KDK, Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı Toplantısına Katıldı

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile Kadın ve Çocuk Haklarından Sorumlu Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak, Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı tarafından yürütülen “Batı Balkanlar ve Türkiye’de Çocukların Şiddetten Korunması ve Engelli Çocukların Sosyal İçerilmesinin Desteklenmesi Projesi” kapsamında Kamu Denetçiliği Kurumu ile Ağ üyesi sivil toplum kuruluşlarının tanışması, işbirliği ve koordinasyon olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başdenetçi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun çocuk haklarına ilişkin yaptığı çalışmalar ve Kurumun faaliyetlerini anlattı.

Kamu Denetçisi Özlem Tunçak ise çocuk haklarının korunması ve desteklenmesi noktasında Kamu Denetçiliği Kurumunun rolü, kuruma başvuru süreçleri ve çocuk hakları alanında Kuruma yapılan başvurular hakkında bilgiler verdi.

Çocuk hakları alanında çalışan 30’a yakın sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı toplantının son bölümünde, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği olanaklarına dair katılımcıların sorularına cevap verilirken, KDK’nın çocuk alanı başta olmak üzere faaliyet alanlarıyla ilgili konularda sivil toplumun önerilerine her zaman açık olduğu vurgulandı.

Toplantıda, ağ üyesi olan sivil toplum kuruluşları, yaptıkları çalışmaları anlatarak Kamu Denetçiliği Kurumundan beklentilerini ifade ettiler.