Kamu Strateji Platformu Aylık İstişare Toplantısı, KDK’da Yapıldı

Kamu Strateji Platformu Aylık İstişare Toplantısı, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantıya, TBMM Strateji Geliştirme Başkanı Naim Çoban, Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanı Halil Afşarata, Bakanlıklar ve kamu kurumlarının strateji geliştirme başkanları ve yöneticileri katıldı.

Toplantıda Kamu Denetçiliği Kurumunun işleyişi hakkında sunum yapan Genel Sekreter İbrahim Kılınç, Kurumun; bireye, idare karşısında eşit söz hakkı tanıyan, kötü yönetimden doğan haksızlıkları önleyen, hem kamudaki etkinliği hem de toplumsal memnuniyeti artıran bir işlevi bulunduğunu belirtti. İbrahim Kılınç, idarenin işlem ve eylemleri ile tutum ve davranışları sonucu; hak ve özgürlükleri ihlal edilen, menfaatleri ihlal edilen, gerçek ve tüzel kişilerin posta, e-posta, elden, fax ve e-başvuru ile kuruma başvuruda bulunabileceklerini söyledi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun, Türkiye’de hakkaniyet denetimi yapan tek kurum olma özelliğini taşıdığının altını çizen Kılınç, “Kurumumuzu farklı kılan hususlardan birisi de ikna gücüne dayalı uzlaştırıcı rolünde saklıdır. Bu nedenle şikâyetlerin daha hızlı, etkin çözümü için Kurumumuzca uzlaşma ve dostane çözüm faaliyetlerine önem verilmektedir. Kurumumuza gelen başvuruların bir bölümü inceleme ve araştırma safhasında yapılan ilgili idare ile yapılan görüşmeler sonucunda uzlaşma ve dostane yollarla çözülmektedir” şeklinde konuştu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TBMM Strateji Geliştirme Başkanı Naim Çoban, bu toplantıların, özellikle 2012 yılından bu yana Strateji Geliştirme Başkanlığı yöneticileri arasındaki iletişimi ve işbirliği artırmak, karşılıklı tecrübe ve bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla başlatıldığını bildirdi. Bu toplantılarda Kurumların iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığını söyleyen Naim Çoban, yönetim sistemlerine yeni başlayan kurumlara rehberlik yapıldığını, iyi uygulama örneklerini yerinde görmek adına karşılıklı ziyaretler gerçekleştirildiğini kaydetti.

İdarelerde bulunan strateji biriminin kurumların yapılanmasında önemli role sahip olduğunu vurgulayan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise, “Kanunda yazılı hedefleri ve strateji biriminin oluşmasında kanun koyucunun arzu ettiği topluma hizmet hedeflerini gerçekleştirecek olan sizlerin gayretidir. Kanun ne kadar mükemmel olursa olsun neticede insan eliyle uygulandığında anlam kazanır. Sizlerin gayreti ve çabası çok önemli. Sizin bu dayanışmanız, birlikteliğiniz bu anlamda hem sizin birimlerinize hem kamu hizmetlerine hem de vatandaşın hizmet alımına iyi yansıyacaktır” şeklinde konuştu.