KDK Çocuk Hakları Stratejisindeki Maddeleri Hayata Geçiriyor

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik yaptığı çalışmalara hız verdi. KDK Çocuk İnternet sayfasından ( cocuk.ombudsman.gov.tr ) yapılan çocuk başvurularının incelenmesinde çocuk dostu bir yaklaşımın ve yöntemin benimsenmesi amacıyla oluşturulan Çocuk Hakları Stratejisi kapsamında topluma erişim araç seti hazırlanması için öğretmenler ve üniversite öğrencileriyle iki ayrı odak grubu toplantısı gerçekleştirildi. UNICEF ve KDK’nın yıllık çalışma planı kapsamında düzenlenen odak toplantılarına UNICEF yetkilisi ve Danışman Grubu’nun yanında Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak ve KDK Çocuk Birimi uzmanları katıldı.

Tunçak: Çocuklardan Başvuru Alan Yegâne Kurumuz

Ankara’daki 90 ilk ve orta eğitim kurumundan 106 sosyal bilgiler, rehberlik, teknoloji tasarım ve değerler eğitimi öğretmeninin katıldığı ilk odak grubu toplantısında kadın ve çocuk haklarından sorumlu Ombudsman Celile Özlem Tunçak bir konuşma yaptı. Tunçak ülkemizde ve dünyada insan hakları konusunda en zor alanların kadın ve çocuk hakları olduğunun altını çizdi ve ekledi: “Biz özellikle çocukların küçük yaşlarda hak arama kültürünü benimsemesi için UNICEF’le birlikte ortak çalışmalar yapıyoruz. Bunun için Çocuk Hakları Stratejisini hazırladık. Çocukların izin almaksızın başvurabildiği yegâne kurum olarak kendimizi tanıtmak için de topluma erişim araç seti hazırlıyoruz. Siz değerli öğretmenlerimizin katkılarıyla, engin tecrübelerinizden edineceğimiz bilgiyle bu araç setini çocuklar için en güzel hale getireceğimize yürekten inanıyorum.”

Öğretmenlerin Ardından Öğrencilerle Toplantı Yapıldı

Öğretmenlerin ardından ikinci odak grubu toplantısı Ankara’daki dört üniversitenin Ombudsmanlık Topluluklarına üye yaklaşık 30 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda, Kamu Denetçisi Tunçak’ın “KDK’nın fahri uzmanları ve elçileri” diyerek nitelendirdiği topluluk üyesi öğrenciler Ombudsmanlığın hazırlayacağı topluma erişim araç setinin nasıl olması gerektiği konusunda öneri ve düşüncelerini paylaştılar.