Kamu Başdenetçisi Malkoç, “Altıncı Yılında Türkiye’de Kamu Denetçiliği Müessesesinin Çalışmaları” Çalıştayına Konuşmacı Olarak Katıldı

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçisi Yahya Akman ve KDK Genel Sekreteri İbrahim Kılınç, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen “Altıncı Yılında Türkiye’de Kamu Denetçiliği Müessesesinin Çalışmaları” konulu Çalıştaya konuşmacı olarak katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun tarihçesi ve işleyişi hakkında konuştu.

KDK’nın, 2013 tarihinden itibaren vatandaşlardan aldığı şikayetleri, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içerisinde titizlikle incelediğini belirten Başdenetçi Şeref Malkoç, birey ve idare arasındaki uyuşmazlıkları öncelikle dostane çözüm ve uzlaşı ile çözüme kavuşturmaya çalıştığını bildirdi.

Başdenetçi Malkoç, kurumun amacının vatandaşın hak arama kültürünü yaygınlaştırmak, idarenin kaliteli hizmet standardını yükseltmek, iyi yönetim ilkelerinin oluşmasında idareye yol göstermek ve kamuda şeffaflığı sağlamak olduğunu söyledi.

“İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır.” ve “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” İlkesini benimsediklerini ifade eden Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun, hakkaniyet denetimi yapan tek kurum olma özelliği taşıdığını vurguladı.

KDK’nın 2017 yılında 17 bin 131 şikayet başvurusu aldığı bilgisini veren Malkoç, 2017 şikayet sıralamasında ilk sırayı eğitim konusunun aldığını kaydetti.

KDK’nın inceleyemediği üç konu alanı olduğunu dile getiren Malkoç, "Bunlardan biri idare ve vatandaş arasındaki mesele mahkemeye taşınmışsa, ikincisi yasama organının gündeminde olan veya düzenlemesi gereken olaylar, üçüncüsü ise askeri operasyon kararlarıdır." Dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun, bir nevi vatandaşın ücretsiz avukatlığını yaptığını, idareye de verdiği kararlarla yol gösterdiğini söyleyen Malkoç, Kuruma başvuruların ücretsiz olduğu bilgisini paylaştı.

Malkoç: KDK Kararlarına Uyma Oranı Yüzde 65’e Yükseldi

Kurumun kararlarına idarelerin uyma oranının, ilk başlarda yüzde 20 civarında olduğunu bildiren Başdenetçi Malkoç, “Zamanla çalışmalarımızın kuvvetlenmesi ve tanınırlığımızın artması, birtakım temaslarımızın sonucunda kararlarımıza uyma oranı yüzde 65'e yükselmiştir. Ombudsmanlık olan ülkelerde uyma oranın ortalaması yüzde 80 civarındadır.” Diye konuştu.

Başdenetçi Malkoç’un konuşmasının ardından Kamu Denetçisi Yahya Akman ve KDK Genel Sekreteri İbrahim Kılınç da birer konuşma yaptı.

Çalıştayda, Soma Raporundan hareketle Kamu Denetçiliği Kurumunun idarenin sorumluluk hukukuna katkıları, Kamu Denetçiliği Kurumu ve İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Devleti ilkesi bakımından Kamu Denetçiliği Kurumu konu başlıkları üzerine paneller düzenlendi.

Çalıştaya, Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcıların soruları cevaplandırıldı.