KDK 2017 Yıllık Raporu TBMM’de Görüşüldü

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçileri Arif Dülger, Celile Özlem Tunçak, Hüseyin Yürük, Sadettin Kalkan ve Yahya Akman ile KDK Genel Sekreteri İbrahim Kılınç, Kamu Denetçiliği Kurumu 2017 Yıllık Raporunu Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona sundu.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, sunumunda 2017 yılı içerisinde yapılan faaliyetler ve çalışmaları anlattı.

2017 yılında kurumsal iletişim birimi ve basın danışmanlığı oluşturulduğunu belirten Başdenetçi Şeref Malkoç, e-başvuru sisteminin de güncellendiğini söyledi.

Kurumun tanıtımı için 50 civarında ulusal ve uluslararası organizasyon düzenlendiğini belirten Başdenetçi Malkoç, başvuruların ilk incelemede kalma süresinin 2 güne indirilerek, dosyanın kısa sürede ilgili kamu denetçisine ulaşmasının sağlandığını ifade etti.

2013 yılından bu yana kuruma toplamda 41 bin 982 şikayet başvurusu yapıldığını söyleyen Malkoç, 2017 yılında 17 bin 131 başvuru aldıklarını bildirdi.

KDK’nın 5 yıldır faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Başdenetçi Malkoç, , hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve halka karşı sorumluluk anlayışı içinde ve hakkaniyet temelinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı bir denetim mekanizması olarak çalıştığını, halkın avukatlığını yaptığını ve aldığı kararlar ile de idareye yol gösterdiğini belirtti.

Başdenetçi Malkoç, gayelerinin, şeffaf, hesap verebilir, insan odaklı bir idare ve hizmet anlayışının yerleşmesine katkıda bulunmak ve milletimize daha iyi hizmet etmek olduğunu dile getirdi.

Sunumun ardından rapor üzerinde gerekli çalışmaları yapmak üzere alt komisyon kuruldu.