Etik Komisyonunun İlkeleri;

- Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci

- Halka hizmet bilinci

- Hizmet standartlarına uyma

- Amaç ve misyona bağlılık

- Dürüstlük ve tarafsızlık

- Saygınlık ve güven

- Nezaket ve saygı

- Yetkili makamlara bildirim

- Çıkar çatışmasından kaçınma

- Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması

- Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı

- Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı

- Savurganlıktan kaçınma

- Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan

- Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık

- Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu

- Eski kamu görevlileriyle ilişkiler

- Mal bildiriminde bulunma