Başdenetçi Malkoç: Kurumumuza 2017’nin ilk 5 ayında 7 bin 54 başvuru geldi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, göreve geldiğinden bu yana 6 aylık çalışma sürecini Kurum uzmanlarıyla değerlendirdi. Toplantıya, Kamu Denetçileri Celile Özlem Tunçak, Mustafa Özyar ve Genel Sekreter İbrahim Kılınç ile uzmanlar katıldı.

Toplantıda konuşan Başdenetçi Malkoç, 6 ay içerisinde yapılan çalışmalar ve istatistikler hakkında bilgiler verdi.

Başdenetçi Malkoç, belirledikleri hedefleri olduğunu ve bu hedeflerin bir kısmının da gerçekleştiğini bildirdi. Malkoç, Kurumun tanınırlığı ve bilinirliği artırmak amacıyla sürekli televizyon programlarına katıldıklarını, verdikleri kararları topluma duyurmak için kamuoyu ile paylaştıklarını kaydetti.

Malkoç, Kurumun teşkilat yapısında yapılan bazı değişikliklerin Kurumun tanınırlığının artmasında etkili olduğunu söyleyerek bu kapsamda kurumsal iletişim birimi ve basın danışmanlığı birimi kurduklarını söyledi.

Bütün bu çalışmaları millet için yaptıklarını dile getiren Malkoç, “Milletimize ne kadar yardım edersek bizim için o kadar memnuniyet vericidir. Kurumumuza gelen insanın talebi yerine gelsin gelmesin çıkarken eğer içinden bu memleketin böyle güzel kurumları da var diye hissedebiliyorsa veya bunu bulunduğu ortamlarda aktarabiliyorsa biz başarılıyız demektir.” diye konuştu.

Kurumun halk nezdinde tanıtımı için çalışmaları devam ettirdiklerini söyleyen Malkoç, basının Ankara ve İstanbul temsilcileri ile bir araya geldiklerini, üniversitelerde öğrencilere konferanslar vererek kurum çalışmaları hakkında bilgiler verdiklerini, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Uluslararası Göç ve Mülteci Sempozyumu düzenlediklerini belirtti. Başdenetçi Malkoç, ‘KDK (Ombudsmanlık) Halkla Buluşuyor Programları’ kapsamında 30 ilde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, kanaat önderleri ve yerel yöneticiler ile bir araya gelerek, Kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdiklerini ve bu programın ilkini de Antalya’da gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Malkoç, Meclis Başkanının katılımlarıyla 25 Mayıs’ta ‘Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Denetim ve Kamu Denetçiliği Kurumu Çalıştayı’ düzenlediklerini de ifade etti.

Yurt dışında yapılan Ombudsmanlık Toplantılarına da katıldıklarını söyleyen Malkoç, “Bu kapsamda Güney Kore’de Asya Ombudsmanlar Birliğinin toplantısına katıldık ve Kurumumuzu tanıttık. Birliğe üyeliğimiz kabul edilerek 2019 yılındaki Genel Kurul Toplantısının Türkiye’de yapılma kararı alındı.” Şeklinde konuştu.

“Başvurularda artış oranı yüzde 239”

Malkoç, Kuruma 2017’nin ilk 5 ayında 7 bin 54 başvuru geldiğini ve bu rakamın geçen yılın Ocak-Mayıs ayıyla karşılaştırıldığında artış oranının yüzde 239 olduğunu kaydetti. Malkoç, vatandaşların Kuruma en fazla e-başvuru sistemi ile başvuru yaptıkları bilgisini de verdi.

Şikâyet

Sayısı

2013

Yılı

2014

Yılı

2015

Yılı

2016

Yılı

2017*

İlk 5 ay

GENEL

TOPLAM

Toplam Gelen

7638

5639

6055

5519

7054

31.905

 

Malkoç, en çok şikâyet başvurusunun, kamu personel rejimi, eğitim, çalışma ve sosyal güvenlik konularında geldiğini söyledi.

 

Şikâyet Konusu veya Alanı

2013 Sayı

2014 Sayı

2015 Sayı

2016 Sayı

2017 Sayı

Toplam

2016 Yüzde

Kamu personel rejimi

2142

1349

1584

1759

1696

5075

24,04

Eğitim-öğretim, gençlik ve spor

1203

1056

1296

669

1959

3555

27,77

Çalışma ve sosyal güvenlik

888

419

385

556

558

1692

7,91

Ekonomi, maliye ve vergi

784

440

295

326

284

1519

4,03

                     

Malkoç, 2017 yılının ilk 5 ayında; 428 adet dosyayı Dostane Çözüm kararı ile çözümlediklerini kaydetti.

Toplantıda konuşan Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak, Kurumun tanınırlığı açısından sempozyumlar, çalıştaylar ve bölge toplantıları düzenlediklerini ayrıca kurumu tanıtmak için yurt içinde ve yurt dışında çeşitli toplantılara katıldıklarını böylece güzel çalışmalara imza attıklarını vurguladı. Çalışmalar sonucunda toplumdan da olumlu dönüşler aldıklarını söyleyen Tunçak, emeği geçen çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Kamu Denetçisi Mustafa Özyar ise, göreve başladıklarından itibaren iş yoğunluğunun geçen yıllara göre arttığını ve gün geçtikçe de artacağını kaydetti. Özyar, gelen başvuruların artmasına rağmen en kısa sürede kararların çıktığının altını çizdi.

Kurum Genel Sekreteri İbrahim Kılınç da, belirlenen hedefler doğrultusunda çok yoğun çalışma temposu içerisinde olduklarını ve Kurumun tanınırlığını ve bilinirliliğini, şikayet başvurularının hem niteliğini hem de niceliğini artırma ve kurumsal yapının yeniden yapılanması konularında çalışmalarda bulunduklarını belirtti. Kılınç, Kurumun hak ettiği yere ulaştırmak için aynı gayreti göstermeye devam edeceklerini de dile getirdi.

Çocuk Haklarından Sorumlu Kamu Denetçisi Tunçak, Bulgaristan’da

Çocuk Haklarından Sorumlu Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak, UNICEF Orta ve Doğu Avrupa/Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Ofisi ve Avrupa Çocuk Ombudsmanlar Ağı işbirliğinde yapılan yeni atanan Kamu Denetçilerinin çocuk haklarına ilişkin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik düzenlenen çalıştaya katıldı.

Bulgaristan’ın Sofya kentinde gerçekleştirilen ve 2 gün süren Çalıştayda, Bağımsız Çocuk Hakları Kurumlarının rolü, bağımsızlık, farklı sektör ve kurumlarla ilişkiler, çocukların seslerinin her ortamda duyulmasının öneminin ve çocuklar için Ombudsmanın ofisi ile doğrudan temaslarının teşviki gibi konularda oturumlar düzenlendi.

‘Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Denetim ve Kamu Denetçiliği Kurumu Çalıştayı’ Ankara’da Yapıldı

Kamu Denenetçiliği Kurumu tarafından düzenlenen ‘Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Denetim ve Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) Çalıştayı’ Ankara’da gerçekleştirildi. Çalıştaya, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Kamu Denetçileri Arif Dülger, Celile Özlem Tunçak, Mustafa Özyar ve Yahya Akman ile siyasetçiler, uzmanlar ve akademisyenler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 16 Nisan halkoylamasıyla birlikte Türkiye’de 94 yıldan beri devam eden parlamenter sistemin değiştiğini belirtti. Malkoç, bunun yerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin geldiğini buna bağlı olarak yaklaşık 150 kanunda değişikliğin olacağını ve anayasa değişikliğinin mevzuatı önemli ölçüde etkileyeceğini belirtti.

KDK olarak halkoylamasından sonraki değişikliklerin farkında olduklarını belirten Malkoç, “Özellikle bizim alanımıza giren denetim konusunda TBMM, idare ve yargı makamlarıyla görüşerek 2019 yılında yürürlüğe girecek ana sistemin hazırlıklarını yapmak istedik ve bu çalıştayı gerçekleştirdik. Zaman çok hızlı geçiyor, biz bu hazırlıkları yaparsak eminim ki 2019 yılında arzu ettiğimiz noktaya gelinecek” dedi.

Çalıştayın 3 oturumlu olacağını belirten Malkoç, “Bu oturumlardan ilki “Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Siyasi Denetim: İdarenin TBMM tarafından denetlenmesi”, 2.oturum Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yargı ve İdari Denetim: İdarenin Yargı ve İdare Tarafından Denetlenmesi ve son oturumda ise Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Ombudsman Denetimi: İdarenin Bağımsız Bir Kamu Denetçisi (Ombudsman) tarafından denetlenmesi” başlıklarını ele alacağız.” Diye konuştu.

Türkiye tarihinde, ciddi buhranların, askeri darbelerin, demokratik tıkanıkların yaşandığını söyleyen Malkoç, yeni sistemle temennilerinin, siyasi istikrarın sağlanması, demokrasinin bütün kurumlara yerleşmesi, hukukun üstünlüğünün temin edilmesi, idarenin hesap verilebilirliğinin ve şeffaflığının sağlanması olduğunu vurguladı. Malkoç, demokrasinin, insanoğlunun yönetim tarzı açısından en gelişmiş model olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda, demokrasinin yerleşmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve şeffaflığın korunması için denetimin önemli olduğunun altını çizen Malkoç, çalıştayın, yeni anayasa değişkiliğiyle Türkiye’de atılacak adımlara öncülük yapacağını kaydetti.

Kamu Denetçiliği Kurumunun bir bakıma vatandaşın avukatlığını yaptığını vurgulayan Malkoç, “Vatandaşımız bize her türlü ortamdan ulaşabilir elektronik ortamdan, mektupla, faxla, kaymakamlıklarla veya valiliklerle. Kuruma başvurular tamamen ücretsiz. Özellikle bize müracattan sonra yasa gereği en geç 6 ay içerisinde kararlarımızı veriyoruz. Başvuruların çoğunluğunu dostane çözüme kavuşturuyoruz. Bir bakıma idareyle vatandaş arasında sağlam bir bağ oluşturuyor ve köprü kuruyoruz.” Şeklinde konuştu.

Çalıştayda konuşan TBMM Başkanı İsmail Kahraman ise, 16 Nisan’daki halk oylamasının Türkiye için bir milat olduğuna işaret ederek, milletin kabul ettiği anayasa değişikliğiyle, 94 yıllık geçmişe sahip parlamenter sistem yerine cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirildiğini vurguladı. 

Değişiklikle, Türkiye’nin bir makas değişimi yaptığını belirten TBMM Başkanı Kahraman, “Ümit ediyor ve dua ediyorum ki bu daha güzel yarınlara, huzurlu günlere bir başlangıç olsun ve milletimize hayırlı olsun.” dedi.

Türkiye tarihinde dört ay süren hükümetlerin olduğunu hatırlatan Kahraman, en iyi koalisyonlardan biri sayılan Necmettin Erbakan ve Tansu Çiller koalisyonunda, bir bakan olarak neler çekildiğini bildiğini söyledi.

Kuvvetler ayrılığının, demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu vurgulayan Kahraman, “Üç güç birbirine karışmamalı. Eskiden trafik çizgileri gibi bir sistem vardı. Yani yolda kesik çizgi, düz çizgi, yan yana çift düz çizgi var. Oysa bugünkü sistemimizde arada duvar var, isteseniz de geçemezsiniz. Kuvvetler ayrılığı mutlaka demokrasinin vazgeçilmezidir ve olması gerekir. Meclisin içinden yürütme ve siz o yürütmeye karşı denetim yapacaksınız. Olmuyor. İktidarı elinde tutanlar, ne kadar gensoru verilirse verilsin, netice alınmamış oluyor, kendi insanlarını, milletvekillerini tutuyor. Ben bu sistemin, yani kuvvetler ayrılığının tam tatbik edildiği sistemin taraftarı bir kişi olarak, inanıyorum ki daha güzel bir noktaya geleceğiz.” Dedi.

Vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin, kamu idarelerine karşı korunması ve güvence altına alınması günümüzün olmazsa olmaz özelliklerinden biri olduğunu belirten Kahraman, “Vatandaş ile yönetenler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, özellikle vatandaşın hak ve özgürlüklerinin, yönetenlere karşı korunması önemlidir. Ayrıca ‘iyi yönetim hakkı’ diye bir kavram var. Kamu gücü, bireyin sahip olduğu hak ve özgürlükleri ihlal etmeden, adil, açık ve nesnel bir şekilde kullanılmalıdır. İyi yönetim, sorgulanabilir, sorumlu, katılımcı, eşitlikçi yaklaşımlar, insan hakları ve hukukun üstünlüğü esaslarına dayanır. Hukuk devleti ilkesinin en önemli gereği, idarenin yapmış olduğu işler ve eylemlerin, hukuka uygunluğu yönünden çeşitli denetimlere tabi olmasıdır.” İfadelerini kullandı.

Kahraman, denetleme olarak temeli Osmanlı’ya dayanan Ombudsmanlık Kurumunun kurulduğunu belirterek, adalete saygılı olunduğunda devletin güçlü ve büyük olacağını vurguladı.

Kahraman, Kamu Denetçiliği Kurumunun nice hizmetlere imza atmasını diledi.

 

Kamu Denetçiliği Kurumu, Asya Ombudsmanlar Birliğine Tam Üye Olarak Kabul Edildi

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Asya Ombudsmanlar Birliği tarafından 16-19 Mayıs 2017 tarihlerinde Güney Kore’nin PyeongChang kentinde gerçekleştirilen 15. Genel Kurul Toplantısına katıldı.

15. Asya Ombudsmanlar Birliği Genel Kurulu tarafından Türkiye, 4.5 milyar nüfus ile dünyanın en kalabalık kıtası olan Asya’da bulunan ombudsmanların oluşturduğu ve 22 ülkeden 35 üyesi bulunan Japonya, Çin, İran, Rusya, Endonezya ve Malezya gibi ülkelerin üye olduğu Asya Ombudsmanlar Birliği’ne tam üyeliği oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da konuşma yapan Malkoç, Asya Ombudsmanlar Birliğine teşekkür ederek, Türkiye’nin Birliğe katılmasıyla Birliğin daha da güçleneceğini ifade etti.

Başdenetçi Malkoç, terör olayları ve göçmen sorununun çözümü için Dünya Ombudsmanları arasında iş birliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

2019’da yapılacak olan Asya Ombudsmanlar Birliği 16. Genel Kurulu İstanbul’da Düzenlenecek

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 2019’da yapılacak olan Asya Ombudsmanlar Birliği 16. Genel Kurulunun İstanbul’da yapılmasına yönelik teklifinin Genel Kurul’da oybirliğiyle kabul edildiğini belirtti.

Toplantıyı yöneten Hong Kong Ombudsmanı Lau Connie ise, Türkiye gibi güçlü Ombudsmanlık Kurumuna sahip bir ülkeyi Asya Ombudsmanlar Birliği ailesinde görmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Toplantıda, Asya Ombudsmanlar Birliği’nin kuruluşunun 20. yılı da kutlandı.

Başdenetçi Malkoç, Global Ombudsmanlık Konferansına Katılacak

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Asya Ombudsmanlar Birliği’nin Genel Kurul Toplantısı sonrasında 17 -18 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan ‘Küresel Ombudsmanlık Konferansı’na katılacak. Konferansta, Ombudsmanlığın yapısal sorunları ve etkinliğinin artırılması için yapılması gerekenler hakkında konferans ve seminerler verilecek.

 

Engelli Bireyler, Ombudsman Malkoç’u Ziyaret Etti

10-16 Mayıs Engelliler Haftası olması nedeniyle KDK’ya şikâyet başvurusunda bulunan engelli bireyler ve engelli hakları alanında faaliyet gösteren kuruluşlar, Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ve Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak’ı ziyaret etti.

Engelli bireyler ve engelli hakları alanında faaliyet gösteren kuruluşlar ile birlikte basın açıklaması düzenleyen Malkoç, Türkiye’nin engelli haklarıyla ilgili yaptığı çok güzel çalışmalar olduğunu ve yapılan çalışmaların özellikle sosyal devlet ilkesine bakıldığında dünyada birçok ülkenin önünde olduğunu vurguladı.

“Verdiğimiz tavsiye kararlarının takipçisiyiz”

Alınması gereken çok daha önemli mesafelerin olduğunu belirten Malkoç, “Bunları hep beraber yapacağız. Yönetimde bulunan arkadaşlar mevzuat çerçevesinde çalışmaları yapıyorlar. Sizlerin başvurularını değerlendiriyorlar. Ancak işleyişten kaynaklanan bazı eksiklikler oluyor. Bunları da düzeltme görevi önemli ölçüde KDK’ya düşüyor. Sizlerin müracaatlarıyla biz de yöneticilerle görüşüyoruz ve çoğunu dostane çözümle karara bağlıyoruz. Bazen uyum ve zaman noktasında sıkıntılar olabiliyor burada biz koordinasyonu temin etmeye çalışıyoruz ve tavsiye kararları veriyoruz. Verdiğimiz tavsiye kararlarının da takipçisi oluyoruz.” Dedi.

Başdenetçi Malkoç: Kurumumuza engelli haklarıyla ilgili 435 başvuru geldi.

Bugüne kadar Kuruma engelli haklarıyla ilgili 435 başvuru geldiğini söyleyen Malkoç, gelen başvuruların önemli ölçüde çözüme kavuşturulduğuna dikkat çekti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanının Kurumu ziyaret ettiğini hatırlatan Malkoç,  “Bakanımız, akondroplazi rahatsızlığı halk arasında kalıtsal cücelikle ilgili verdiğimiz kararın önemli olduğunu belirtti. Bu konuyu da önümüzdeki bir ay içerisinde tamamlayacağız.” Dedi.

“Aşık Veysel, Edison engelli olmasına rağmen isimlerini tarihe altın harflerle yazdırmıştır”

Tarihte engelli olmasına rağmen bütün insanlığa hizmet vermiş olan çok sayıda bilim adamı, sanatçı olduğunu belirten Malkoç; “Bunlardan bir tanesi Aşık Veysel kalbiyle görüyordu gözüyle değil. Kalp gözüyle görmek dünya gözüyle görmenin de ötesindedir. Bunlardan bir diğeri de Edison, dünyaya ve insanlığa ne kadar hizmet ettiğini biliyoruz. Bu isimleri artırmak mümkün. Bu önemli haftada arkadaşlarımızla hem kararlarımızla hem de bundan sonraki çalışmalarda da onlara destek olacağımızı ifade etmek için birlikteyiz.” İfadelerini kullandı.

Kadın, Çocuk ve Engelli haklarından sorumlu Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası vesilesiyle tüm engellilerin ve engelli ailelerinin haftalarını kutladı.

Konuşmaların ardından, Görme Engelliler Federasyonu, Engelliler Konfederasyonu, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, İlgi Otizm Derneği, İşitme Engelliler Konfederasyonu, Zihinsel Engelliler Federasyonu ve Engelli Kadın Derneği temsilcileri, Malkoç’a teşekkürlerini ileterek yaşadıkları sıkıntıları anlattılar. 

Ombudsman Antalyalılar ile Buluştu

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Kamu Denetçileri Arif Dülger ile Celile Özlem Tunçak, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, kanaat önderleri ve yerel yöneticiler ile Antalya’da biraraya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun insan haklarının kökleşmesi için gayret eden bir kurum olduğunu, hukukun üstünlüğünü sağlamaya çalıştıklarını ve kamuda denetim yoluyla diğer kurumlarla birlikte şeffaflığı artırma gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.

Kurumun, fonksiyonları itibariyle tanındıkça daha çok sevilecek ve devletle-millet arasında, idareyle-halk arasında köprü görevi görüp  çok önemli işler yapacağını söyleyen Malkoç, “Kuruma başvurularda hiçbir şekilde ücret alınmaz. Oldukça hızlı çalışıyoruz ve başvuruları en kısa zamanda sonuçlandırıyoruz. Kurumumuzun en önemli özelliğinden bir tanesi de dostane çözüm yoluna gidilmesi. İlgili idare ile görüşüp vatandaşın avukatlığını yapıyoruz ve derdine tercüman oluyoruz. Aynı zamanda da idareye yol gösteriyoruz.” Dedi.

Malkoç, KDK’nın, vatandaşın hak arama kültürünü yaygınlaştırmak, kamunun hizmet standardını yükseltmek, iyi yönetim ilkelerinin oluşmasında idareye yol göstermek ve kamuda şeffaflığı sağlamak amacıyla çalışan ve idareyle vatandaş arasında köprü vazifesi gören bir kurum olduğunun altını çizdi.

Malkoç: Verdiğimiz kararların arkasında duruyoruz ve sonuna kadar takip ediyoruz.

KDK’ya yapılan şikayet başvuruları sonrasında vatandaşın derdine dostane çözümle çare bulmaya çalıştıklarını belirten Malkoç, “Diyelim ki idare aldığı kararda, yaptığı uygulamada ısrar etti. Bu sefer inceleme, araştırma derinleşiyor ve ardından tavsiye kararına dönüşüyor. Şimdi şöyle bir şey söylenebilir, ‘Türkiye’de zaman zaman mahkeme kararlarına uyulmuyor, idare tavsiye kararına mı uyacak’ diye sorular akıllara gelebilir. Ama şunu açıkça ifade edeyim, biz boşa kürek çekmiyoruz. Verdiğimiz kararların arkasında duruyoruz ve sonuna kadar takip ediyoruz.” Diye konuştu.

Hukuk ve insan haklarına dayalı karar verdiklerini kaydeden Malkoç, “İdareye tavsiye kararı verdiğimizde, buna uymayan kurum, hukuka uymamış olan bir kurum addediliyor. Biz sivil toplum, medya ve kamuoyu aracılığıyla bu kararı takip ediyoruz. Hani Anadolu’da bir tabir var çok kullanılır Türkçe’de, ‘Arkasına teneke takmak’ bir bakıma bizim kararımıza uymayanların arkasına bu kararlar takılıyor, kurumlar hareket ettikçe, hukuka uymayan kurum olarak toplumda tanınıyor. Hiçbir kurum böyle olsun arzu etmeyiz. Verdiğimiz kararlarla hem hukukun üstünlüğünü hem de insan hakları konusunda idareyi ve toplumu duyarlı hale getiriyoruz.” İfadelerini kullandı.

Hakkaniyeti esas aldıklarına dikkat çeken Malkoç, “Bütün bunlara rağmen idaredeki arkadaşlar bizim kararlara uymadı, Bizim yapacağımız yeni bir çalışma daha var o da nedir; Bizi, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçti, biz faaliyetlerimizi yıllık rapor halinde TBMM’ye sunarız, bu raporlarımız TBMM’de müzakere edilir, tartışılır ve resmi gazete yayınlanır. O açıdan kararlarımıza uymayan yöneticileri TBMM’ye bildiriyoruz. Meclisin ilgili komisyonu o arkadaşlarımızı çağırıyor ve niçin kararlara uymadığını sorguluyor. TBMM’de böyle bir duruma muhatap olmak kolay bir şey değil, çünkü kararlara uymayan arkadaşların TBMM’ye geldiklerinde epey terlediklerini görmüş oluyoruz.” Şeklinde konuştu.

“Kurumumuz tanındıkça millet tarafından sevildi”

Kurumun kuruluşundan itibaren 30 bin müracaat olduğunu ve bu müracaatların bir çoğunun dostane bir şekilde çözümlendiğini bildiren Malkoç, “Geçen yıl 5 bin 600 civarında bir müracaat olmuştu Kurumumuza. Bu yıl Nisan ayı sonu itibariyle geçen yılın rakamı yakalandı. Vatandaşın şikayetleri arttığından değil, Kurumumuz tanındıkça millet tarafından sevildi, sevildikçe de derdine derman aranan bir yer olarak görüldü ve biz de bundan  memnunuz.” Dedi.

En çok tartışılan kararın ÖSYM ile alakalı olduğunu söyleyen Malkoç, “100’e yakın öğrencimizin sınavı iptal edilmişti. Kamuoyuna yansıyan, ilaç kullanan çocuklar veya nefes darlığı ile cihaz kullanan çocuklar. Bunlar bize müracaat ettiler, ardından görüştük, konuştuk ve iptal edilen sınavlarını geçerli hale getirdik. Ardından YGS’de başarılı olan öğrenciler biliyorsunuz LYS’ye girmeleri gerekiyor. ÖSYM belirli bir süre tanıdı. 13 gün içerisinde şu kadar para yatırın diye. Bu süre içerisinde annesi hasta olan oldu, trafik kazası olan oldu ve çocuklar yatıramadı. Bunların içerisinde ilk 2 bine ve 5 bine giren var. ÖSYM’ye müracaat ettiler, ‘hayır biz süre tanıdık yatırsaydınız’ dediler. Biz onlarla görüştük, değişik yollar önerdik ve çok şükür bu öğrencilere de yeni bir hak tanındı. Ondan daha önemlisi bundan sonraki uygulamalar da şöyle oldu: ‘Belirtilen süre içerisinde müracaatları yapıp ücretleri yatıramayanlar olursa, onlara ek süre tanınacak ve ek sürede 2 misli ücret yatıracak’ olsun bu da bir çözümdür. Hiç sınava girmemekten daha hayırlıdır” şeklinde konuştu.

2017 yılının sonuna kadar 30 büyük ilde programlar yapacaklarının bilgisini veren Malkoç, bu toplantılar ile hem vatandaşın derdini yerinde dinleyeceklerini, çözüm üretmeye çalışacaklarını hem de görüş alışverişinde bulunulacağına dikkat çekti.

Başdenetçi Malkoç ve Kamu Denetçileri Tunçak ile Dülger, halkın sorunlarını dinledi.

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, KDK’yı Ziyaret Etti

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’u makamında ziyaret etti.

Bakan Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve KDK’nın ortak çalışma alanları olan aile, kadın ve çocuk haklarına ilişkin görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının gerçekleştirdiği Boşanma Süreci Danışmalığının daha yoğun şekilde kullanımını sağlayacak yasal bir düzenleme yapacaklarını söyleyen Bakan Kaya, “Adalet Bakanlığı ile birlikte, Kamu Denetçiliği Kurumunun da tavsiyesiyle boşanma öncesi danışmanlığını daha da yaygın bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bunun için yasal çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz.” Dedi.

Halk arasında cücelik diye bilinen Akondroplazi rahatsızlığının da engelli sayılmasıyla ilgili Kamu Denetçiliği Kurumunun verdiği tavsiye kararının yerinde olduğunu vurgulayan Bakan Kaya, konuyla ilgili çalışmalar olduğunu ve en kısa zamanda sonuçlanacağının bilgisini verdi.

Başdenetçi Malkoç ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, verimli bir görüşme olduğunu ve görüşülen konularda mesafe alınacağını söyledi.

Görüşmede, Kamu Denetçileri Arif Dülger, Celile Özlem Tunçak ve Hüseyin Yürük de yer aldı.

 

 

Ombudsmanlık, Yetenek ve İstihdam Zirvesinde

Kamu Denetçiliği Kurumu, Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirilen TALENT Arena 2017 Türkiye Yetenek ve İstihdam Zirvesi’nde gençler ve vatandaşlarla buluştu.

Kamu Denetçiliği Kurumu uzmanları; Ombudsmanlığın çalışma alanları, başvuru yöntemleri ve alınan kararlara yönelik olarak fuar katılımcılarına bilgi verdi. Fuarda katılımcılara, Kurumu tanıtıcı materyaller hediye edildi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Havelsan, TAİ, Ziraat Bankası gibi alanında öncü kuruluşların da katılımıyla gerçekleştirilen fuarda kurum tanıtımlarının yanı sıra çeşitli paneller, söyleşiler ve firmaların insan kaynakları stratejilerine yönelik detaylı bilgiye de ulaşmak mümkün. TALENT Arena 2017 Türkiye Yetenek ve İstihdam Zirvesi, 08-09 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara Arena Spor Salonunda ziyaret edilebilir.

 

 

Ombudsmanlık Tarihi Sergisi Ankara’da Açıldı

Kamu Denetçiliği Kurumu, Keçiören Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı Keçiören Şubesince düzenlenen Ombudsmanlık Tarihi Sergisi, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Kamu Denetçileri Mustafa Özyar ve Yahya Akman ile Kurum Genel Sekreteri İbrahim Kılınç’ın katılımları ile açıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, vatandaşın kendisini yönetenlere güvenmesi gerektiğini belirterek, “Bu güvenin sağlanması için de hukuka uygun çalışılması lazım. İşte Kamu Denetçiliği Kurumunun asli vazifesi, vatandaş adına bu hukuk denetimini yapmaktır. Gerçekten yapıyor mu? Hiç şüpheniz olmasın.” Şeklinde konuştu.

Bakan Yılmaz, Mevlana’nın “Yüzde ısrar etme doksan da olur, insan dediğinde noksan da olur” sözünü anımsatarak, “İşte Kamu Denetçiliği Kurumu o noksanları giderecektir. Sizin haklarınızı savunacak bürokrasi karşısında, yönetim kurumları karşısında yanınızda bir kurum var, Kamu Denetçiliği Kurumu.” Dedi.

KDK’nın henüz 5 yıllık bir kurum olduğunu ancak kısa zamanda çok başarılı işlere imza attığını vurgulayan Yılmaz, Tokat’ta üniversite sınavına girerken tıbbi cihazı olduğu için sınavı ÖSYM tarafından geçersiz sayılan bir öğrencinin, KDK sayesinde mağduriyetten kurtulduğunu belirtti.

300 yıl önce de bu topraklarda Ombudsmanlığın var olduğunu ve insana hizmet ettiğini aktaran Yılmaz, serginin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılışta konuşan Şeref Malkoç ise, KDK’nın 2012 yılında kurulduğunu hatırlatarak, yeni bir kurum olmasına karşın çok güzel işler yaptığını söyledi.

Türkiye’de idarenin ve hizmetlerin iyi yönetilmesinde herkesin katkıda bulunması gerektiğine dikkat çeken Malkoç, “Özellikle Kamu Denetçiliği Kurumu, kamuda görev yapan arkadaşların bakış açılarından, yetişmedeki veya eğitimdeki eksiklerinden kaynaklanan kusurlarını düzeltmek için var. Bunun en son örneğini LYS’ye ve KPSS’ye girme hakkı elde edip zamanında para yatıramayan kişilerin Kurumumuza müracaatlarında gördük. Biz idarelerle görüşerek bu işi çözdük. İnşallah idarelerimiz çok güzel olur şikayetlere ve bunlara gerek kalmaz.” Diye konuştu.

Ombudsmanlığın Türkiye’de bilinen ancak tarihte de kurumsallaşmış bir yapının tanıtıldığı bir sergiyi gerçekleştirdiklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bakan Yılmaz, Başdenetçi Malkoç, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Kamu Denetçileri, serginin açılış kurdelesini keserek sergiyi gezdi.

 

 

 

Öğrenciler, KDK’yı Ziyaret Etti

Samsun İlkadım Aziz Atik Fen Lisesi öğrencileri, Kamu Denetçiliği Kurumunu (KDK) ziyaret etti. Ziyarette, Kurum Genel Sekreteri İbrahim Kılınç öğrencilere Kamu Denetçiliği Kurumunun işleyişine ilişkin sunum yaptı. Kılınç, 2012 yılında kurulduğunu ve 4 yıllık yeni bir kurum olduklarını belirtti.

TBMM Başkanlığına bağlı, şikâyet esasına göre idareyi denetleyen bağımsız bir niteliğe sahip olan Kamu Denetçiliği Kurumunun, idarenin işlem ve eylemleri ile tutum ve davranışları sonucu; hak ve özgürlükleri ihlal edilen, menfaatleri ihlal edilen, gerçek ve tüzel kişilerin başvuru yapabildiği bilgisini verdi.

Kurumun, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” ilkeleriyle hareket ettiğinin altını çizen Kılınç, idare ile vatandaş arasında köprü görevi gördüklerini bildirdi.

KDK’ya başvuru yapıldığında dava açma süresinin durdurduğunu ifade eden Kılınç, “Kurumumuzu, idâri yargının çalışma usulünden farklı kılan özelliği şikâyet konusuyla alakalı tanık dinleyebilmesidir. Ayrıca şikâyet konusunun özel uzmanlık gerektirmesi halinde bilirkişi tayini yapılabilmekteyiz. Kurumumuz başvuruları en geç 6 ay içerisinde sonuçlandırmaktadır.” Dedi.

Sunumunun ardından Kılınç, öğrencilerin sorularını cevapladı.

Toplantıda Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da, KDK’nın anayasal ve faydalı bir kurum olduğunu belirtti. Malkoç, görevlerinin, insanların avukatlığını yapmak olduğunu bunu yaparken de idareye de çalışmalarında yol gösterdiklerini söyledi. Elden, posta, e-posta, faks, e-başvuru, illerde valilikler ve ilçelerde ise kaymakamlıklar aracılığıyla KDK’ya başvuru yapılabileceğini söyleyen Malkoç, başvurulardan hiçbir şekilde ücret alınmadığını da kaydetti.

Zamanlarını iyi kullanmaları gerektiği yönünde öğrencilere öğütler de veren Malkoç, planlı çalışmaları gerektiğini belirtti.