KDK – AB Ortak Projesinin Açılışı Geniş Bir Katılımla Gerçekleştirildi

Kamu Denetçiliği Kurumu ile Avrupa Birliği’nin ortak hazırladığı “İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi İçin Teknik Destek Projesi” açılış konferansı Ankara’da düzenlendi.

Açılış Konferansına Başdenetçi Şeref Malkoç, Dış İşleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Mehmet Selim Uslu, Kamu Denetçileri Yahya Akman, Arif Dülger, Saadettin Kalkan, Celile Özlem Tunçak, Genel Sekreter İbrahim Kılınç, kurum uzmanları, baro temsilcileri, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

Malkoç: “İnsan Odaklı Bir İdarenin Yerleşmesi İçin Çabalıyoruz”

Konferansta bir selamlama konuşması yapan Başdenetçi Malkoç bu projeyle KDK’nın mevcut çalışmalarına hız katıp temposunu daha da arttıracağını söyledi ve ekledi: “Hepimizin bildiği gibi Türkiye Ombudsmanlığı hukukun üstünlüğünün sağlanması ve insan hak ve özgürlükleri konusunda çok hassas bir kurumdur. İyi yönetim ilkelerinin Türkiye’de kökleşmesi için çabalarımız devam ediyor. Türk demokrasisinin olgunlaşarak dünyaya örnek olması konusunda KDK üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyor. İnsan odaklı bir idare anlayışının yerleşmesi için de çabalarımızı sürdürüyoruz.”

KDK’nın çalışmalarını anlatan Malkoç sözlerini şöyle sürdürdü: “Kamu Denetçiliği Kurumu’nun paydaşlarından STK’lar yani sendikalar, vakıflar, dernekler ve barolarla ilişkimizi son iki sene içerisinde çok geliştirdik. Öğrencilerle ilişkilerimizi 80 üniversitemizde kurulmasına öncülük ettiğimiz Ombudsmanlık kulüpleriyle sağlıyoruz.”

KDK’nın çalışmalarını anlatan Malkoç sözlerini şöyle sürdürdü: “Kamu Denetçiliği Kurumu’nun paydaşlarından STK’lar yani sendikalar, vakıflar, dernekler ve barolarla ilişkimizi son iki sene içerisinde çok geliştirdik. Öğrencilerle ilişkilerimizi 80 üniversitemizde kurulmasına öncülük ettiğimiz Ombudsmanlık kulüpleriyle sağlıyoruz.”

Seçimlerin ardından vatandaşlara da bir çağrı yapan Malkoç, yerel seçim vaatlerini denetlemeye gönüllü olduklarının altını çizdi ve ekledi: Ben gittiğim her yerde söylüyorum buradan da tekrar ediyorum, yerel yöneticilerinizin seçim beyannamelerini atmayın, saklayın. Seçilmiş yöneticilerinizin vaat ettiği şeyleri yapmadığını görürseniz hemen bize başvurun.

Uslu: “KDK, AB Fonlarını Etkin Şekilde Kullanıyor”

“İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi İçin Teknik Destek Projesi”nin destekçilerinden birisi olan Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Mehmet Selim Uslu yaptığı konuşmada şunları söyledi: “KDK genç bir kurum olmasına rağmen Avrupa Birliğini etkin şekilde kullanan bir kurum olduğunu söylemekten memnuniyet duyuyorum.”

Berger: “Türkiye’nin evrensel değerlerin yanında olduğunu görüyorum”

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise yaptığı konuşmada: “Gerçekten bu kadar önemli bir projenin hazırlanmasını görmekten memnuniyet duyuyorum. AB için demokratik kurumlar Türkiye’de önemli paydaşlar olmuştur. Biz bu demokratik kurumları hukuk devleti payesini güçlendirmek için desteklemeye devam ediyoruz. ” dedi.

Berger konuşmasının devamında KDK’nın ve projenin önemine değindi: “Hukuk devleti güçlüyken özgürlükleri korumak kolaydır. Ancak ülkeler evrensel değerlerden uzaklaştığında özgürlükleri korumak zor oluyor. Avrupa Sözleşmesi’nin kurucu üyelerinden ve Avrupa Birliği’ne aday olan Türkiye’nin evrensel değerlerin yanında olduğunu görüyorum. Daha etkin ve hesap verebilir kamu kurumları için Kamu Denetçiliği Kurumu gereklidir. AB standartlarıyla uyumlu kurumlar için de bu proje çok önemlidir.”

Kaymakçı: “AB’ye Üyelikte Helsinki Ruhu Canlanacak”

Dış İşleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı ise yakın zamandaki Helsinki istişarelerine dem vurarak Türkiye – AB üyelik sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu: “Memnuniyetle söyleyebilirim ki, ilki 1999 – 2005 yılları arasında gerçekleşen AB’ye üyelikte Helsinki ruhu bu yılın ikinci yarısında tekrar canlanacak.”

Konferansın ardından Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri İbrahim Kılınç proje içeriğine dair bir sunum gerçekleştirdi. Kılınç sunumda projenin iki yıllık bir hazırlık sürecinden sonra iki ay önce imzalandığını bir ay önce de çalışmalarının başladığını belirtti. Kılınç sunumunda KDK’ya şikayet sayılarının artmasına ilişkin şunları söyledi: “Kamu Denetçiliği Kurumu’na gelen şikayetlerin yıllara göre artması, insanların kamu hizmetinden memnuniyetinin azalmasının değil KDK’nın bilinirliliğinin arttığının göstergesidir.”

Konferans “Hak Arama Kültürünün Yaygınlaşması ve Üniversiteler” ile “Hak Arama Kültürünün Yaygınlaştırılmasında Baroların ve STK’ların Rolü” oturumlarının ardından görüş ve önerilerin alınmasıyla sona erdi.