Başvuru

5176 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi uyarınca, kapsamdaki kamu kurum ve kuruluşlarında etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalar bulunduğu iddiasıyla, en az genel müdür veya eşiti seviyedeki kamu görevlileri hakkında Kamu Görevlileri Etik Kuruluna, diğer kamu görevlileri hakkında, Kamu Denetçiliği Etik Komisyonuna başvurulabilirler. 5176 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi uyarınca, kapsamdaki kamu kurum ve kuruluşlarında etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalar bulunduğu iddiasıyla, en az genel müdür veya eşiti seviyedeki kamu görevlileri hakkında Kamu Görevlileri Etik Kuruluna, diğer kamu görevlileri hakkında, Kamu Denetçiliği Etik Komisyonuna başvurulabilirler.

Başvurularınızı aşağıdaki iletişim adreslerine gönderiniz.
etik@ombudsman.gov.tr

Başvurularda;
Başvuranın Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası, adres ve telefon bilgilerinin bulunması zorunludur.