“İSRAİL’İN HAREM-İ ŞERİFTE İBADETİ ENGELLEMESİ AÇIK BİR İNSAN HAKLARI İHLALİDİR”

Bir insan hakları kurumu olan Kamu Denetçiliği Kurumu olarak, özellikle son dönemde Kudüs’te Mescid-i Aksa civarında yaşanan hadiselerden büyük rahatsızlık duymakta ve İsrail Devletinin insan hakları ihlallerini şiddetle kınamaktayız.

Güvenlik ya da terörle mücadele bahanesiyle özellikle Mescid-i Aksa’nın yani Harem-i Şerif’in etrafının sarılması, metal detektörler konması, Filistinli Arap ve diğer Müslüman bireylerin bu kutsal ibadet yerlerine girişlerinin zorlaştırılması ve engellenmesi en temel insan haklarından din ve ibadet özgürlüğünün ihlal edilmesi olup asla kabul edilemez.

Mescid-i Aksa’nın statüsünün korunması, Filistinlilerin sahip olduğu en doğal ve uluslararası haktan doğan en temel haklarıdır. Buradan geri adım atılması söz konusu olamaz. Filistin halkı, yalnız değildir, Mescid-i Aksa yalnız değildir. Mescid-i Aksa, İsrail’in bir mülkü değildir, orası Filistinlilerindir, bütün Müslümanlarındır.

İsrail bu şekilde davranarak sadece uluslararası hukuku ihlal etmekle kalmıyor aynı zamanda Müslümanların insan haklarını yani din ve ibadet özgürlüğünü de uluslararası anlaşmalara aykırı şekilde ihlal etmektedir. Müslümanlar hür bir şekilde hiçbir kısıtlamaya tabii olmaksızın kutsal mekânları olan Mescid-i Aksa’da ibadet en doğal hakkıdır.

Acaba herhangi bir İslam ülkesinde Hristiyanların veya Yahudilerin dini mabetlerine, kutsal mekânlarına giriş çıkışlarda böyle kısıtlamalar getirilseydi İnsan Hakları örgütlerinin ve Batılı ülkelerin tepkisi nasıl olurdu? Kamu Denetçiliği Kurumu olarak BM’yi, AB’yi, İnsan Hakları Örgütlerini, Dünya Ombudsmanlarını bu açık insan hakkı ihlaline karşı seslerini çıkarmaya, kınamaya ve harekete geçmeye davet ediyoruz.

Kamu Denetçiliği Kurumu olarak İsrail’i bu zalimce uygulamalarına son vermeye ve Müslümanların temel insan haklarına saygılı olmaya çağırıyoruz.

 

NOT: Bu açıklama Ankara’daki Büyükelçilerin hepsine gönderilmiştir.                                                                                               

Şeref MALKOÇ

                                                                                             Kamu Başdenetçisi