Hakkımızda

Kamu Denetçiliği Kurumu, kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere kurulmuştur. Kurumumuz kuruluş amacı doğrultusunda, insan hakları, iyi yönetişim ve haklar kültürünün yerleşmesine katkı sağlayabilmek için yılda iki kez (Haziran ve Aralık) “Ombudsman Akademik” isimli hakemli bir dergi yayımlamaya başlamıştır. Ombudsman Akademik’in amacı; hiçbir fikir ve görüşün öncelenmeden veya ötelenmeden, sadece ve sadece akademik gerekçelerle ortaya konduğu ve tartışıldığı bir zemin yaratmak ve böylece başta Kurum çalışanları olmak üzere herkesi en azından düşündürtmek ve farklı bakış açıları ile fikir dünyamızı zenginleştirmektir. Bu amaçlarla Ombudsman Akademik, başta insan hakları, iyi yönetişim, ombudsmanlık gibi konular olmak üzere Kurumumuzun faaliyet alanı ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olan her türlü konuda (hukuk, kamu yönetimi, uyuşmazlıkların çözümü, maliye, ekonomi, eğitim-öğretim, sağlık, sosyal güvenlik, kamu personel rejimi… gibi) yazılmış bilimsel makalelere açıktır. OMBUDSMAN AKADEMİK DERGİSİ YAYIN KURULU