KDK 2019 Raporunu Karma Komisyona Sundu

Kamu Denetçiliği Kurumu 2019 Yıllık Raporu, Başdenetçi Şeref Malkoç, Kamu Denetçileri Arif Dülger, Saadettin Kalkan, Celile Özlem Tunçak, Hüseyin Yürük ve Genel Sekreter İbrahim Kılınç’tan oluşan KDK heyeti tarafından, Dilekçe Komisyonuyla İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a sunuldu.

Başdenetçi Şeref Malkoç 2019 raporu üzerine yaptığı sunumda Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) yedi yıllık geçmişe sahip genç bir kurum olduğunu ifade etti. Başdenetçi 2019 yılında kurumun aldığı 20 bin 968 başvurudan 4 bin 870 karar çıktığını belirterek en büyük sorunlarının kabul edilebilir başvuru sayısının yani nitelikli başvuru sayısının azlığı olduğunu söyledi. Malkoç vatandaşların mahkemeye gitmiş konuları yahut henüz idari başvuru yollarını tüketmeden Ombudsmana getirdikleri meseleleri inceleyemediklerinin altını çizdi. Ombudsman Malkoç nitelikli başvuru sayısının toplam başvurudaki oranının az olmasının sadece Türk Ombudsmanlığının değil tüm dünya Ombudsmanlıklarının ortak sorunu olduğunu dile getirdi. Bu konuda örnek veren Malkoç Ombudsmanlık müessesesinin köklü bir geçmişe sahip olduğu İsveç’te kabul edilebilir başvuru oranının yüzde 9, Finlandiya’da yüzde 14 ve Norveç’te yüzde 10 olduğunu belirterek bu ülkelere kıyasla Türkiye’nin oldukça ileride olduğunu söyledi.

Başdenetçi: “KDK’nın Sorun Çözme Yeteneği Yüzde 82”

Başdenetçi 2019 yılında KDK’nın 20 bin 968 karar verdiğini, 2 bin 707 dostane çözüm sunduğunu dolayısıyla 2019’da sorun çözme yeteneğinin yüzde 82’ye ulaştığını ayrıca 107 bin 899 vatandaşımıza, yüz yüze yahut telefonla hukuki danışmanlık yapıldığını ifade etti. Malkoç, kolay başvuru alan, ücretsiz hizmet veren ve kararlarını kısa sürede tebliğ eden KDK’nın anılan yılda kendi personeli tarafından geliştirilen SYS sistemine geçmesiyle yazılım parası ödemeyerek tasarruf etmesinin yanında işlemlerini de hızlandırdığını kaydetti. 2018 yılına göre kuruma başvuru sayısında yüzde 19 artış kaydedilen Ombudsmanlığın 2019’da en çok kamu personel rejimi, adalet, milli savunma, güvenlik ve çalışma, sosyal güvenlik konularında şikâyet aldığını söyleyen Başdenetçi en çok şikâyet edilen idarenin de yerel yönetimler olduğunu söyledi.

Ombudsman Malkoç 2017 yılında kararlarına ekledikleri dostane çözüm yönteminin 2019 yılında yüzde 32’lik bir artışla 2 bin 707’ye yükseldiğini ifade ederek kararlara uyum oranının da yüzde 75’lere ulaştığını kaydetti. Başdenetçi yüzde 80 olan Avrupa Birliği Ülkeleri Ombudsmanlık Kurum kararlarına uyum oranına yaklaşmalarında en büyük etkenlerin, TBMM Başkanı’nın verdiği destek, komisyonun üyesi vekillerin kuruma olan inancı, kurumun bilinirliliğin arttırılması olduğunu ifade etti.

Malkoç: “Katma Değerimiz Kararlarımızla Artıyor”

Malkoç Kamu Denetçiliği Kurumu’nun dostane çözümleri ve tavsiye kararlarının katma değeri konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. Başdenetçi bazen KDK’nın verdiği bir kararın binlerce, yüzbinlerce hatta milyonlarca insanı etkilediğini kaydetti. Ombudsman Malkoç KDK’nın ÖSYM’ye verdiği sınav ücretlerinin makul bir düzeye çekilmesi kararının milyonlarca öğrenciyi ve ailelerini olumlu yönde etkilediğini ya da noter işlem ücretlerinin KDK kararı sonrasında kredi kartı, banka kartı vb aracılığıyla ödenmesinin yüzbinlerce vatandaşın işine yaradığını söyledi. Doğu Ekspresi tren biletlerinin satış usulünün düzenlenmesi ya da sokak hayvanlarına ilişkin kanuni yaptırımların çıkarılması kararlarının sosyo ekonomik sonuçlar açısında yüksek katma değerli olduğunu ifade eden Başdenetçi 2019 hedeflerini de komisyon üyeleriyle paylaştı. Malkoç 2019 yılında KDK’nın iyi yönetim ilkelerinin tüm kamu ve kuruluşlarında benimsenmesinin sağlanması ve yaygınlaştırılması için başta broşür hazırlanması ve dağıtılmasından, kamu görevlilerinin eğitimine kadar her türlü projeyle etkin olarak çalışma yapılacağını sözlerine ekledi.

Komisyon toplantısında konuşan Karma Komisyon Başkanı Mihrimah Belma Satır Kamu Denetçiliği Kurumu’nun yıllık raporlarını komisyona zamanında sunduğu için teşekkür etti. Komisyon üyelerinden Ali Haydar Hakverdi CHP olarak KDK’nın çalışmalarına önem verdiklerini ve kuruma gelen başvuru artışının kurumun tanınırlığının artmasına bağlı olduğunu düşündüğünü söyledi. Eski Alt Komisyon Başkanı Ahmet Salih Dal, KDK’nın 2019 raporunu dikkatle incelediğini ve kurumun çalışmalarını takdir ettiğini söyledi. Dal konuşmasında KDK’nın personel yetersizliği ve fiziki mekân kısıtlılığını aşması durumunda daha faydalı işler yapacağına inandığını ifade etti. KDK’nın tavsiye kararı haricinde hukuki yaptırım uygulayabilecek bir kurum olarak kanunun tekrar düzenlenmesini öneren Dal bu değişimler yapıldığında KDK’nın çok verimli işleyeceğini söyledi.

Komisyon üyesi milletvekillerinin konuşmasının ardından KDK 2019 raporu üzerine çalışarak bir rapor hazırlayacak olan alt komisyon kuruldu ve üyeleri seçildi. Alt komisyonun KDK 2019 raporu üzerine yazacağı raporun ardından KDK kararlarına uymayan idareler komisyona çağrılarak sorgulanabilecek. Başkan Mihrimah Belma Satır bu sene KDK kararlarına uyumda başarılı idarelerinde komisyona çağrılarak takdir edilmesi önerisini alt komisyona sundu. Alt komisyon bundan sonraki toplantısında başkanını seçerek önerileri oylayacak.