2016 Seçme Kararları

 Dosya No: 2016/2118 – İtirazda Bulunduğu BEDK Tarafından Verilen Ret Kararının Kaldırılması Hakkında

 Dosya No: 2016/2644 – Yaşlılık Aylığının Ödenmesi Hakkında 

 Dosya No: 2016/2236 – Yetim Aylığının Yasal Faiziyle Birlikte Ödenmesi Talebi

 Dosya No: 2015/5756 Sokağa Çıkma Yasakları Hakkında Karar ARAPÇA

 Dosya No: 2015/5756 Sokağa Çıkma Yasakları Hakkında Karar KÜRTÇE

 Dosya No: 2016/737 Hak İhlallerinin Giderilmesine Yönelik Karar KÜRTÇE

 Dosya No: 2016/737 Hak İhlallerinin Giderilmesine Yönelik Karar ARAPÇA

 Dosya No: 2015/5629 Eğitim Hakkında Karar ARAPÇA

 Dosya No: 2016/1902 – Doğrudan Gelir Desteğinin Şarta Bağlanmasından Kaynaklanan Mağduriyetinin Giderilmesi

 Dosya No: 2016/2358 – Silah Taşıma Ruhsatı Verilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/737 –  Hak İhlalerinin Giderilmesi ARAPÇA

 Dosya No: 2016/1863 – Engelli Adaylara Ek Süre Verilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/1888 – Mezuniyet Sınavına Alınması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/1590 – Kira Yardımı Alamaması Hakkında

 Dosya No: 2016/1685 – Tayin Talebinin Gerçekleştirilmesiyle İlgili

 Dosya No: 2016/1518 – Ek Ders Ücreti Ödenmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/1766 – Kademe İlerlemesinin Yapılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/2130 – Boş Kalan Kadroların Yedek Liste Oluşturularak Doldurulması Talebi

 Dosya No: 2016/1886 – Uygulanan İdari Para Cezasının İptali Hakkında

 Dosya No: 2016/719 – Türk Vatandaşlığına Geçtikten Sonra Ödemeye Devam Ettiği Harçların İadesi Hakkında

 Dosya No: 2016/1673 – Geçici Görevlendirme İşleminin İptal Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5364 – Tekerlekli Sandalye İle Evinden Çıktıktan Sonra Sokağa Erişiminin Kolaylaştırılması Hakkında

Dosya No: 2015/5543 – Tazminatın Kendisine Ödenmesi Talebi

 Dosya No: 2016/1413 – Milli Kütüphaneden Yararlanma Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/1899 – Bahar Dönemi Ders Kayıtlarının Yapılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/107 – Ceza İnfaz Kurumlarından Birisine Naklinin Sağlanmasıyla İlgili

 Dosya No: 2016/1517 – Promosyon Ücreti Ödenmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/1348 – Yetim Aylığının Bağlanması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/1624 – İhtar Puanı Cezasının İptali Hakkında

 Dosya No: 2016/1523 – Otobüs Hattının Güzergah Değişikliği İşleminin İptal Edilmesi Hakkında

 Dosya No: 2016/1533 – Arazi Uzerindeki Kullanımın Fazla Ucretlendirilmesi Hakkında 

 Dosya No: 2016/626 – Program Suresinin Dıkkate Alınmasını ve Yaptığı Ödemenin İadesine İlişkin Karar

 Dosya No: 2016/1659 – Taksi Statüsünde Çalışma Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/1669 – Kendisinin Yeniden Sınava Tabi Tutulmasıyla İlgili

 Dosya No: 2016/1476 – Kullanılan Demirin Nakliye Bedellerinin İdare Tarafından Ödenmesi Talebi

 Dosya No: 2016/1485 – İhtar Ceza Puanının İptal Edilmesi Hakkında

 Dosya No: 2016/1375 – Sıfır Oranlı Vergi Uygulamasına Devam Edilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5629 – Çocukların Eğitim Hakkının Engellendiği İddiası Hakkında

 Dosya No: 2016/1432 – Emekli Uzman Jandarmaların Sosyal Tesislerden Yararlanmaları Konusunda Menfaat Haklarının İhlal Edildiği Hakkında

 Dosya No: 2016/1252 – Dağıtım Tesis Bedelinin Mahsuplaşma Yoluyla Ödenmesini İçeren Taleplerinin Reddedilmesi Hakkında

 Dosya No: 2016/102 – Engelliler Arasında Eşitsizlik Oluştuğunu İddia Etmekte Olup, Oluşan Eşitsizliğin Giderilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/521 – Yaptığı Masrafların Tarafına Ödenmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/1360 – Vergi İnceleme Ve İhbar İkramiyesi Raporlarının Tarafına Tebliğ Edilmesi Hakkında

 Dosya No: 2016/1358 – İhraz Ettiği Ünvana Ait Kadroya Atanma Talebinin İdare Tarafından Reddi Hakkında

 Dosya No:  2016/1234 – Şikâyetçinin Yüksek Tansiyon Hastalığı Dikkate Alınmadan Ve Onayı Alınmadan Operasyon Yapıldığı İddiası Hakkında

 Dosya No:  2016/1212 – Tahakkuk Ettirilen Yol Harcamalarına Katılım Payının Kaldırılması Talebi Hakkında

 Dosya No:  2016/1087 – Bina Vergisi Mükellefi Sehven Ödediği Arsa Vergilerinin Mahsup Edilerek Emsal Konut Sahibi Komşularının Ödediği Tutarda Bina Vergisi Ödeme Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/1119 –  Çöken Çatının Yeniden Yapılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/967 – Bireysel Emeklilik Birikimlerinden Mahsup Edilen Aidatın İade Edilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/679 – İşyerinde Psikolojik Bezdirme Yapıldığı Hakkında

 Dosya No: 2015/5160 – Şikâyetlerinin Gerçek Bilgilere Dayalı Raporlar İle Beraber Düzeltilmesini Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/737 – Hak İhlallerinin Giderilmesini Teminen Gerekli Tedbirlerin Alınması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/904 – Geçici Görev Yolluğu Ödenmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/278 – İsmine Göre Düzenlenmiş Lise Diploması Yerine Güncel Nüfus Bilgilerine Göre Düzenlenmiş Yeni Bir Diploma Verilmesi Hakkında

 Dosya No: 2015/4850 – Geriye Dönük Olarak Tahsil Edilen Emlak Vergilerinin İadesine İlişkin

 Dosya No: 2016/419 – Maaş Ödemelerinin KHK’ya Ekli Cetvele Göre Yapılması Hakkında

 Dosya No: 2016/94 – Verilen İdari Para Cezasının Kaldırılması Hakkında

 Dosya No: 2016/1209 – Sağlık Kurulu Raporu İçin Kendisinden Tahsil Edilen Ücretin İadesi Hakkında

 Dosya No: 2016/746 – Kira Yardımından Yararlandırılmamasına Yönelik İdare İşleminin İptal Edilmesi Hakkında

 Dosya No: 2016/815 – BEDK’in Vermiş Olduğu Ret Kararlarının Kaldırılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/580 – Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliğinin  10. Maddesinin 2, 3 ve 4. Fıkralarının Yönetmelikten Çıkarılması Hakkında

 Dosya No: 2016/1364 – Yaptığı Zorunlu Askerlik Süresine İtibari Hizmet Süresinin Eklenmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/1053 – Ücretsiz Toplu Taşımayı Sağlayacak Bir Belge Verilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/1060 – Kamu Zararına Sebebiyet Verdiği Gerekçesiyle Kendisine Gönderilen Ödeme Emrinin Durdurulması Hakkında

 Dosya No: 2016/62 – Arsa Değer Tespitinde Emlak Vergi Değerinin Baz Alınması Talebine İlişkin

 Dosya No: 2016/656 – İdari Para Cezasına Faiz Tahakkuk Ettirilmesi İşlemine İtiraz Edilmesi Hakkında

 Dosya No: 2016/1114 – Tıbbi Teknologlara Ek Ödeme Katsayısının 0,75 Olarak Değiştirilmesi Hakkında

 Dosya No: 2015/4519 – Stajından Sayılan Hizmet Süreleri Kapsamında Değerlendirilmesini Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/750 – Tapu Tahsis Belgesinin Dikkate Alınarak 400 m²’lik Alanın Adına Tescil Edilmesi Hakkında

 Dosya No: 2016/695 – İdareden Bilgi ve Belge Talebinin Reddedilmesine İlişkin Karar

 Dosya No: 2016/699 – Nöbet Ücreti Verilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/744 – Teknisyen Yardımcısı Kadrosunda İstihdam Edilen Personelin Görev Tanımına Uygun Olmayan Hizmetlerde Çalıştırıldıkları İddiası Hakkında

 Dosya No: 2016/949 – Fazla Tahsil Edilen Kısmın İadesi İstemine İlişkin Karar

 Dosya No: 2016/991 – 65 Yaş ve Üzeri Vatandaşların Yararlandığı Serbest Otobüs Kartının Tarafına Verilmesi Hakkında

 Dosya No: 2016/954 – Başarılı Öğrenciler Listesine Girememesi Hakkında

 2016/825 – Kredi Almadan Önce Kesilen Bursunun Tekrar Bağlanması Hakkında

 Dosya No: 2016/817 – İkramiyelerinin Ödenmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/27 – Yersiz Ödenen Malullük Aylıklarının Geri İstenmesi Sonucu Oluşan Mağduriyetinin Giderilmesi Hakkında

 Dosya No: 2016/548 – Yabancı Dil Ödeneğinden Yararlandırılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/178 – Yeniden Tebligat Yapılması Hakkında

 Dosya No: 2016/203 – Koruyucu Aile Olarak Baktıkları Çocuğun Evlatlık Olarak Verilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5496 – SUT’da Yer Alan Bir Kısım Düzenlemeler İle Engelliler Arasında Bir Sınıflandırma Yapıldığı İddiası Hakkında

 Dosya No: 2016/525 – Elektrik Faturası Bedelinin Artışına Neden Olduğu İddia Edilen DST Kaleminin Yasal Olmadığı Gerekçesi Hakkında

 Dosya No: 2016/592 – Maşından Yapılan Kesintinin Faiziyle Birlikte İadesi Hakkında

 Dosya N o: 2016/345 – Nöbet Ücretlerinin Ödenmesi Talebi

 Dosya No: 2016/772 – Sağlık Raporları İçin Öğrencilerden Ücret Alınmaması Talebi

 Dosya No: 2016/111 – İndirimli Bina Vergisinden Yararlandırılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/544 – Sanatçı Borçlanması Hakkında

 Dosya No: 2016/9 – Yıkım Kararının Yerine Getirilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/486 – Bağlanan Öğrenim Kredisinin Bursa Dönüştürülmesi Talebi

 Dosya No: 2016/87 – Kan Almanın Laboratuvar Teknisyenin Görevi Olmadığına Hükmedilmesine Rağmen Bu Kararın Uygulanmadığıyla İlgili

 Dosya No: 2015/5221 – Doçentlik İçin Gerekli Merkezi Yabancı Dil Sınavında Başarılı Olma Şartını Yerine Getirmiş Sayılmaları Hakkında

 Dosya No: 2016/588 – Mobbing ve Haksız Uygulamaların Sonlandırılması Hakkında

 Dosya No: 2016/365 – Askeri Güvenlik Şerhi Bulunan Kamulaştırılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/95 – Verilen Uyarı Yaptırımının Hukuka ve Hakkaniyete Aykırı Olduğunun Tespiti Hakkında

 Dosya No: 2015/5756 – Sokağa Çıkma Yasakları Hakkında

 Dosya No: 2016/351 – Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınavına Katılımının Sağlanması Hakkında

 Dosya No: 2015/6106 – Gelir Testine ve Buna Bağlı Olarak Tahakkuk Eden Genel Sağlık Sigortası Prim Borcuna İtiraz Hakkında

 Dosya No: 2016/422 – Burs-Öğrenim Kredisi Bağlanması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/54 – Bilgi ve Belgelerin Bilgi Edinme Hakkı Kapsamında Kendisine Verilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/623 – KPSS Önlisans Puan Türü Olan P93 Puana İlişkin Sonucun KPSS Lisans Sonucunda da Yer Alması Hakkında

 Dosya No: 2015/5669 – Kesilen Yaşlılık Aylığının Tekrar Bağlanması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/383 – Eğitim Özrü Nedeniyle Naklen Atanması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/791 – Yaşlılık Aylığı Bağlanılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/104 – UYAP Bilişim Sistemi İdari Yargı Alt Modülünde Bulunan Muhakeme Yeteneği Gerektirmeyen İşlerin Kâtip Ekranına Aktarılması Hakkında

 Dosya No: 2016/237 – Tezsiz Yüksek Lisans Programında Almış Olduğu Bazı Derslerin, Tezli Yüksek Lisans Programı Derslerine Sayılması Hakkında

 Dosya No: 2015/5861 – Binanın Mahallinde, Objektif Olarak İncelenmesi ve Eksikliklerin Giderilmesi Hakkında

 Dosya No: 2015/5898 – İsminin Listede Yer Alamamasından Doğan Mağduriyetin Giderilmesi Hakkında

 Dosya No: 2015/5199 – Arsanın İmara Açılması Hakkında

 Dosya No: 2016/738 – Ek Ödemenin Yapılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/795 – Atama İşleminin İptal Edilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/787 – Mülakat Sınavının Yeniden Değerlendirilerek Sınavda Başarılı Sayılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5989 –  Binadaki Kaçak Yapının En Kısa Sürede Yıkılmasının Sağlanması Talebiyle İlgili

 Dosya No: 2015/5817 – Emeklilik İşlemlerinin Yapılması Hakkında

 Dosya No: 2015/5896 – Maddi Haklarının Tarafına Ödenmesi Hakkında

 Dosya No: 2016/326 – İlave Ek Tazminat Ödenmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/148 – Eski Tarihli Veraset İlamı İle İşlem Yapılması Nedeniyle Uğradığı Maddi Zararın Tazmini Hakkında

 Dosya No: 2015/6050 – Formasyon Derslerinin Doktora Öğrencileri İçin Zorunlu Tutulması Uygulamasının Kaldırılması ile İlgili

 Dosya No: 2015/5976 – Yetki Belge Numarası İşlemleri Kapsamında Tahsil Edilen Ödemenin İadesi Talebi

 Dosya No: 2015/5868 – Yatırmış Olduğu Depozitonun İadesi Ve Yurda Yeniden Yerleşmesinin Sağlanması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/532 – Promosyon Ödenmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5001 – Su Sayaçlarının Doğru Ölçüm Yapıp Yapmadığına İlişkin Kontrol Mekanizmasının İşlemediği Hakkında

 Dosya No: 2015/5174 – Özel Okula Gitmeye Hak Kazanan Kızının Kriterleri Sağlamasına Rağmen Destek Alamadığı İddiası Hakkında

 Dosya No: 2015/5571 – Boşanma Kararı Sonrası Çocuklar İle Kişisel İlişki Tesisinde Yaşanılan Sorunların Çözümü Hususunda Gerekli Yasal Düzenlemelerin Yapılması Hakkında 

 Dosya No: 2016/194 – Yol Masrafının Tarafına Ödenmesi Hakkında

 Dosya No: 2016/665 – Başka Bir İle Tayin İsteğinin Kabul Edilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5768 – Maaşından Döner Sermaye Kesintisi Yapılmaması Hakkında

 Dosya No: 2015/5409 – Eksik Ödenmiş Olan Maaşların Farklarının Tarafına Ödenmesi Hakkında

 Dosya No: 2015/5903 – Ödemiş Olduğu Öğretim Ücreti ve Katkı Payının İadesi Hakkında

 Dosya No: 2015/5607 – Katılamadığı Bütünleme Sınavları İçin Mazeret Sınavı Hakkı Tanınması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5736 – Ego Otobüsleri ve Metro Turnikelerinden Geçiş Yaparken 65 Yaş Anonsunun Yapılmaması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/483 – Yurtdışında Yüksek Eğitimine Katılma Amacıyla Yaptığı Başvurusunun İdarece Reddedilmesi İşleminin İptal Edilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5714 – Parantez İçi Unvan Uygulamasının Kaldırılmasına Yönelik Gerekli Düzenlemelerin Yapılması Talebiyle İlgili

 Dosya No: 2015/5518 – Taşınmazların İadesi veya Değer Artışı Sebebiyle Yoksun Kalınan Bedelin Ödenmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5537 – Hakkında Tesis Edilen İdari Para Cezasının Kaldırılması Talebiyle İlgili

 Dosya No: 2015/5862 – Karşılıklı Gelip Giden Bir Belediye Otobüs Hattı Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5801 – Eski Görevine Yeniden Atanması Talebiyle İlgili

 Dosya No: 2016/89 – Tuttuğu İcap Nöbet Ücretlerinin Eksik Ödenen Kısmın Geriye Dönük Hesaplanarak Tarafına Ödenmesi Hakkında

 Dosya No: 2015/5738 – Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Kaldırılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/4754 – Konut Alanı Yapılanma Koşullarının E:0,40’dan E:1,20’ye Çıkartılması Talebinin Reddine Dair İşlemin İptali Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5411 – Maliki Olduğu Taşınmaz Malın Tapu Kütüğünün Beyanlar Hanesine Resen İşlenen Belirtmenin Kaldırılmasını Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5913 – TÜBİTAK’ın Desteklemesinden Yararlandırılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5623 – Doktora Programına Kesin Kayıt Olan Şikayetçinin Kaydının Silinmesi Hakkında

 Dosya No: 2016/331 – İş Bitirme Belgesinin Tarafına Verilmesini Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/69 – Borçlandığı Askerlik Hizmetinin İş Sonu Tazminatı Hesabında Dikkate Alınması Talebi Hakkında

Dosya No: 2015/6140 – Dere Yatağına Dikmiş Olduğu Kavak Ağaçları Üzerinde Tasarrufta Bulunma Hakkının Kendisine  Verilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5047 – Diploma Denkliği İçin Hazırlanan Seviye Tespit Sınavlarında Kılavuza ve Yönetmeliğe Aykırı Soruların İptal Edilmesi ve Sınav Soru ve Cevaplarının Erişimine Açılması Talebine İlişkin Karar

 Dosya No: 2015/5459 – Adına Kesilmiş Olan Cezanın İptal Edilmesi Talebine İlişkin

 Dosya No: 2015/5654 – Ürün Denetmeni Olabilmek İçin Tez Yazma Ve Yabancı Dil Sınavından (YDS) 70 Puan Alma Şartının Değişmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5814 – Kamu Borcunu Zamanında Ödemeyen Milli Eğitim Bakanlığı’nın İşlemlerinin Hukuka ve Hakkaniyete Aykırılığının Tespitiyle İlgili Karar

 Dosya No: 2015/5404 – Üst Öğrenim Düzeyinde Mezuniyete Sahip Adaylara Alt Öğrenim Düzeyindeki KPSS Kadrolarına Tercih Hakkı Tanınması Talebiyle İlgili

 Dosya No: 2015/5715 – Hakkında Uygulanan İhtar Puanı Cezasının İptal Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5538 – Katılamadığı Sınav Ücretinin Tarafına İade Edilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5279 – Su Kapama Açma Bedelinin İadesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2016/494 – Kendisine Ait İşletme Hakkında Düzenlenen İdari Para Cezasının Kaldırılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5549 – Kendisine Bedel Tespit Komisyonu Üyeliği Görevlendirmesi Yapanlar Hakkında Soruşturma Açılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5458 – Yaşlılık Aylığı Bağlanması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5163 – Arazisinin Kadastro Haritasına Alınması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/520 – 30 Yıldan Fazla Hizmet Süreleri İçin Emekli İkramiyesi Ödenmesi Talepleri Hakkında

 Dosya No: 2015/5724 – Yıllık İzninin 30 Gün Üzerinden Hesaplanması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/3986 – Önlisans Diploması Verilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No:2015/5347 – Görevde Yükselme Sınavı Açılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5178 – Komisyon Üyeliğinin Hukuka Aykırı Bir Şekilde Son Verildiğini Belirterek Tekrar Komisyon Üyeliğine İadesi Yönünde Karar Verilmesini Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/4369 – Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansının İdarece Kendisine Verilmesini Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/4707 – Bakanlar Kurulu Kararı Ekinde Yer Alan Mühendislik Zam ve Tazminatlarının Tarafına Ödenmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5165 – Almış Olduğu Sınav Puanın İptal Edilerek Yeni Puanının Belirlenmesi Talebi Hakkında

 Dosya No:2015/5307 – Hakkında Uygulanan Disiplin Cezasının Özlük Dosyasından Silinmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5135 – Cevap Anahtarının Yeniden Değerlendirilmesi ve İlgili Derslerden Aldığı Puanların Arttırılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/4978 – Bursluluk Sınavını Kazanmasına Rağmen İdarece Kendisine Bursunun Ödenmediğini İddia Ederek Bursun Ödenmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/4274 – Çerçeve Programı Kapsamında Hazırlamış Olduğu Araştırma Projesi Kapsamında Elde Etmiş Olduğu Gelirden Yapılmış Olan Gelir Vergisi Kesintisinin Tarafına İadesi Hakkında

 Dosya No: 2015/5563 – Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında İmza Tarihinden Öncesi İçin İşçilere Uygulanan İlk Altı Aylık Zammın Maaşına Yansıtılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/5745 – İdarenin Hakkında 657 Sayılı Kanunun 68B Maddesi Uygulamasını Gerçekleştirmemesine İlişkin İşlemin İptali Talepli Karar

 Dosya No: 2015/4944 – Silah Taşıma Ruhsatının Yenilenmesi Talebinin Reddine İlişkin İdari İşlemin Geri Alınması Hakkında

 Dosya No: 2015/5451 – Özel Ağaçlandırma Sahasının Adına Tahsis Edilmesi veya Muadil Saha Verilmesi ve Zararının Giderilmesi Hakkında

 Dosya No: 2015/4690 – Öğretmen Ataması Yapılması Sonucu Alan Şefliği Görevinin Sonlandırılması İşleminin İptal Edilmesi Talepli Karar

 Dosya No: 2015/4974 – Bilgi Edinme Talebinin Karşılanması Hakkında

 Dosya No:2015/4950 – Prim Borcu Sorumluluğunun 5510 Sayılı Kanunun Geçici Maddesi Kapsamında Sonlandırılması Talepli Karar

 Dosya No: 2015/3926 – Elektrik Faturasından Kesilen TRT Paylarının İptalini ve Tarafına İadesi Hakkında

 Dosya No: 2015/4494 – Torunu İçin Almakta Olduğu Yardımın Kesilmesi Sonucunda Mağdur Olduğunu Bu Nedenle Yardımın Tekrar Yapılması Talepli Karar

 Dosya No: 2015/4743 – Sanatçı Borçlanması Müracaatında Bulunan Sigortalıların Borçlanma Taleplerinin Kabul Edilmesi Hakkında

 Dosya No: 2015/4906 – Aynı Anda İki Lisans Programına Kayıt Hakkı Tanınması Talebiyle İlgi Karar

 Dosya No: 2015/4926 – Hakkında Verilen Disiplin Cezasına Konu Suçlamaların Hukuka Aykırı Olduğu İddiası ve Mağduriyetinin Giderilmesi Talepli Karar

 Dosya No: 2015/5132 – Sınav Notuna İtiraz Hakkında

 Dosya No: 2015/3341 – İdarece Hasta Alt Bezine İlişkin Bedelin Eksik Yapıldığı İddiası Hakkında

 Dosya No: 2015/5175 – Çocuk Parkının Yıkılıp Yerine Dernek, Federasyon Gibi Kuruluşlara Ait Yerlerin Oyun Parklarının Yıkılarak Yapılmaması Hakkında

 Dosya No: 2015/4938 – Hakkında Tesis Edilen Disiplin Cezasına Konu Suçlamaların Hukuka Aykırı Olduğunu İddiasıyla İlgili Karar

 Dosya No: 2015/5012 – Aftan Yararlanarak Üniversiteye Kayıt Yaptırması Üzerine Okuduğu Üniversitenin Bulunduğu Yere Nakledilmesi Yönündeki Talebinin Reddedilmesi Hakkında

2015/4800 – Yapılan Atamasının Geri Alınması Hakkında

 Dosya No: 2015/5154 – Öğrenci Affı Başvurularındaki Süre Kısıtlamasını Kaldırılması ve Önceki Üniversitesine Öğrenci Affı Kapsamında Dönüşünün Kabul Edilmesi Talepli Karar

 Dosya No: 2015/3393 – Evlerinde Oluşan Hasarın, Madencilik Faaliyetlerinden Kaynaklandığının Tespitinin Yapılarak Mağduriyetinin Giderilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/4813 – Huzur Hakkı Ödemelerinden Asli Üye Sıfatını Haiz Olmayan Şahsına Ödeme Yapılmadığı Bu Nedenle Uygulamanın Değiştirilmesinin Sağlanması Talebi

 Dosya No: 2015/2173- Geliştirme Ödeneği Miktarının Adil Dağıtımı Hakkında

 Dosya No: 2015/1929 – İntibak Alacaklarının Tarafına Ödenmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/6002 – Kullanamadığı Lojman Süresi Boyunca Tarafına Kira Ödemesi Yapılması veya İade Ettiği Lojmana Yapmış Olduğu Masrafın Ödenmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/4954 – Hakkında Düzenlenen Tahkikak Bilgi Notunda Yer Alan Bazı Bölümlerin Çıkarılması veya Değiştirilmesi Talepli Karar

 Dosya No: 2015/4793 – Emekli Üyelere Daha Fazla Kredi Limiti Sağlanması Yolunda Bir Çalışma Yapılması Ve Mevcut Kredi Limiti Belirleme Formülünün Değiştirilmesi Talepli Karar

 Dosya No: 2015/4912 – Tapu İşlemlerinde Yapılan Usulsüzlük İddiası Nedeniyle Ödenmek Zorunda Kalınan Bedelin Tarafına İadesi Hakkında

 Dosya No: 2015/4788 – Ödemiş Olduğu Emlak Vergilerinin İade Edilmesi ve Tahakkuk Eden Vergilerin İptal Edilmesi Talepli Karar

 Dosya No: 2015/4794 – Lojmanın Kendisine Tekrar Tahsis Edilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/4556 – Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Değiştirilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/4165 – Emeklilik Maaşının Düşük Olduğunu İddia Ederek Yasal Mevzuatın İncelenerek Mağduriyetinin Giderilmesi Talebiyle İlgili Karar

 Dosya No: 2015/4979 – 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Yer Alan Refakat İznine Dair Sürenin Kaldırılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/4838 – Emniyet Müdürlüğüne Atanmasına İlişkin İşlemin Geri Alınması Talebiyle İlgili Karar

 Dosya No: 2015/4986 – Kendisine Kurasız Olarak Yeni Bir Yer Verilmesi Talepli Karar

 Dosya No: 2015/4699 – Açmış Olduğu Dava Neticesinde Davanın Kabul Edildiğini, Kararın Uygulanmadığını Belirterek Uğramış Olduğu Manevi Zararın Karşılanması Talepli Karar

 Dosya No:2015/4530 – İl İçi Atama Listesinde İsminin Bulunduğunu Listenin Güncellenmesi ile Adının Listeden Çıkarıldığını İddia Ederek Atamasının Yeniden Yapılması Talebi Hakkında  Dosya No:2015/4709 – Sınavının Geçersiz Sayılması İşleminin İptali ve Sınav Sonucunun Yeniden Değerlendirilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No:2015/4615 – Silah Bulundurma Ruhsatının Yenilenmesi Hakkında

Dosya No: 2015/4240 – İptal Edilen Simit Satma İzninin Aynı Adreste Yeniden Verilmesi Talebi Hakkında

Dosya No: 2015/4600 – Bina Yapım İşinin Tamamlanması İçin Ek Süre Talebinin Uygun Bulunması Hakkında

 Dosya No: 2015/3077 – İdarenin Hatalı Bilgilendirmesi Sonucu Zamanında Emekli Edilmemesi Nedeniyle Ödenmeyen Aylıkların Yasal Faiziyle Birlikte Ödenmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/4570 – Seçim Sonrası Görevine Dönen Şikayetçinin Mali Ve Sosyal Haklar Bakımından Önceden Tabi Olduğu Mevzuatttan Faydalandırılması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/4493 – İzinsiz İşe Gelmediği Gerekçesiyle Verilen İhtar Puanı Cezasının İptal Edilmesi Talebiyle İlgili Karar

 Dosya No: 2015/4257 – Geçici Görev Yolluğu Avansının Yasal Süresi İçinde Mahsup Edilmemesi Nedeniyle Çıkarılan Borca İtiraz Hakkında

 Dosya No: 2015/4700 – Hakkında Uygulanan Disiplin Cezalarının İptal Edilmesi Talebiyle İlgili Karar

 Dosya No: 2015/4730 – Görev Tanımına Uygun Görevlendirmenin Yapılması Talebiyle İlgili Karar

 Dosya No: 2015/4723 – Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavı Sonuçlarının Çan Eğrisi Yöntemi İle Tekrar Hesaplanması Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/4478 – İptal Edilen Görevden Uzaklaştırma Tedbirine İlişkin Bilgi ve Kayıtların Özlük Dosyasından ve Personel Bilgi Sisteminden Silinmesi Hakkında

 Dosya No: 2015/2397 – Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri Çerçevesinde Çalışmalarının Derece ve Kademesinde Dikkate Alınması ve Emekli Aylığının Düzeltilmesi İstemi Hakkında

 Dosya No: 2015/4559 – Aylıksız İzin Talebinin Reddedilmesiyle İlgili Karar

 Dosya No: 2015/4368 – Geçici Olarak Görev Yaptığı Sürenin İkinci Bölgede Geçen Hizmet Süresi Hesabına Dahil Edilmesi Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/26 – Görev Yaptığı Dönemlere İlişkin Sigortalılığın Sağlanması Talebiyle İlgili Karar

 Dosya No: 2015/3425 – Hak Sahipliğinden Feragat Etmek Suretiyle Taahhütlerinden Vazgeçip, Afet Konuttan Dolayı Çıkartılan Borçların Faiziyle Birlikte İptal Edilmesi Talepli Karar

 Dosya No: 2015/4123 – Kurumlar Arası Nakil Talebine Muvafakat Verilmemesiyle İlgili Karar

 Dosya No: 2015/4226 – Hakkında Verilen Disiplin Cezasının Hukuksuz Olduğu ve Uygulanan Mobbingin Son Bulması Talebiyle İlgili Karar

 Dosya No: 2015/4156 – Aile Birliğinin Sağlanması İçin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Talebi Hakkında

 Dosya No: 2015/3990 – Disiplin Cezasının İptal Talebi Hakkında