Kadın ve Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesine İlişkin Mekanizmaların Etkinliğinin Arttırılması Çalıştayı Düzenlendi

Kamu Denetçiliği Kurumu, kadına ve çocuğa yönelik aile içi şiddetin önlenmesine ilişkin mevcut mekanizmaların işleyişindeki aksaklıkların tespiti ve bu mekanizmaların etkinliğinin artırılması amacıyla TBMM’de “Kadın ve Çocuğa Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesine İlişkin Mekanizmaların Etkinliğinin Arttırılması” konulu Çalıştay düzenledi.

Çalıştaya; Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kamu Denetçileri Celile Özlem Tunçak ve Yahya Akman, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Karabay, TBMM İlgili Komisyonlar, Milletvekilleri, Uluslararası İlgili Kuruluşlar, Üniversitelerin İlgili Birimleri, Akademisyenler, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Başdenetçi Şeref Malkoç, Türkiye’nin, özellikle kadına ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesi için yasal ve anayasal mevzuatta kötü bir noktada bulunmadığını belirtti.

Başdenetçi Şeref Malkoç, “Eksiğimiz, noksanımız nedir, hatayı nerede yapıyoruz, bunları nasıl önlememiz gerekir, mutlaka çok değişik platformlarda bunları tartışıp, raporlarla, tekliflerle uygulamacıların önüne getirmeliyiz.” Dedi.

Gazetelere yansıyan bir haftalık şiddet olaylarına bakıldığında insanın içinin karardığını dile getiren Malkoç, “Bu insanlar nereden geldi, hangi kültürde yetişti, hangi iklimde bunlar? Şiddet toplumu olduk. Acaba dünyada, diğer ülkelerde bu olaylar bu kadar yaygın mı? Biz mi abartıyoruz? Şiddet sadece bizim insanımızın konusu mu? Bunların konuşulup tartışılması gerekir. Bu konu ailenin, kadınların, çocuklarımızın, toplumumuzun geleceği açısından milli güvenlik sorunu olarak ele alınmalıdır. Eğer biz bu konuya gereken önemi birkaç sene daha vermezsek gelecekte çok daha büyük sorunlarla karşılaşırız. Türkiye merhamet, şefkat, sevgi toplumu olmak zorundadır. Burada herkese sorumluluk düşüyor.” Diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ise, şiddetin, sadece kadını ve çocuğu değil, toplumun tümünü ilgilendirdiğini vurgulayarak, şiddetin önlenmesine yönelik pek çok mekanizmanın kurulduğunu, mevzuatta değişiklik ve yeniliklerin yapıldığını, toplumsal bilinçlendirme, farkındalık yaratma alanlarında birçok düzenleme gerçekleştirildiğini ve bunlara rağmen şiddetin devam ettiğini söyledi.

Şiddet konusunda bilinçlendirmenin önemine dikkati çeken Aydın, “Sadece belli kurumlar eliyle şiddeti bitireceğimizi düşünmememiz gerekiyor. Toplumsal bilinç çok önemli.

Şiddetin normalleştirilmemesi ve en güçlü seviyede reddedilmesi gerektiğinin altını çizen Aydın, “Medeniyetimiz, inancımız, kültürümüz, şiddete karşı duruşumuzun en önemli göstergesi. Azmedersek ki azmediyoruz, bunu çözebileceğimizi düşünüyorum. Zaman zaman yaşanan bazı hadiselerin toplumun tümünün gündemine oturduğunu görüyoruz. Burada medyanın dili çok önemli.” değerlendirmesini yaptı.

Aydın, dünyanın pek çok yerinde nice mağduriyetler yaşandığını ve Türkiye’nin, bu zulümlere ve mağduriyetlere karşı çıkan yegâne ülke konumunda olduğunu belirtti.

Aydın, çalıştayın hayırlı olmasını ve başarılı geçmesini diledi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da çalıştayda yaptığı konuşmada, kadına şiddetin dünyada yaygın bir insanlık hakkı ihlali olduğunu söyledi.

Kadına şiddete ilişkin KEFEK’in çeşitli ülkelerde temaslarda bulunduğunu anlatan Katırcıoğlu, insan haklarının en üst düzeyde yaşandığı belirtilen ABD’de kadınların durumun içler acısı olduğunu, her yıl 350 bin kadının kadın cinayetine kurban gittiğini, eşit işe eşit ücret kanununun dahi bulunmadığını, çocuklarının rutin rahatsızlıklarında izin alamadıklarını ifade etti.

Türkiye’de de kadına şiddetin hem insan hakları ihlali hem de toplumsal sorun olarak devam ettiğini dile getiren Katırcıoğlu, 2013-2014 yıllarında Türkiye genelinde yapılan “kadına şiddet” araştırma sonuçlarına göre, kadınların yüzde 35’inin yaşamının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtti.

Katırcıoğlu, kadına şiddetin, toplumu derinden yaralamaya devam ettiğinin altını çizerek, Suriyeli kadın ve çocuklara karşı işlenen suçların da üzücü olduğunu vurguladı.

KEFEK’e kadınların sorunlarına ilişkin yılda ortalama 50-100 arasında bireysel başvuru yapıldığını ve bu dilekçelerin ciddiyetle incelendiğini kaydeden Katırcıoğlu, yasal düzenlemelerin etkin şekilde uygulanması için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve Meclise görev düştüğünü dile getirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Karabay ise kadına şiddete karşı ve çocukların korunmasına yönelik sorumluluk içerisinde bulunduklarını belirterek, 68 ilde bulunan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) bu yıl itibarıyla bütün illere yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Karabay, toplumsal sorunlarda birden sonuç almanın mümkün olmadığına işaret ederek, konunun sadece bakanlıkların işi olmadığını, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve medyaya görev düştüğünü belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştay, oturumlar şeklinde devam etti.