2015 Seçme Kararları

 Dosya No: 2015/ 3760 – Teminat ve Cezai Şart ile İlgili Ret Kararı

 Dosya No: 2013/473 – Gayrimüslim Din Adamlarına Maaş Bağlanması Kararı

  Dosya No: 2015/3685 – Üst Kurul Üyeleri, Yöneticiler ve Bütün Çalışanların Katılacağı Bir Toplantı Yapılması Talebiyle İlgili Verilen Ret Kararı

 Dosya No: 2014/4340 – Sahibi Olduğu Hisse Senetlerine İlişkin Kaydileştirme İşlemine Dair Mevzuattan Doğan Hak Kayıplarının Tazmin Edilmesi Talepli Karar

 Dosya No: 2015/3022 – Hak Sahibi Olunan  Özel Ağaçlandırma Sahalarının İdarece Takdir Yetkisi Kullanılarak İptal Edilmesi Kararı

  Dosya No: 2015/1782 – Mahkeme Kararı Sonucunda Göreve İade Edilmeleri Nedeniyle Yoksun Kalınan Parasal Hakların Eksik Ödenmesi Kararı

  Dosya No: 2015/3980 – Tüketici Hakem Heyetlerinde Baro Temsilcisi Üye Olarak Görev Yapan Avukatlara, Her Toplantı Başına İş Yüküne Göre Ücret Ödenmesi Talepli Karar

 Dosya No: 2015/3362 – Disiplin Cezasının İptal Edilmesi Talebi İle İlgili Karar

Dosya No: 2015/3450 – İmalat Mühendisliği Mezunlarının Diplomalarında Makine ve İmalat Mühendisliği Programı Mezunudur İbaresine Yer Verilmesi Talebiyle İlgili Karar

 Dosya No: 2015/3128 – Sınavda Eser İnceleme Aşamasında Başarısız Olan Şikayetçinin Tarafsız Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Talebiyle İlgili Karar

  Dosya No: 2015/9965 – Hakkında Yürütülen İdari Soruşturmaya İlişkin Evrak Örneğinin Kendisine Verilmemesine Dair İşlem Hakkındaki Başvurusu Üzerine Verilen İncelenemezlik Kararlarına İtiraz Kararı

 Dosya No: 2015/3576 – Öğrenci Yurdu Bünyesinde Bulunan Kantin İşletmesi İşletmeci Seçimi İşleminin İptali Talebiyle İlgili Karar

  Dosya No: 2014/4684 – Yapılaşma Hazırlıklarını Yerinde İncelemek Amacı İle Ziyarete Gelen Yöneticilerin Alana Alınmaması Nedeniyle İdarenin Hatalı Davrandığının Kabulü İle Uygulamanın Düzeltilmesi Talepli Karar

  Dosya No: 2015/3038 – Sürekli Görev Yolluğu Ödenmesi İle İlgili Karar

   Dosya No: 2015/4881 – Hastanede Muayene Yapılmaması İle İlgili Mağduriyetin Giderilmesi Talepli Karar

   Dosya No: 2015/3131 – Bağ-Kur Basamak İntibakının Eksik Yapılarak Emekli Edilmesi İddasıyla İlgili Karar

 Dosya No:2014/3841 -Türkiye Kalkınma Bankasından Temin Edilen Uzun Vadeli Yatırım Kredisine Banka Tarafından Uygulanan Erken Ödeme Komisyon Oranına İtiraz Hakkında Verilen Tavsiye Kararı

 Dosya No:2015/3031 – UYAP Kurum Portalı Kullanımının Özel Hukuk Tüzel Kişileri Bakımından Ücretli Hale Getirilmesine İlişkin Olur Yazısının Hukuka Aykırı Olduğunun Tespiti Talebiyle İlgili Karar

 Dosya No:2015/2608 – Türkçe Bilmeyen ve Okur Yazar Olmayan Tüm Seçmenlere Sağlıklı Şekilde Oy Kullanabilmeleri İçin Eğitici Çalışmalar Yapılması Talebiyle YSK’ya Verilen Tavsiye Kararı

 Dosya No: 2015/2427 – Şikayetçiye Tahakkuk Ettirilmiş Olan Tutardaki Yol Harcamalarına Katılma Payının İptal Edilmesi Talebiyle İlgili Karar

 Dosya No: 2015/2399 – Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsis Edilen Arsa İçin Daha Önce Tahsis için Ödemiş Olduğu Bedelin İadesi Sırasında Yapılan Haksız Kesintilerin Kendisine Ödenmesi Talebiyle İlgili Karar

 Dosya No:  2015/2403 – Nüfus Kütüğünü Bizzat İncelemesinin Sağlanması Talebiyle İlgili Karar

  Dosya No: 2015/2148 – HSYK Şikâyeti ile İlgili Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Karar

 Dosya No: 2015/1056 –Mali Hizmetler Uzmanları Arasında Özlük Olarak Farklılaştırmaya Gidilmesi Sonucunda Oluşan Mağduriyetin Giderilmesine İlişkin Tavsiye Kararı

 Dosya No: 2014/3076 – İnternet Üzerinden Yapılan Yayının Erişimin Engellenmesine İlişkin Mahkeme Kararın Uygulanması Talebi Hakkında Verilen Tavsiye Kararı

 Dosya No: 2015/1999 – ÖSYM Tarafından Düzenlenen İdari ve Adli Yargı Hakim Adaylığı Yarışma Sınavlarına İlişkin Olarak Talep Ettiği Bilgi Ve Belgelerin Kendisine Verilmesi Talebi Kararı

 Dosya No: 2015/383 – Askerlik Borçlanmasının ve Vekaleten Yürüttüğü Bir Takım Görevlerin Hizmet Belgesinde Yer Alması Talebi Kararı

 Dosya No: 2015/1514 – Resmi Gazetede Yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 Dosya No: 2015/1662 – Ön Lisans Programını Bitirmesi Nedeniyle Yetim Aylığının Kesilmesine Yapılan İtiraz Kararı

  Dosya No: 2015/73 – Merkez Teşkilattan Taşra Teşkilatına Görevlendirilmesine İlişkin İşlemin İptal Edilmesi Kararı

  Dosya No: 2014/5855 – ARFF Memurları Alımında Yer Alan Erkek Olma Şartının Kaldırılması Talebi

  Dosya No: 2014/896 – Kurum Personeline Ödenen Kar Payının İki Yıl Geçtikten Sonra Faizi ile Birlikte Kuruma Geri Ödenmesinin İptali Kararı 

  Dosya No: 2014/5630 – Kimliğinin Bir Yüzünde Soğuk Damga Olmadığı Gerekçesiyle İptal Edilen Sınava İtiraz Kararı

  Dosya No: 2014/4266 – Harç Ücreti Yatırmaması Gerekirken Yatırmak Zorunda Kaldığı Harç Tutarının İade Edilmesi Talebi Kararı

  Dosya No: 2014/1579 – Aile Hekimleri Arasında Eşit,  Adaletli ve Hakkaniyete Uygun Şekilde Dağıtılması Hususunda Gerekli Düzenlemelerin Yapılması Talebi

  Dosya No: 2014/4718 – Mobing Mağduriyeti için Gerekli Soruşturma ve İşlemlerin Yapılması Talebi Kararı

  Dosya No: 2014-3991 – Kesinleşmemiş Mahkeme Kararı Gerekçe Gösterilerek Kendilerinden Ek Aylık Prim Hizmet Belgesi Talep Edilmesi Kararı

  Dosya No:  2014/3514 – Sanatçı Borçlanması İşleminde Uygulanan Prim Oranına İtiraz Kararı

 Dosya No:  2014/3134 – Eğitim Enstitüsünde Alınan Eğitimin Lisans Seviyesinde Kabul Edilmesi Talebi Kararı