Başdenetçi Malkoç: Kurumumuza 2017’nin ilk 5 ayında 7 bin 54 başvuru geldi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, göreve geldiğinden bu yana 6 aylık çalışma sürecini Kurum uzmanlarıyla değerlendirdi. Toplantıya, Kamu Denetçileri Celile Özlem Tunçak, Mustafa Özyar ve Genel Sekreter İbrahim Kılınç ile uzmanlar katıldı.

Toplantıda konuşan Başdenetçi Malkoç, 6 ay içerisinde yapılan çalışmalar ve istatistikler hakkında bilgiler verdi.

Başdenetçi Malkoç, belirledikleri hedefleri olduğunu ve bu hedeflerin bir kısmının da gerçekleştiğini bildirdi. Malkoç, Kurumun tanınırlığı ve bilinirliği artırmak amacıyla sürekli televizyon programlarına katıldıklarını, verdikleri kararları topluma duyurmak için kamuoyu ile paylaştıklarını kaydetti.

Malkoç, Kurumun teşkilat yapısında yapılan bazı değişikliklerin Kurumun tanınırlığının artmasında etkili olduğunu söyleyerek bu kapsamda kurumsal iletişim birimi ve basın danışmanlığı birimi kurduklarını söyledi.

Bütün bu çalışmaları millet için yaptıklarını dile getiren Malkoç, “Milletimize ne kadar yardım edersek bizim için o kadar memnuniyet vericidir. Kurumumuza gelen insanın talebi yerine gelsin gelmesin çıkarken eğer içinden bu memleketin böyle güzel kurumları da var diye hissedebiliyorsa veya bunu bulunduğu ortamlarda aktarabiliyorsa biz başarılıyız demektir.” diye konuştu.

Kurumun halk nezdinde tanıtımı için çalışmaları devam ettirdiklerini söyleyen Malkoç, basının Ankara ve İstanbul temsilcileri ile bir araya geldiklerini, üniversitelerde öğrencilere konferanslar vererek kurum çalışmaları hakkında bilgiler verdiklerini, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Uluslararası Göç ve Mülteci Sempozyumu düzenlediklerini belirtti. Başdenetçi Malkoç, ‘KDK (Ombudsmanlık) Halkla Buluşuyor Programları’ kapsamında 30 ilde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, kanaat önderleri ve yerel yöneticiler ile bir araya gelerek, Kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdiklerini ve bu programın ilkini de Antalya’da gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Malkoç, Meclis Başkanının katılımlarıyla 25 Mayıs’ta ‘Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Denetim ve Kamu Denetçiliği Kurumu Çalıştayı’ düzenlediklerini de ifade etti.

Yurt dışında yapılan Ombudsmanlık Toplantılarına da katıldıklarını söyleyen Malkoç, “Bu kapsamda Güney Kore’de Asya Ombudsmanlar Birliğinin toplantısına katıldık ve Kurumumuzu tanıttık. Birliğe üyeliğimiz kabul edilerek 2019 yılındaki Genel Kurul Toplantısının Türkiye’de yapılma kararı alındı.” Şeklinde konuştu.

“Başvurularda artış oranı yüzde 239”

Malkoç, Kuruma 2017’nin ilk 5 ayında 7 bin 54 başvuru geldiğini ve bu rakamın geçen yılın Ocak-Mayıs ayıyla karşılaştırıldığında artış oranının yüzde 239 olduğunu kaydetti. Malkoç, vatandaşların Kuruma en fazla e-başvuru sistemi ile başvuru yaptıkları bilgisini de verdi.

Şikâyet

Sayısı

2013

Yılı

2014

Yılı

2015

Yılı

2016

Yılı

2017*

İlk 5 ay

GENEL

TOPLAM

Toplam Gelen

7638

5639

6055

5519

7054

31.905

 

Malkoç, en çok şikâyet başvurusunun, kamu personel rejimi, eğitim, çalışma ve sosyal güvenlik konularında geldiğini söyledi.

 

Şikâyet Konusu veya Alanı

2013 Sayı

2014 Sayı

2015 Sayı

2016 Sayı

2017 Sayı

Toplam

2016 Yüzde

Kamu personel rejimi

2142

1349

1584

1759

1696

5075

24,04

Eğitim-öğretim, gençlik ve spor

1203

1056

1296

669

1959

3555

27,77

Çalışma ve sosyal güvenlik

888

419

385

556

558

1692

7,91

Ekonomi, maliye ve vergi

784

440

295

326

284

1519

4,03

                     

Malkoç, 2017 yılının ilk 5 ayında; 428 adet dosyayı Dostane Çözüm kararı ile çözümlediklerini kaydetti.

Toplantıda konuşan Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak, Kurumun tanınırlığı açısından sempozyumlar, çalıştaylar ve bölge toplantıları düzenlediklerini ayrıca kurumu tanıtmak için yurt içinde ve yurt dışında çeşitli toplantılara katıldıklarını böylece güzel çalışmalara imza attıklarını vurguladı. Çalışmalar sonucunda toplumdan da olumlu dönüşler aldıklarını söyleyen Tunçak, emeği geçen çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Kamu Denetçisi Mustafa Özyar ise, göreve başladıklarından itibaren iş yoğunluğunun geçen yıllara göre arttığını ve gün geçtikçe de artacağını kaydetti. Özyar, gelen başvuruların artmasına rağmen en kısa sürede kararların çıktığının altını çizdi.

Kurum Genel Sekreteri İbrahim Kılınç da, belirlenen hedefler doğrultusunda çok yoğun çalışma temposu içerisinde olduklarını ve Kurumun tanınırlığını ve bilinirliliğini, şikayet başvurularının hem niteliğini hem de niceliğini artırma ve kurumsal yapının yeniden yapılanması konularında çalışmalarda bulunduklarını belirtti. Kılınç, Kurumun hak ettiği yere ulaştırmak için aynı gayreti göstermeye devam edeceklerini de dile getirdi.