Denetçi Tunçak, Ankara Büyükşehir Belediyesi 22.Dönem Çocuk Meclisi Seminerine Katıldı

Kadın ve Çocuk Haklarından Sorumlu Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak, biriminde görevli uzman, uzman yardımcısı, psikolog ve sosyal çalışmacı ile birlikte, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi tarafından düzenlenen “Çocukların Kararlara Katılım Hakkı Yönetimlerde Çocuk Katılımı” konulu seminere katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisinin 22’inci Dönem Başkanı Ayşe Dila Karakaya, yaptığı açılış konuşmasında, çocuk meclisinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Burada alınan kararların Büyükşehir Belediyesi Meclisine önerildiğini hatırlatan Karakaya, çocuk haklarında bazı görüşlerin karara bağlanmasında yardımcı olduklarını kaydetti.

Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak konuşmacı olarak katıldığı programda, “Çocuk Katılımı ve Ombudsmanlık Uygulamaları” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Tunçak, Ombudsmanlığın tarihi, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Kamu Denetçiliği Kurumunun çocuk internet sitesi hakkında bilgi verdi.

Çocuk katılımının önemini vurgulayan Tunçak, çocukların Kamu Denetçiliği Kurumuna doğrudan başvuru yaparak idarelerle yaşadıkları sorunların çözümünde kendilerinden yardım isteyebileceklerini, bunun Türkiye için bir ilk olduğu ve çocukların görüşlerini ifade etme hakkının gerçekleşmesine katkı sunarak demokratik yönetim kültürünün gelişmesini amaçladıkları hususlarına dikkat çekti.

Çocuk Meclisi komisyon çalışmalarının özet sunumlarında vurgulanan konuların Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru olarak gelebileceğini söyleyen Tunçak, hâlihazırda gelen başvuruların bir kısmında benzer konuların yer aldığını, bu çerçevede Çocuk Meclisi tarafından tespit edilen sorunlarla ilgili olarak çocuklardan başvuru beklediklerini ifade etti.

Programda, Çocuk Meclisi üyesi çocuklar tarafından komisyon çalışmalarında belirledikleri sorunlar dile getirildi. Programda konuşmacılar tarafından çocuk katılımı kriterleri, katılıma yönelik sürdürülen çalışmalar, okul meclislerinin işleyişi ve rolü, 17. Ulusal Çocuk Kongresi sonuçları, çocuk katılımıyla bütünleşen haklar, çocuk ve genç katılımında ülke örnekleri ve Türkiye’de çocuk dostu şehir uygulamaları hakkında sunumlar yapıldı.