Sadettin KALKAN

1962 yılında Kocaeli’nde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İzmit’te tamamladı.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu.

1987 yılında Zonguldak Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. 1990 yılında Ulus Kaymakamı olarak ilk Kaymakamlık görevine başladı.Daha sonra sırasıyla Ulus, Çamoluk Kaymakamlıkları, Diyarbakır Vali Yardımcılığı, Ardeşen, Beşikdüzü, Sarıkamış, Kaman, Gölmarmara, Kadirli ve Turgutlu Kaymakamlıkları görevlerinde bulundu.

İstanbul Vali Yardımcılığı görevinde iken TBMM Genel Sekreterliğine atandı.

Diyarbakır Vali Yardımcılığı görevi sırasında Dicle Üniversitesinde 1997 yılında yüksek lisans yaptı.
İngiltere’de bir yıl süre ile meslek ve dil eğitimi aldı.
Ombudsmanlık sistemi üzerine İspanya’da incelemelerde bulundu. TBMM Dilekçe Komisyonu ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma  Komisyon tarafından 17.01.2018 tarihinde Kamu Denetçisi olarak seçilmiştir.

Evli ve üç çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

 

Rehber / Sıkça Sorulan Sorular

Arif DÜLGER

Kamu Denetcisi Arif Dülger

 15.08.1963 yılında Pınarhisar’da (Kırklareli) doğdu. İlk ve orta öğrenimini müteakip, Devlet Parasız Yatılı Okulları sınavını kazanarak İstanbul İnşaat Teknik Lisesi’ne girdi. Burada orta öğrenimini tamamladı. 1985 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

 1980 yılında H.Nimet Özden Vakfı’nda başladığı çalışma hayatını 1984-1986 yıllarında çeşitli basın-yayın kuruluşlarında gazeteci, 1987-1988 yıllarında ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nda sözleşmeli personel olarak devam ettirdi. Aynı yıl, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün açtığı Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanmasının ardından 04.11.1988 tarihli Onayla Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’na Müfettiş Yardımcısı olarak atandı. Burada 3 yıl Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptı. İlgili mevzuat gereği yapılan Müfettiş Yardımcılığı Özel Yeterlilik Sınavını kazanmasını müteakip Müfettiş olarak aynı yere ataması yapıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde 16 yıl Müfettiş olarak görev yaptıktan sonra 04.06.2004 tarih ve 2004-5868 sayılı Kararname ile Vakıflar Meclisi Üyesi olarak atandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde 17.06.2004-12.12.2016 tarihleri arasında Vakıflar Meclis Üyesi olarak görev yaptı.

 Ayrıca, 25.05.2005-25.03.2010 tarihleri arasında Vakıf Portföy A.Ş’nde, 26.03.2010-28.02.2017 tarihleri arasında ise Vakıf Emeklilik A.Ş’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ilgili maddeleri doğrultusunda, TBMM Dilekçe Komisyonu ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma  Komisyon tarafından 02.11.2016 tarihinde Kamu Denetçisi olarak seçilmiştir.

 Türkiye Yazarlar Birliği’nin ”2009 yılı, Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri” meyanında ‘Meğer Aşk İmiş’  adlı şiir kitabı dolayısıyla ‘Yılın Şairi’ ödülüne lâyık görüldü. Şiir çalışmaları Aylık Dergi başta olmak üzere Ayane, Kardelen, Kayıtlar, İslâmi Edebiyat, Kırağı, Özülke, Seher, Kalem ve Onur, Edebiyat Ortamı, Düş Çınarı, Bir Nokta, Ay Vakti, Mor Taka, Anadolu Çınar, Dil ve Edebiyat, Türk Dili ile Yeni Edebiyat Yaprağı adlı dergilerde yayımlandı.

 Evli; Ahmet ve Elif adlarında iki çocuk sahibidir.

Arif DÜLGER’in Yayınlanmış Diğer Eserleri:

1-Şiir Nöbetleri, Ayane Yayınları, Ankara, 1990 (Şiir)

2-Geçmiş Zaman Düşleri, Denge Yayınları, İstanbul, 1995 (Şiir)

3-Ses Ver Bana, Beyan Yayınları, İstanbul, 1998 (Şiir)

4-Sözün Ateşi, Esra Sanat Yayınları, Konya,1998 (Deneme)

5-Bana Aşkı Sun, Timaş Yayınları, 2004 (Şiir)

6-Sanki Bahar, İstanbul Yayınları, 2008 (Şiir)

7-Meğer Aşk İmiş-Toplu Şiirler, İstanbul Yayınları, 2009 (Şiir)

8-Hayal Aynası, Nar Yayınları, İstanbul, 2012 (Şiir)

9- Kırk Odalı Deniz, İstanbul Yayınları, 2014 (Şiir)

10-Günlerin İçinden, Çizgi Kitabevi, 2016 (Seyahat Günlükleri)

11-Sessizce, Çıra Yayınları, 2017 (Şiir)

 

Celile Özlem TUNÇAK

Kamu Denetcisi Celile Özlem Tunçak

13/01/1970 yılında Ankara’da doğdu. Ortaokul ve liseyi 1981-1988 yılları arasında Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. 1988 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1992 yılında mezun oldu.

1994-1997: Serbest Avukatlık, 1998-2007: Bursa PTT Başmüdürlüğü Avukat ve Hukuk İşleri Müdürü 2007-2008: PTT Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinde Avukat, 2008-2009: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Danışmanı, 2009-2014: Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı Bakan Danışmanı, 2013-2014: PTT Anonim Şirketi Hukuk Müşaviri, 02/09/2013: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili  10/05/2014: Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı, 12/05/2016 – 12/12/2016:  SGK 1.(Baş) Hukuk Müşaviri, 03/08/2016 – 12/12/2016: Başbakan Müşaviri ( Görevlendirme Kısmi Zamanlı) görevlerinde bulundu.

TBMM Dilekçe Komisyonu ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Kurulu Karma Komisyonu tarafından 02/11/2016 tarihinde Kamu Denetçisi olarak seçilmiştir.

Bildiği yabancı Diller: İngilizce ( İyi Derecede), Almanca ( Orta Derecede)

Evli ve 2 çocuk annesidir.

Katıldığı Sertifika Programları

–          2009 TOBB ETÜ SEM Bilişim Hukuku

Proje ve Çalışmalar

–          655 Sayılı Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

–          6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu,

–          6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun,

–          6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yazımları ve Kanunlaşma süreçlerinin takibi ile

–          4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna göre köprü ve otoyol gelirlerinin halka arzına yönelik mevzuat çalışmasında yazımı ve Kanunlaşma sürecinde takibi,

–          5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun revize yazımı ve Kanunlaşma sürecinde takibi,

–          5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunundaki revize çalışmalarında yazımı ve Kanunlaşma sürecinde takibi,

–          2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu revize çalışmalarına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı adına katılmak,

–          3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde yaptırılması Hakkında Kanun madde 11 “ Garantiler” ve madde 11/A “ Kredi Üstlenimi “ başlıklı maddelerin yazımı ve kanunlaşma sürecinde takibi,

–          6552 Sayılı İş Kanunu ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması ile bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair Kanun yazımı ve Kanunlaşma sürecinde takibi,

–          6518 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun yazımı ve Kanunlaşma sürecinde takibi,

–          12 Eylül 2012 tarih ve 28409 sayılı Elektronik Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin yazımı,

–          6 Mayıs 2013 tarih ve 28639 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Yönetmeliğinin yazımı.

–          Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı görev alanına giren konularda ihtiyaç duyulan diğer kanun ve ikincil düzenlemelerin yazımı, takibi ile koordinasyonun sağlanması

–          Sosyal Güvenlik Kurumu,  Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü görev alanına giren; 6552 sayılı yasanın düzenlediği prim borçlarının yapılandırma ve diğer düzenlemelerin ikincil mevzuatının hazırlanması ve bilgilendirme çalışmalarının Koordinasyonu.

SGK Hukuk Müşavirliği Çalışma Usul Esasları

 

Hüseyin YÜRÜK

Kamu Denetcisi Hüeyin Yürük

1966 yılında Ünye’de doğdu. Lise öğrenimini Ünye İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı.

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İSKİ Hukuk Müşavirliği’nde avukat olarak çalıştı. Müteakiben Bilge Danışmanlık Şirketi Genel Müdürlüğü  görevinde bulundu.

2009 yerel  seçimlerinde İstanbul İl Genel Meclis üyesi olarak seçilip Hukuk Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı.2014 yerel  seçimlerinde Üsküdar Belediyesi Meclis Üyeliğine müteakiben Üsküdar Belediyesi Meclis Başkanlığına seçildi.

22.10.2014 tarihinde Sn. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sn. Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. İdris Güllüce tarafından üçlü kararname ile Bakanlık Müşavirliğine atandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul 2 numaralı Tabiat Varlıkları Kurulu Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Müşavirliği görevini yürütürken TBMM Dilekçe ve İnsan Hakları Komisyonu’ ndan oluşan Karma Komisyon tarafından Kamu Denetçisi olarak seçildi. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Sosyal ve Kültürel Çalışmalar:

Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu üyeliği, Mimar Mühendisler Grubu Yüksek İstişare Kurulu üyeliği, Dil Edebiyat Derneği üyeliği, Üsküdar Belediyesi Kent Konseyi Kültür Sanat Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Kamuya Yararlı Dernek Statüsündeki ÇEKÜD’ün (Çevre Dernekleri Birliği)kurucuları arasında yer aldı. 2004 yılında kurulan ve Afrika’ya sağlık heyetleri gönderen Kutupyıldızı Sağlık Gönüllüleri Derneği’nin  kurucusu olarak görev almış olup bu derneğin 12 yıldır Genel Sekreterliğini yapmaktadır.

Çeşitli dergi ve gazetelerde yakın tarih üzerine araştırmaları yayınlandı. Eserleri, Türk Edebiyatı Vakfı ve Esra Film tarafından ödüle layık görüldü. İlk eseri olan ‘Öteki Anadolu’ isimli hikaye kitabı 1999 yılında neşredildi.

27 Mayıs Darbesi’ni anlatan ‘Darbe Esaret ve Ölüm’ isimli eseri  2004 yılında, ‘Türkiye’nin Demokrasi Tarihi’ isimli iki ciltlik Araştırması 2010 yılında yayınlandı. Marmara Üniversitesi Tarih Bölümünde yüksek lisans çalışması yaptı.

Şehir ve Kültür, Dil Edebiyat Dergisi yazarları arasında yer almaktadır.

 

Yahya AKMAN

Kamu Denetçisi Yahya Akkman

07.05.1966’ da Şanlıurfa Suruç’ da doğdu. İlkokulu Suruç Ağırtaş Köyünde, ortaöğrenimini Suruç ve Gaziantep Nizip İlçelerinde tamamladı. 1984 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 Mayıs döneminde mezun oldu. Şanlıurfa’ da Avukatlık Stajından ve kısa dönem askerlik görevinden sonra 1990-1999 yılları arasında Şanlıurfa, Birecik’ te Serbest Avukat olarak çalıştı.

1999 Genel Seçimlerinde Şanlıurfa FP listesinden milletvekili seçildi. Bu dönemde Adalet Komisyonu Üyeliği ve TBMM Başkanlık Divan Katip Üyeliği görevinde bulundu.

FP’ nin 2001’ de kapatılmasından sonra AK Parti’ nin kurucu milletvekilleri arasında yer aldı.

2002-2007 ve 2011 Genel Seçimlerinde AK Parti listesinde milletvekili seçildi.

2002-2007 yılları arasında 5 yıl TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı.

2007-2011 yılları arasında Adalet Komisyonu Üyeliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2011-2015 yılları arasında Anayasa Komisyonu Üyesi ve Türkiye – Katar Dostluk Grubu Başkanı olarak görev yaptı.

Milletvekilliği görevi süresince Kamu Denetçiliği Kurumunun ülkemize kazandırılmasıyla ilgili çalışmalarda bulundu. Bu anlamda 7 yıl süre ile TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı olarak yapmış olduğu görevle bir nevi fiilen Türkiye’ deki Ombudsmanlık görevini yürütmüş oldu.

Kamu Denetçiliği Kanununun Bakanlık Çalışma safhası dahil Ombudsmanlıkla ilgili gerek yurt içinde, gerek yurt dışında çok sayıda panel, seminer, toplantı ve çalıştaya katıldı. Birçok Avrupa Ülkesinin Ombudsmanı ve Dilekçe Komisyonu Başkanlarıyla ülkemizdeki Ombudsmanlık Kurumunun kurulması konusunda görüşmelerde bulunuldu.

Batı ülkelerindeki örnekler göz önünde bulundurularak ülkemize en uygun Ombudsmanlık modeli oluşturulması için çalışmalarda bulundu.

Kendi isteği ile 2015 seçimlerinde aday olmayarak aktif siyasi hayatına nokta koydu.

Kasım 2016’ da TBMM Dilekçe ve İnsan Hakları Karma Komisyonu tarafından Kamu Denetçisi (Ombudsman) olarak seçildi.

Çok iyi düzeyde Kürtçe ve iyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilir.

Evli ve 6 çocuk babasıdır.

Şeref MALKOÇ Kamu Başdenetçisi

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç

Şeref MALKOÇ

Kamu Başdenetçisi(Ombudsman)

Trabzon’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Trabzon’da tamamladı. Lise yıllarında MTTB Ortaöğrenim Komitesi Başkanlığı yaptı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1982 yılında bitirdi. Trabzon’da 10 yıl serbest Avukatlık yaptı. Bu süre içerisinde, çeşitli Sivil Toplum Kuruluşunda yöneticilik yaptı. KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Anayasa dersi anlattı.

Refah Partisi (RP) Trabzon İl Başkanlığı yaptı. 20 ve 21. dönem Trabzon’dan Milletvekili seçildi. TBMM Adalet Komisyonu sözcülüğü, Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği ve Türk-Alman Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanvekilliği yaptı. Refah Partisi (RP) ve Fazilet Partisi’nin  (FP) kapatma davalarında savunmalarını hazırladı ve Anayasa Mahkemesi’nde savunmalarında bulundu. Refah Partisi (RP), Fazilet Partisi (FP) ve Saadet Partisi’nde (SP) Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’a 10 yıla yakın Danışmanlık yaptı. 28 Şubat davası şikâyet dilekçesini yazdı.

Ulusal ve yerel Radyo, TV’lerde yöneticilik yaptı. Yüksek Seçim Kurulu’nda AK Partiyi iki yıl temsil etti. YSK’da görev yaptığı esnada, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimlerine katkıda bulundu. Anayasa ve Başkanlık Sistemi üzerine çeşitli Dergi ve Gazetelerde makaleleri yayımlandı.“40 Soruda Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi” adlı kitabı yayımlandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın Başdanışmanlığı görevini yürüttü.

15 Kasım 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından Kamu Başdenetçisi olarak seçildi ve  5 Aralık 2016 tarihinden beri bu görevi yürütmektedir.

Evli ve 3 evlat sahibidir.