emekli Aylıklarının Düşük Olması

   Dosya No: 02.2013/789- Mühendislik Tamamlama Programı

   Dosya No: 04.2013/1470 – Vazife Malülü Ek Ödemesi

   Dosya No: 04.2013/1464 – Emeklilik Maaşı Kesintisi

 Dosya No: 04.2013/1252 – Polis Akademisinde Geçen Eğitim Sürelerinin Borçlanılması Kararı

   Dosya No: 04.2013/1300 – Eksik Bağlanan Emeklilik Maaşı