Yönetmelik

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Regulation on Procedures and Principles Concerning the Implementation of Law on the Ombudsman Institution

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

KAMU DENETÇİLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

Bir Önceki Sayfaya Geri Dönmek İçin Tıklayınız
Ana Sayfaya Geri Dönmek İçin Tıklayınız