Etik İlkeler

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • -Halka hizmet bilinci
 • -Hizmet standartlarına uyma
 • -Amaç ve misyona bağlılık
 • -Dürüstlük ve tarafsızlık
 • -Saygınlık ve güven
 • -Nezaket ve saygı
 • -Yetkili makamlara bildirim
 • -Çıkar çatışmasından kaçınma
 • -Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • -Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • -Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • -Savurganlıktan kaçınma
 • -Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • -Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • -Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • -Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • -Mal bildiriminde bulunma