CUMHURBAŞKANIMIZDAN OMBUDSMANA TAM DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kamu Denetçiliği Kurumunun yeni Ombudsmanı Şeref Malkoç’u ve denetçileri kabul etti.

Görüşmede, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Cumhurbaşkanımıza Kurum hakkında bilgi vererek, vatandaşlarımızdan Kurumumuza gelen şikâyetlerin 2014 yılında 6300 başvuru, 2015 yılında 5900 başvuru, bu yıl ise 5500 başvuru ulaştığını ve 2014 yılında 120 tavsiye ve kısmen tavsiye kararı, 2015 yılında 83 tavsiye ve kısmen tavsiye kararı verildiğini söyledi.

Kabulde Erdoğan, Kamu Denetçiliği Kurumuna çok önem verdiklerini ve milletin bu Kurumdan beklentilerinin büyük olduğunu vurguladı. Bu Kurumun Sadece Avrupa Birliği çalışmaları çerçevesinde değerlendirilmesinin yanlış ve eksik olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı;  Türk Devlet geleneğimizde milletin idare karşısında tıkanması ya da haksızlığa uğraması durumunda başvurulacak müesseselerin her zaman var olduğunu belirtti. Erdoğan, siyasal sistem ne olursa olsun mülkün temelinin adalet olduğuna ve Kamu Denetçiliği Kurumunun yargıya intikal etmeden adaletin tesis edilmesinde doğrudan görev üstlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kendilerinin iktidar oldukları andan itibaren vatandaşın idare karşısında hak arayışının yollarını hep açık tuttuklarını, bu amaçla BİMER ve CİMER gibi kanallar ürettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin milleti bilen, tanıyan ve her zaman olaylara idare tarafından değil de millet tarafından bakabilen bir Ombudsman belirlermiş olmasının çok anlamlı olduğunu ve bundan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Erdoğan, idarenin eylem ve işlemlerine karşı adaleti ve hakkaniyeti millet adına gözetecek olan Kamu Denetçiliği Kurumuna ve Başdenetçi Şeref Malkoç’a başarılar dileyerek milletin haklarını ararken karşılaşacakları tüm zorluk ve sıkıntılarında Cumhurbaşkanlığının tam bir destekle arkalarında olduğunu belirtti.

Erdoğan ayrıca önümüzdeki yıllarda Cumhurbaşkanlığı sisteminin hayata geçirilmesi durumunda, Ombudsmanlık müessesinin öneminin daha da artacağına dikkat çekti.

Ombudsman Şeref Malkoç ise yüklerinin ne kadar ağır olduğunun farkında olduklarını, milletin dertlerine çare ararken idare ile tam bir uyum içerisinde ancak mutlaka adaleti ve hakkaniyeti tesis edici çözümler üretmek için var güçleriyle çalışacaklarının teminatını verdi. Kamu Denetçiliği Kurumunun yeni Anayasa değişikliği ile ülkemizin benimseyeceği Cumhurbaşkanlığı Sisteminde çok önemli ve kritik bir yeri olacağına inandıklarını vurgulayan Kamu Başdenetçisi Malkoç, “Kurum Hacet Kapısı işlevi görebilir. Malkoç, bir yandan hak arama kapısı olarak kendimizi milletimize tanıtırken diğer yandan hak arayan vatandaşlarımızın problemlerini çözmek için gerekli fonksiyonel yapıyı da oluşturmaya odaklanacaklarını belirtti. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, uluslararası ilişkilerde Kurumun yumuşak bir güç olarak Türkiye’nin haklı davalarını ve özellikle terörle mücadelesini anlatmasında önemli bir rol üstlenebileceğinin altını çizdi. Kurumun kökünün bizim tarihimizde olduğu için Türkiye’nin bu kurumlarla yakın ilişki kurulabileceğini aktardı. Malkoç Cumhurbaşkanına, milletin hakkını ararken kendilerine verecekleri tam destekten ötürü teşekkür etti.

Malkoç ayrıca temel hedeflerinin Ombudsmanlık Kurumunu;  “Devletin millete dönük merhamet ve vicdan yüzü” haline getirmek olduğunu belirtti.

mcm_55921

mcm_5643

mcm_5659

mcm_5692

mcm_5744