Celile Özlem TUNÇAK

Kamu Denetcisi Celile Özlem Tunçak

13/01/1970 yılında Ankara’da doğdu. Ortaokul ve liseyi 1981-1988 yılları arasında Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. 1988 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1992 yılında mezun oldu.

1994-1997: Serbest Avukatlık, 1998-2007: Bursa PTT Başmüdürlüğü Avukat ve Hukuk İşleri Müdürü 2007-2008: PTT Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinde Avukat, 2008-2009: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Danışmanı, 2009-2014: Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı Bakan Danışmanı, 2013-2014: PTT Anonim Şirketi Hukuk Müşaviri, 02/09/2013: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili  10/05/2014: Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı, 12/05/2016 – 12/12/2016:  SGK 1.(Baş) Hukuk Müşaviri, 03/08/2016 – 12/12/2016: Başbakan Müşaviri ( Görevlendirme Kısmi Zamanlı) görevlerinde bulundu.

TBMM Dilekçe Komisyonu ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Kurulu Karma Komisyonu tarafından 02/11/2016 tarihinde Kamu Denetçisi olarak seçilmiştir.

Bildiği yabancı Diller: İngilizce ( İyi Derecede), Almanca ( Orta Derecede)

Evli ve 2 çocuk annesidir.

Katıldığı Sertifika Programları

–          2009 TOBB ETÜ SEM Bilişim Hukuku

Proje ve Çalışmalar

–          655 Sayılı Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

–          6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu,

–          6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun,

–          6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yazımları ve Kanunlaşma süreçlerinin takibi ile

–          4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna göre köprü ve otoyol gelirlerinin halka arzına yönelik mevzuat çalışmasında yazımı ve Kanunlaşma sürecinde takibi,

–          5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun revize yazımı ve Kanunlaşma sürecinde takibi,

–          5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunundaki revize çalışmalarında yazımı ve Kanunlaşma sürecinde takibi,

–          2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu revize çalışmalarına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı adına katılmak,

–          3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde yaptırılması Hakkında Kanun madde 11 “ Garantiler” ve madde 11/A “ Kredi Üstlenimi “ başlıklı maddelerin yazımı ve kanunlaşma sürecinde takibi,

–          6552 Sayılı İş Kanunu ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması ile bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair Kanun yazımı ve Kanunlaşma sürecinde takibi,

–          6518 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun yazımı ve Kanunlaşma sürecinde takibi,

–          12 Eylül 2012 tarih ve 28409 sayılı Elektronik Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin yazımı,

–          6 Mayıs 2013 tarih ve 28639 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Yönetmeliğinin yazımı.

–          Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı görev alanına giren konularda ihtiyaç duyulan diğer kanun ve ikincil düzenlemelerin yazımı, takibi ile koordinasyonun sağlanması

–          Sosyal Güvenlik Kurumu,  Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü görev alanına giren; 6552 sayılı yasanın düzenlediği prim borçlarının yapılandırma ve diğer düzenlemelerin ikincil mevzuatının hazırlanması ve bilgilendirme çalışmalarının Koordinasyonu.

SGK Hukuk Müşavirliği Çalışma Usul Esasları

 

Bir Önceki Sayfaya Geri Dönmek İçin Tıklayınız
Ana Sayfaya Geri Dönmek İçin Tıklayınız