KDK 2018 Raporu Meclis Karma Komisyonunda Onaylandı

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 2018 yılı raporu, TBMM Dilekçe ve İnsan Hakları Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona sunulan alt komisyon raporunun tartışılmasının ardından oy çokluğuyla onaylandı.

Dal: KDK’ya Re’sen İnceleme Yetkisi Verilmeli

Milletvekili Ahmet Salih Dal’ın başkanlığını yaptığı alt komisyonun hazırladığı raporda KDK’nın 2018 raporu değerlendirildi. Dal rapor üzerine yaptığı konuşmada “Yeni hükümet sistemiyle KDK’nın yetkileri, Cumhurbaşkanlığını da denetleyebilir hale getirilerek genişletilmiştir” dedi. Vekil Dal KDK’nın çalışmalarının mahkemelerin yükünü azalttığını ifade etti ve ekledi: “Diğer ülkelerdeki ikame kurumların işleyişini incelediğimizde gördük ki, KDK’ya re’sen inceleme yetkisi verilmesi başta olmak üzere kurumun sorumluluk alanlarının genişlemesinin yararlı olacağı aşikardır.”

Alt komisyon raporu hakkında konuşmak için söz alan Milletvekili Mahmut Tanal KDK’nın 2017 ödeneğinin hepsini harcamadığını, harcamadığı kısmı hazineye iade ettiğinin altını çizerek “Kamu kurumlarında sıklıkla rastlamadığımız bu tasarruf için teşekkür ve tebrik ediyorum” dedi.

Tanal’ın ardından söz alan Milletvekili Erol Kavuncu ise KDK’nın Hacı Bayram Veli Üniversitesiyle işbirliği yaparak düzenlediği 2. Ombudsman Toplulukları Kongresini takip ettiğini, kurumun gençlerle yaptığı çalışmaların çok değerli olduğunu söyledi.

Satır: KDK Her Sene Yeni Bir Vizyonla Çalışıyor

Karma Komisyon başkanı Milletvekili Mihrimah Belma Satır KDK’nın her sene yeni bir vizyonla komisyonun karşısına geldiğini söyledi ve şöyle devam etti: “Geçen sene dostane çözümü anlatmıştınız ve görüyoruz ki dostane çözüm kararlarınızda çok etkili oldu. Bu sene de idarenin tutum ve davranışlarına odaklanıyorsunuz. Çok teşekkürler”

Milletvekillerinin rapor hakkındaki sorularını KDK adına Kamu Denetçisi Yahya Akman yanıtladı. Akman komisyona vekillerin yüksek katılım sağlamasına teşekkür etti ve ekledi: “KDK kanununun çıkmasına katkı sağlamış, kanunun ne zorluklarla çıktığına şahit olan eski bir vekilim. Biz o zaman kanunu yazarken istedik ki KDK meclisle ilişkili bir kurum olsun. Bu nedenle denetim görevi yürüten meclisten gücünü alan bir müessese oluşturduk. Şimdiye kadar bu komisyonda her partiden milletvekilinin desteğini alarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Türkiye’nin hak arama konusunda rüştünü ispatladığı bu günlerde KDK’ya destek olmaya devam etmeniz bize güç verecektir. Biz meclisin gücünü, insan hakları, hak arama kültürü ve demokrasi adına arkamızda hissetmek istiyoruz.”

Komisyon toplantısına Kamu Denetçileri Celile Özlem Tunçak, Saadettin Kalkan ve Hüseyin Yürük de katıldı.