KDK “28 Şubat Sürecinde Yaşanan Mağduriyetler ve Çözüm Arayışları” Çalıştayı Düzenledi

Kamu Denetçiliği Kurumuna, 28 Şubat Darbe Girişimi sonrasında mağduriyetlerin devam ettiğine ilişkin mağdurlar tarafından çok sayıda şikayet başvuruları gelmesi üzerine “28 Şubat Sürecinde Yaşanan Mağduriyetler ve Çözüm Arayışları” Çalıştayı düzenlendi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un ev sahipliğinde; Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Leyla Şahin Usta, Devlet Personel Başkan Vekili Enes Polat, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk Hizmetleri Başkanı Veysal Bektaş, 28 Şubat mağdurları, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Başdenetçi Şeref Malkoç, 28 Şubat olayının üzerinden 20 yıldan fazla bir zaman geçtiğini ancak 28 Şubatın etkisinin hala devam ettiğini ve darbelerin; demokrasi, hukuk ve insan hakları açısından ne kadar kötü bir şey olduğunun en somut göstergeleri olduğunu söyledi.

Başdenetçi Malkoç konuşmasına şöyle devam etti:

“Ülkemiz, 15 Temmuzda darbe teşebbüsüne karşı, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde milletimiz kahramanlık göstererek darbeyi önlemiştir. İnşallah ne darbe teşebbüsleri ne de darbeler bundan sonra olmaz. Hiç kimse de bırakın teşebbüs etmeyi böyle bir şeyi niyetinden geçiremez. Burada önemli olan toplumun ve halkımızın bu konuda anayasaya, hukuka, demokrasiye ve insan haklarına sahip çıkmasıdır. 15 Temmuz bunun ve bundan sonraki olacak olaylara karşı milletin en somut tepkisidir.”

28 Şubatın bin yıl süreceğinin söylendiğini ancak millete karşı ve halkın inancına karşı olan hiçbir hareketin uzun ömürlü olmayacağının açık olduğunu belirten Şeref Malkoç, “Demokrasi, hukuka ve insan haklarına karşı yapılan hiçbir teşebbüs uzun süremez. Zulüm, zulüm yapanlarla beraber sınırlı kalır.” Dedi.

28 Şubatın üzerinden bunca zaman geçmesine rağmen Türkiye’de önemli gelişmeler olduğunun altını çizen Malkoç, 28 Şubatta darbecilerin, cuntacıların ortaya koyduğu hedeflerin hiçbirinin gerçekleşmediğini, onların kendilerini çok güçlü zannettikleri dönemde gerçekleşen bazı hedeflerin milletin hukuk ve hak arayışıyla, demokratik sınırları içerisinde bu hakları tekrar elde ettiğini bildirdi.

28 Şubatta başörtüsünü sokaklarda dahi yasaklayacaklarını belirten Malkoç, “Bırakın kamuda başörtüsünü sokakta yasaklayacaklardı ama çok şükür bugün millet bu hakkını elde etmiştir. Millet, eğitimden sosyal alana kadar elinden alınmakta olan bütün haklarını geri almıştır. Ancak mağduriyetlerin tümü ortadan kalkmış değildir. Özellikle manevi alandaki tahribat ve bireysel haklardaki tahribatın tesirleri hala devam etmektedir. Sevindirici olan şey şu; Türkiye’de sivil toplum örgütleri, hak savunucuları ve siyasetçilerimiz bu noktada hakları elinden alınan ve hakları zayi olanlara karşı son derece iyi niyetli bir yaklaşım içerisindedirler. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Sayın Başbakanımıza Meclis Başkanımıza ve bakanlıklarımıza kadar bu konuda iyi niyetli bir yaklaşım görünmektedir ve birçok hakların yerini bulduğunu, sahiplerine iade edildiğini görmekteyiz.” Diye konuştu.

28 Şubat ve sonrasında haksız yapılan yargılamalarla ilgili verilen kararların da etkisinin devam ettiğini vurgulayan Malkoç, “Sevindirici olan şey şu; Adalet Bakanlığının bu konuda çalışma yapıyor olması ve Sayın Cumhurbaşkanımızın değişik vesilelerle bu konuya vurgu yapmasıdır.” Dedi.

Malkoç: Kurumumuza 28 Şubat mağduriyetleriyle ilgili gelen başvurularda belli bir noktaya getirdik.  

Kamu Denetçiliği Kurumuna 28 Şubat mağduriyetleriyle ilgili mağdurlar tarafından başvurular geldiğinin bilgisini veren Şeref Malkoç, başvuruları uzun zamandan beri incelediklerini ve belli bir noktaya getirdiklerini söyledi.

Verilecek olan kararın mevcut mevzuat içerisinde iyi bir hukuki zemine oturması için kamuda bu konuyla görevli ve ilgililerle beraber bunun hukuku yapısını oluşturmamız gerekiyor. Çünkü Kamu Denetçiliği Kurumunun vereceği kararın anayasaya, mevcut yasalara ve hakkaniyete uygun olması ve haksızlıkları önlemesi gerekiyor. Bugünkü çalışmamız bununla ilgili olacak. Teknik ve hukuki bir çalışmadır. Katılan arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum her biri yıllarca bu konuda emek vermiş kamuda görev yapmış tecrübeli arkadaşlarımız.

Ayrıca bu konuda hak aramak için dernek kurup benzeri örgütlenmeleri yapan arkadaşları da tebrik ediyorum. Onların bu mücadeleleri sonucu bu işler tekrar gündeme geldi. Türkiye’de hak aramanın önündeki engeller önemli ölçüde kalkmış ve giderilmiş durumdadır. Bu açıdan hakkını arayan bunun için bizleri sürekli telefonla veya gidip gelerek harekete geçiren arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Zaten Kamu Denetçiliği Kurumunun da birinci görevi hak arama kültürünü yaygınlaştırmaktır. Bu arkadaşlarımızı biz paydaş olarak kabul ettik beraber bu çalışmayı yürüttük.” Şeklinde konuştu.

“Temennimiz, 12 Eylül’ler, 28 Şubat’lar, 15 Temmuz’ların ve hak mağduriyetlerinin olmamasıdır.”

Bir daha 12 Eylül’ler, 28 Şubat’lar, 15 Temmuz’ların olmaması temennisinde bulunan Malkoç, “Hak mağduriyetleri olmasın. İnsanımız hukuka, demokrasiye ve insan haklarına sahip çıksın.  Umut ediyoruz ki hukuka uygun, hakkaniyete uygun bir karar çıkarırız ve bu kararın en güzel şekilde uygulanması için kamudaki bütün arkadaşlarımızla gayret gösteririz.” İfadelerini kullandı.

Çalıştayda, af kanunlarıyla mezun olan öğrencilerin KPSS sınavına ilişkin mağduriyetlerinin giderilmesi için mevzuat değişikliği yapılması, 28 Şubat sürecinde memuriyetlerine son verilen, sonrasında görevlerine iade edilenlerin çalışamadıkları dönemlere ilişkin özlük haklarının iade edilmesi, öğrenimlerini tamamlayanlar için, memuriyete alınmada 35 yaş üst sınırı bulunması hususunda düzenleme yapılması, kamu görevlisi iken devlet memurluğundan çıkarılan, iç hukuk yollarını tüketmesine karşın mağduriyeti giderilemeyen ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruda bulunan başvuranın mağduriyetinin dostane çözüm yoluyla giderilmesi konularıyla ilgili kurum ve kuruluş yetkililerinin görüşleri alınarak mağduriyetlerin giderilmesi için çözüm önerileri değerlendirildi.