Kamu Denetçileri, TBMM Dilekçe Ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonunda Sunum Yaptı

Kamu Denetçileri 2019 KDK Raporu kapsamında, TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Alt Komisyon’a kendi faaliyet alanlarıyla ilgili sunum yaptılar. Toplantıda, Arif Dülger, Celile Özlem Tunçak, Hüseyin Yürük, Sadettin Kalkan ve Yahya Akman hazır bulundu.

Dülger: Kendi İnceleme Alanımla İlgili 2019 yılında 3 bin 38 başvuru aldık.

Kamu Denetçisi Arif Dülger, iş bölümü çerçevesinde eğitim öğretim; gençlik ve spor; enerji, sanayi, gümrük ve ticaret; bilim, sanat, kültür ve turizm, nüfus, vatandaşlık, mülteci ve sığınmacı hakları; idarede işçi statüsünde çalışanların İş Kanunu’ndan ve iş akdinden kaynaklanan haklarına ilişkin konularla diğer konu ve alanlarda yapılan başvuruları inceleyip karara bağladıklarının bilgisini verdi.

İnceleme alanıyla ilgili 2019 yılında 3 bin 38 başvuru aldıklarını belirten Dülger, “Bu başvuruların bin 784’ü eğitim öğretim, gençlik ve spor alanıyla ilgili; 415’i enerji, sanayi, gümrük ve ticaret; 66 adedi bilim, sanat, kültür ve turizmle; 223 adedi nüfus, vatandaşlık, mülteci ve sığınmacı hakları; 514 adediyse idarede işçi statüsünde çalışanların yani taşeron olarak bildiğimiz kişilerin başvurularına ilişkin konular ve 36 adedi de diğer konu ve alanlardan teşekkül etmektedir.” Dedi.

Kamu Denetçisi Arif Dülger, "Kurum olarak vatandaşın idareye güvenini artırmak ve idare karşısında vatandaşın güçsüzlüğünü ve mağduriyetini telafi etmek maksadıyla iki tarafı da tatmin edici bir çözüm sağlamak noktasında idarelerle karşılıklı iletişim yöntemiyle sorunların dostane çözüme kavuşturulmasının en çok tercih edilen sorun çözme yöntemi olması yönündeki ilke ve inançla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 2019'da birçok konuda idarelerle yapılan görüşmeler ve yazışmalar üzerine sorunların dostane çözümü sağlanmış ve vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alınmıştır."

Tunçak: KDK, Çocuklardan Doğrudan Başvuru Alan Tek Kurumdur.

Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak, kadın ve çocuk haklarının yanı sıra görev alanında insan hakları, engelli hakları, sosyal hizmetler, ailenin korunması ile çalışma ve sosyal güvenlik konularının yer aldığını kaydetti.

Ombudsmanlık Kurumunun ülkemizde bir ilk olarak çocuklardan doğrudan başvuru alan tek kurum olduğunun altını çizen Tunçak, “Kurumumuza yapılan her başvuru, insan haklarının korunması ve geliştirilmesinde önemli bir alan olarak görülmekte ve ülkemizin de taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesinde güvence altına alınan tüm haklar açısından hassasiyetle incelenmektedir. Şikâyet konusu, görev alanımda yer alan konulardan insan hakları, kadın ve çocuk haklarına ilişkin olduğunda başvuru koşulları arasında yer alan menfaat ihlalini aramamaktayız ayrıca yerince inceleme ve araştırma yapabilmekteyiz.” İfadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda 2019 yılında da çalışmalarının devam ettiğinin bilgisini veren Tunçak, “Sahadaki sivil toplum kuruluşlarıyla ve bu konuda çalışan kamu kurumlarıyla yakın ilişki içinde çalışmaktayız. Yargı organlarına intikal eden çoğu mesele olduğu için bunlar da, bizim kanunumuz gereği inceleme yapamamaktayız ama başvurular nispetinde olaya özel kadın başvuranlarımızı ilgili kamu kurumlarına yönlendirerek psikolojik, hukuki destek almaları yönünde rehberlik yapmaktayız.” Şeklinde konuştu.

Yürük: Birimime gelen başvuruların yüzde 43’ü mahalli idareler konusunda.

Kamu Denetçisi Hüseyin Yürük, mahalli idareler, ekonomi, maliye, vergi, ulaştırma, basın ve iletişim konularında gelen başvuruları incelediğini, kendi görev alanıyla ilgili 2019 yılında yaklaşık 5 bin civarında başvuru geldiğini bildirdi.

Yürük, gelen başvuruların yüzde 43’ünün mahalli idareler, yüzde 33’ünün ekonomi, maliye, vergi ve yüzde 24’ünün de ulaştırma, basın ve iletişim alanında olduğunu belirtti.

Kamu idarelerine ilişkin gelen konulara baktıklarını ama vatandaşların özel firmalardan da başvurular geldiğini söyleyen Yürük, “Bu başvuruları inceleyemiyoruz ancak vatandaşın başvurusunu ilgili yere yine de iletiyoruz. Vatandaşın başvurusunu mutlaka gönderiyoruz ki temennisi boşa çıkmasın diye. Bu temennilerimize cevap veren firmalar var. “Biz bu sorunu çözdük.” diyorlar yani bu bakımdan da kendimizi mutlu hissediyoruz.” Dedi.

Yürük konuşmasında aldıkları karar örneklerinden de heyete sunum yaptı.

Kalkan: 2019 yılı içerisinde yaklaşık 5 bin 170 başvuru aldık.

Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan ise, görev alanının kamu personel rejimine ilişkin sorunları, ihtilafları sonuçlandırmak, çözmek olduğunu belirterek, kamu personel rejimi konusunun çok geniş bir alanı kapsadığını genel bütçeli kuruluşlarla beraber, bu genel bütçeli kuruluşlara ilintili kuruluşlar, bağlı kuruluşlar ve sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası KİT olan ve bağlı olan şirketler, personel ile yönetim arasında meydana gelen ihtilaflarla ilgili başvuruları incelediklerini ifade etti.

2019 yılı içerisinde yaklaşık 5 bin 170 başvuru geldiğini söyleyen Kalkan, “Toplamda 5 bin 753 karar verdik. Kararlarımıza da uyma oranı genel olarak uyma oranları gibidir, yüzde 75 gibidir. Yaklaşık 230 tavsiye kararı, 230 da ret kararı, 185 adet de dostane çözüm kararı, kısmen tavsiye kısmen ret olarak da 171 adet 2019 yılı içerisinde karar verdik. Kamu personeli, bu konuyu iyi biliyorlar, çok sayıda müracaat ediyorlar.”

Akman: Gelen başvurular üzerine cezaevlerinde incelemelerde bulunduk.

Kamu Denetçisi Yahya Akman da, adalet, milli savunma, İç İşleri, Sağlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığının görev alanlarına giren konularla alakalı vatandaşlardan gelen başvuruları incelediğini bildirdi.

2019 yılı içerisinde çok sayıda başvuru aldıklarını ifade eden Kamu Denetçisi Akman, “Adalet konusunda cezaevlerinde hükümlü kişilerin yaptıkları başvuruların yerinde görülmesi ve birçok boyutuyla ele alınması noktasında bir çalışma başlattık. Bu çalışmayla Ceza Tevkifevleri yetkililerini kuruma çağırarak ne sorunlar yaşadıklarını küçük bir çalıştay şeklinde yaptık ve dinledik. Daha sonra Türkiye’de cezaevleri konularıyla ilgili dernek, vakıf gibi insan hakları birimleriyle ilgili kişileri de kuruma davet ederek görüştük. Silivri, Sincan gibi cezaevlerini ziyaret ederek başvuruda bulunan hükümlülerle görüşmeler gerçekleştirdik.” Şeklinde konuştu.

Akman, KDK’nın Türkiye’de başvuru sonrası vatandaşa telefonla dönüş yapan, evrak eksikliklerini gidermeye çalışan ve interaktif ilişki içerisinde olup dostane çözüme giden ve kişilerle kurumlar arası ilişkiyi sağlayan tek kurum olabileceğini vurguladı.

Kamu Denetçileri, sunumların ardından komisyon üyelerinin sorularını cevapladılar.