Denetçi Mustafa Özyar 15 Temmuz Şehitlerinin Aileleriyle Bir Araya Geldi

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların aileleri, Kamu Denetçisi Mustafa Özyar’ı ziyaret etti.

Özyar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türk Miletinin şehit ve gazilere minnet borçlu olduğunu söyledi. Kurum ve işleyişi hakkında ailelere bilgiler veren Özyar, Anayasanın 74. maddesinde yer alan, Kamu Denetçiliği Kurumunun; “Kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı, adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere” 6328 sayılı Kanunla 29.06.2012 tarihinde kurulduğunu bildirdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu olarak şehit yakınları ve gazilerin, idarenin yanlış eylem, işlem ile tutum ve davranışlarına ilişkin şikayetlerini kuruma bildirmeleri halinde başvuruları öncelikli olarak karara bağlanacağını söyledi.

Denetçi Özyar, şehit yakınları ve gazilerin, SGK, İçişleri Bakanlığı ve tüm idaredeki işlemlerinin daha çabuk bir şekilde sonuçlandırılması için ilgili kurumlarla görüşülerek sonuçlandırıldığı ve bundan sonra da Kamu Denetçiliği Kurumunun bu hizmetinin devam edeceğini ifade etti.

Türkiye’de idareyle problem yaşayan herkesin KDK’ya müracaat edebildiğini belirten Özyar, “Müracaatlar; posta, e-posta, e-başvuru, fax, kuruma bizzat gelerek, kaymakamlıklar veya valilikler aracılığıyla yapılabiliyor. Kamu kurumlarının sunduğu hizmetlerden faydalanırken sıkıntıya düşen, haksızlığa uğrayan, hizmet sunulurken idarenin tutum ve davranışından şikâyetçi olan herkes Kamu Denetçiliği Kurumuna ücretsiz bir şekilde başvurabilir” dedi.