“İslamofobiye karşı mücadele etmenin yolu insan-odaklı anlayışı yaygınlaştırmaktır”

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından düzenlenen IV. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu kapsamında ‘Göçe Bağlı Olarak Yabancı Düşmanlığı, Irkçılık ve İslam Karşıtlığı’ Paneli düzenlendi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, panelin açılış konuşmasını yaptı.  Oturum Başkanlığını Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in yaptığı Panele,  İtalya Toskana Ombudsmanı Lucia Franchini, Endonezya Ombudsmanı Prof. Dr. Amzulian Rifai, Hacettepe Üniversitesi Doç. Dr. Murat Erdoğan panelist olarak katıldı. Panelde Mülteciler ve Dünyada Yükselen Ayrımcılık, Mültecilerin Yaşadığı Ayrımcılıklar, Müslüman Mülteciler ve İslam Karşıtlığı başlıkları ele alındı.

Açılış konuşmasında Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, insan haklarına dayanan demokratik hukuk devletinin en önemli amacının farklılıkları bir arada yaşatmak olduğunu ve yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı gibi kavramlarının farklılıkların yönetiminde dikkate alınması ve aslında tedavi edilmesi gereken tutum ve davranışlar olduğunu söyledi.

Yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla mücadele yolunun “insan” odaklı bir anlayışın toplumsal ve siyasal alanda hakim kılınmasından geçtiğini belirten Arslan, bu anlayışın Doğu’da da Batı’da da çok güçlü kökleri bulunduğunu kaydetti.

“Anayasa Mahkemesine yabancılar tarafından 736 başvuru yapıldı”

Bireysel başvuru kapsamında çok sayıda yabancı uyruklu kişinin Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yaptığını söyleyen Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, “Anayasa Mahkemesine şu ana kadar yabancılar tarafından 736 başvuru yapılmıştır. Bu başvuruların 212’si haklarında sınırdışı kararı verilen yabancılara aittir. 212 başvurunun 142’sinde Mahkeme, sınır dışı etme işleminin tedbiren durdurulmasına karar vermiştir. Başvuruların bir kısmında yabancıların Müslüman oldukları için ülkelerinde ayrımcılık ve İslam karşıtlığı ile karşılaştıkları, birkaçında da din değiştirerek Hristiyanlığa geçtikleri için ülkelerinde güvende olmadıklarına dair iddialar bulunmaktadır” diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün geldiğimiz noktada savunduğumuz adalet, özgürlük, insan hakları, hukuk devleti, çoğulculuk, hoşgörü gibi değerler Doğu ve Batı’nın ortak değerleridir. Bu değerleri ve özellikle de öteki’nin “misafirperverlik hakkı”nı koruyan, farklılıkları tehdit olarak görmeyen, toplumsal ve siyasal çoğulculuğu önemseyen insan-odaklı bir kültürü ve pratiği geliştirerek gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu kapsamda genelde yabancı düşmanlığına özelde İslamofobiye karşı mücadele etmenin iki yolu vardır. Birincisi, biraz önce ifade edildiği gibi insan-odaklı anlayışı yaygınlaştırmaktır. İnsan masum doğar; kötülüğü ve düşmanlığı sonradan öğrenir. Gerçekten de yabancı düşmanlığı, ırkçılık, İslamofobi gibi tutumlar, kişilerin içine doğdukları toplumda sonradan öğrendikleri/öğretildikleri sapmalardır.”

Konuşmasının ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan’a, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç tarafından plaket verildi.