AB Türkiye Delegasyon Başkanı Berger, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’u Ziyaret Etti

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Christian Berger, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki kuvvetli işbirliğinin devam etmesi gerektiğini ifade ederek, başta Kamu Denetçiliği Kurumu olmak üzere Türkiye’deki demokratik kurumların her zaman yanında olacaklarını vurguladı. Geçmiş dönemde hayata geçirilen projeler vasıtasıyla KDK ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu arasında kurulan iyi ilişkilerin artarak devam etmesi yönündeki temennilerini dile getirdi.

Christian Berger, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonucunda kamuda yaşanan ihraç ve açığa alınan kişilerle ilgili olarak Başbakanlık nezdinde oluşturulan Komisyonun Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından olumlu karşılandığını, ayrıca bu Komisyonun yanı sıra Kamu Denetçiliği Kurumu’na da başvuru yolunun açık olmasının alınacak kararlarda insan haklarının savunulması noktasında teminat sağladığını belirtti. Berger, bu çerçevede önümüzdeki dönemdeki muhtemel iş yükü artışını da dikkate alarak KDK’nın planlarına ilişkin Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un görüş ve değerlendirmelerini aldı.

Başdenetçi Malkoç, ziyaretlerinden dolayı Berger’e teşekkür etti. Ombudsman Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun amacının, vatandaşların hak arama kültürünü yaygınlaştırmak, kamunun hizmet standardını yükseltmek, iyi yönetimin oluşmasında idareye yol göstermek ve kamuda şeffaflığı sağlamak vatandaşla idare arasındaki anlaşmazlıklarını yargıya gitmeden önce hızla çözmeye çalıştıklarını söyledi.                                                                

Türkiye’nin birden çok terör örgütü ile mücadele ettiğini ve söz konusu mücadelenin hukuk içerisinde yürütülmesi konusunda çok hassas ve titiz davranıldığını dile getiren Malkoç, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkinin ve dayanışmanın artmasının bölgeye olumlu yansımaları olacağını kaydetti.