2017 Seçme Kararları

2017- 9298 Yaşlılık aylığının iptali ve geriye dönük borç çıkarılması hakkında

2017-1293 Çocuk Tesliminde Hak İhlallerinin Önlenmesi

2017-5565 Başvuranın Hakkında Düzenlenen Ecrimisil İhbarnamesindeki Tutarın İptal Edilmesi Talebi Hakkında

2017-3207 – Başvuranın Belirli Bir Kişiyi Tanımlar Nitelikte Olduğundan Bahisle Akademik İlanın İptal Edilmesi Talebi Hakkında

2016-4880 – Başvuranın İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Doktora Programına Kaydının Yapılması Talebine İlişkin

2017-780 – Başvurana Tahakkuk Ettirilen Asfalt Katılım Payının İptal Edilmesine İlişkin

2017-2280 – Ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisinin İadesine İlişkin

2017-1394 – Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında

2017-1526 – Denklik İşlemlerinde Yapılan Seviye Tespit Sınavı Aşamaları Hakkında

2017-1582 – Kesin Kabul Teminat İadesine İlişkin

2017-1626 – Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Şartları Hakkında

2017-1645 – Kendisine Yazılan İkaz Yazısının İptaline İlişkin

2017-1786 – Promosyon Ödenmesi Talebi Hakkında

2017-1577 – Meslek Odası Aidat İptaline İlişkin

2017-1440 – Promosyon Ödenmesi Talebi Hakkında

2016-5398-Başvuran-Hakkında-Tahakkuk-Ettirilen-Borcun-İptali-Hakkında-1

2017-3313 – Kira Yardımı Talebi Hakkında

2016-3237-Engellilik-Durumuna-Bağlı-Yer-Değişikliği-Hususunun-Konuyla-İlgili-Mevzuatta-Açık-Bir-Şekilde-Düzenlenerek-Kurumdaki-Engelli-Personelin-Mağduriyetinin-Giderilmesi-Hakkında

2017-1818 – Toki Aidatlarına İlişkin

2017-1827 – Mahkeme Kararının Gereğinin Yerine Getirilmesi Talebine İlişkin

2017-2427 – Reçete Bedelinin İadesine İlişkin

2017-3422 – Trafik Cezasına İtiraza Değişik İş Sayısı Verilmesi Hakkında

2017-1157 – Kamulaştırmasız El Koyma Nedeniyle Oluşan Mağduriyetinin Giderilmesi Hakkında

2017-384-İşitme-Engelliye-Uygun-Eğitim-Yapılması-Hakkında

2017-1367 – Evde Bakım Ücretine İlişkin

2017-1790 – İşçi Olarak Çalışılan Sürenin Emekli İkramiyesi Ödemesinde Sayılması

2017-622-Olağanüstü-Hal-Boyunca-Merkezi-Yerleştirme-İle-Kazandığı-Haklarının-Saklı-Tutulması-Hakkında

2017-1648 – Promosyon Ödenmesi Talebi Hakkında

2017-1790 – İşçi Olarak Çalışılan Sürenin Emekli İkramiyesi Ödemesinde Sayılması

2017-828 – Kesilen Bütünleşik Doktora Burslarının Taraflarına Ödenmesi Talebi Hakkında 2017-828 – Kesilen Bütünleşik Doktora Burslarının Taraflarına Ödenmesi Talebi Hakkında

2017-992-Engellilik-Nedeniyle-Kurumlararası-Geçiş-Talebine-İlişkin

2017-1738 – Taşınmazına Kamulaştırmasız El Atılması Hakkında

2017-2188 – Mahkeme Kararının Uygulanmasına İlişkin

2016-4990 – Ders İçeriklerinin İşitme Engellilere Uygun Hale Getirilmesi Talebi Hakkında

Kira-Yardımı-Talebi-Hakkında

2017-1197 – Fazla Mesai Nedeniyle Hak Edildiği İddia Edilen İzinlerin Kullandırılması Hakkında

2017-479 – Denklik İşlemine İlişkin Seviye Tespit Sınavı Aşamaları Hakkında

2017-428 – Eksik ve Geç Ödenen Aylıkların Yasal Faizi İle Ödenmesine İlişkin

2017-1548 – Sınavın Yeniden Değerlendirilmesi Hakkında

2017-383 – Tayin Talebine İlişkin

2017-263- Yer Değiştirme İşleminin İptali Hakkında

2017-123 – BAĞ-KUR Prim Ödeme Sürelerinin Geçerli Sayılması Talebi Hakkında

2017-1432-Polis-Akademisi-Sürelerinin-Borçlanılması-Hakkında

2016-4874 – Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna NakledilmeSi Talebi Hakkında

2016-4874 – L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna Nakledilmesi Hakkında

2017-39 – Hakkında Tutulan Suç Kaydının Silinmesi Talebi Hakkında

2017-50 – Verilen İhtar Puanı Cezasının İptali Hakkında

2016-5045 – Avukatlık Staj Ücretinin İadesi Hakkında

2016-5618 – Parselde Bulunan Hissesinin Kamulaştırılması Hakkında

2016-5684 – Yıllık İzin Hesabında Adalet Bakanlığında Geçen Hizmet Süresinin Dikkate Alınması Talebi

2017-528 – Hakkında Verilen Disiplin Cezasının Geri Alınması Talebine İlişkin

2016-5392 -Üniversitenin Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde Görevlendirilme Talebi Hakkında

2016-5615 – SGK Tarafından Yapılan Kesintinin İadesi Talebi Hakkında

2017-80 – Mahkeme Kararının Uygulanarak Lehine Hükmedilen Tazminat Tutarının Ödenmesi Talebi Hakkında

2017-4346 – Koltuk Değneği ile Girildiği İçin Geçersiz Sayılan Sınavın Geçerli Sayılması Talebi Hakkında

2016-5457 – ÖSYM Tarafından Gerçekleştirilen Sınavın Yeniden Değerlendirilmesi Talebi Hakkında

2017-503 – 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Alınan Yıkım Kararının Uygulanması Talebi Hakkında

2016-4903 – Malulen Emekli Olma Talebi Hakkında

2017-714 – Başvuranın İşsizlik Ödeneğinden Yapılan Kesintinin İade Edilmesi Talebi Hakkında

2016-1653 – Engelli Araçlarında Meydana Gelen Hasar Sonucu Ödemekle Mükellef Olduğu Tazminatlardan ÖTV Bedeli Kesintisi Yapılmaması Hakkında

2016-4919 – KPSS Puanının Hesaplanmamasına İtiraz Hakkında

2016-4979 – İşçilerinin Mazeret İzni Kullandığı Dönem İçin KYK Tarafından Kesilen Ceza ve Eksik Çalışma Bedellerinin Taraflarına İade Edilmesi Hakkında

2016-5202 – Silah Taşıma Ruhsatı Taşıma Talebinin İdare Tarafından Reddedilmesi Hakkında

2016-5687 – İlgili İdareler Tarafından, Trafik Güvenliği ve Denetimine İlişkin Gerekli Tedbirlerin Alınması Hakkında

2016-5006 – Yaptıkları Mesleki Beceri Eğitiminin Karşılığı Olan Ücretin Hastane Yönetimi Tarafından Ödenmesini Hakkında

2016-5570 – Eş Durumundan Tayin Talebi Hakkında

2016-4999 – Sözleşmeli Personel Alım İlanına İlişkin İtiraz Hakkında

2016-3075 – Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun Vatandaşlar Tarafından Bilgi Alma Amaçlı Yapılan Telefon Aramalarına Cevap Verilmesi Hususunda Uyarılması Talebi Hakkın

2016-4180 – Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde Görev Yaparken Tarafına Mobbing Uygulanarak Mağdur Edildiği İddiasıyla Mobbingin Varlığının Tespiti Talebi Hakkında

2016-4835 -Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun Vatandaşlar Tarafından Bilgi Alma Amaçlı Yapılan Telefon Aramalarına Cevap Verilmesi Hususunda Uyarılması Talebi Hakkında

2017-2171 – ÖSYM Tarafından Belirlenen 15 Dakika Kuralına Göre Geç Kaldıkları Gerekçesiyle Adayların Yükseköğretime Geçiş Sınavına Alınmaması Hakkında

2016-5277 – Görevde Yükselme Sınavı Sonucu Başarılı Sayılan Başvuranın Fen Bilimleri Enstitüsü Bünyesinde Boşalan Şef Kadrosuna Atanma Talebi Hakkında

2016-4260 – Naklen Atama İşleminin İptali Talebine İlişkin

2016-4666- Adalet Meslek Yüksekokulu Mezunlarının Dikey Geçiş Sınavındaki Mağduriyetleri Hakkında

2016-2600- Akondroplazinin “Özür Oran Cetveli”nde Engel Oranı İle Yer Alması Talebine İlişkin

2016-4599 – Hakkında Verilen Disiplin Cezalarının İle Görev Yeri Değişikliği İşlemlerinin Kaldırılması Talebine İlişkin

2016-4675 – Geriye Dönük Aile Yardımı Ödeneğinin Ödenmesi Talebi Hakkında

2016-4321 – İptal edilen Atama İşleminin Kaldırılarak Başvuranın Atamasının Yapılması Hususunda

2017-1806 – Lehlerine Yargı Kararları Bulunan 4C Kapsamındaki Personelin Ek Ödemelerinin Yapılması Talebine İlişkin

2016-5017- Aday Memur Olan Başvuranın Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirme Talebine İlişkin

2016-5517 – Görevde Yükselme Sözlü Sınavında Sorulan Alan Bilgisi Sorusu Hatalı Olduğundan Bahisle Başarı Puanı Değerlendirmesinin Yeniden Yapılması Talebine İlişkin

2016-5713 – Kısmi Kamulaştırmadan Arta Kalan Taşınmazın Tamamının Kamulaştırılması veya İmara Açılması İstemine İlişkin

2016-3793 – Maliye Bakanlığı Nezdinde Yapılan Müdür Yardımcılığı Sınavına İlişkin Başvurunun İdare Tarafından Reddedilmesi Neticesinde Oluşan Mağduriyetin Giderilmesi Talebine İlişkin

2016-3809 – Memuriyet Mahalli Dışında Hastalık Raporu Alan Başvuranın, Hakkında Verilen Kınama Cezasının İptali Talebine İlişkin

2016-1662 – Belediye Encümen Kararıyla Yıkımına Karar Verilen Kaçak Yapıların Yıkılması Talebine İlişkin

2016-3561 – Silah Taşıma Ruhsatının Yenilenmesi Talebinin Reddine İlişkin İdari İşlemin Geri Alınması Talebine İlişkin

2016-4452 – Naklen Atandığı Kurumun, Önceki Çalıştığı Yerde Promosyon Alması Nedeniyle Eksik Ödediği Promosyonun Tamamını Ödemesi Talebine İlişkin

2016-3186 – Hükümlü Başvuranın Öğrenim Kredi Borcunun Geri Ödenmesinin İptaline İlişkin

2016-2723 – Kentsel Dönüşüm Kapsamında Kira Yardımından Yararlandırılması Hakkında

2016-3828 – Kira Yardımından Yararlandırılmamasına İlişkin İdari İşlemin İptal Edimesi Talebine İlişkin

2016-3251 – Süresi Dolan Hususi Damgalı Pasaportunun Yenilenmesi Hakkında

2016-1793 – Ders Muafiyetinin Sağlanması Hakkında

2016-1719 – İki Adet Araştırma Görevlisi Kadrosu İçin Yapılan Sınavın İptal Edilerek Sınavın Yenilenmesi Hususunda

2016-3340 – Protokol Tarihinden Sonra Göreve Başlayan Başvurana, Göreve Başladığı Tarih İle Protokolün Geçerli Olduğu Son Tarih Arasında Hesaplanacak Promosyon Tutarının Ödenmesi Yönünde

2016-2508 – Başvuranın Ödenmesi Durdurulan Munzam Emekli Yardımının Ödenmesi ve Makul Sürede Mağduriyetinin Giderilmesi Hususunda

2016-2725 – İş Güvenliği Uzmanlığı Görevinin Sonlandırılması İşleminin Geri Alınması Ve Mağduriyetin Makul Sürede Giderilmesi İçin Yeni Bir İşlem Tesis Edilmesi Hususunda

2016-5663 – Polis Akademisinde Geçen Sürelerin Borçlandırılması Talebi

2017-3445 – Kira Yardımına İlişkin

2016-293 – Engelli ve Öğrenci Statüsünde Olan Şikâyetçinin, Her İki Statüye Bağlı Olarak Ücretsiz ve İndirimli Seyahat Hakkından Aynı Anda Yararlanma Taleplerine İlişkin

2017-1577 – Meslek Odası Aidat İptaline İlişkin

Dışarıdan hizmet veren tedarikçi firma görevlilerinin  Türkiye genelindeki tatil köylerine girişlerinde nüfus cüzdanlarına  hizmet verilen süre boyunca el konulması nedeniyle yaşanılan sıkıntılar hakkında

2017-11509 Başvuranın tamamlamış olduğu eğitime ilişkin diplomasının düzenlenmesi talebi hakkında