KDK, Çocuk Tesliminde Hak İhlallerinin Önlenmesi Çalıştayı Düzenledi

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak’ın başkanlığında “Çocuk Tesliminde Hak İhlallerinin Önlenmesi” konulu bir çalıştay düzenlendi. Çalıştaya; Adalet Bakanlığı ve Aile Bakanlığı yetkilileri, alanda çalışan meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Son dönemde Kamu Denetçiliği Kurumuna iletilen çok sayıdaki başvuruda boşanma kararı sonrası velayet sahibi olmayan tarafların çocuklarıyla kişisel ilişki kurmakta sorunlar yaşadığı, velayet hakkını elde eden bazı ebeveynlerin bu hakkı kötüye kullanarak çocuklarının diğer ebeveyn ile görüşmelerini engellediği, böyle durumlarda kişisel ilişkinin ancak “icra” yoluyla tesis edilebildiği, bunun hem ebeveynler hem de çocuklar açısından hak ihlali olduğu ifade edilerek, mevcut uygulamanın ulusal ve uluslararası mevzuatla uyumlaştırılması ve bu hak ihlallerinin önüne geçilmesi talep edildi.

Yapılan başvurular üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu, konuyla ilgili idarelerle görüşerek, tespit edilen sorunlarla ilgili idarelere tavsiyelerde bulunmuştu.

KDK, bu kapsamda çocuk tesliminde hak ihlallerinin önlenmesi konusunda bir çalıştay düzenledi.

Çalıştayda konuşma yapan Başdenetçi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun, vatandaşın başvurusu üzerine denetim yapan bir kurum olduğunu belirterek, 2013 yılından beri faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Türk aile yapısının yüzyıllara dayanan ve toplumun temel taşı olan bir yapı olduğunu vurgulayan Şeref Malkoç, “Son yıllarda aile yapısının sarsıldığını görmekteyiz. Aile yapısıyla ilgili gerekli sosyal, hukuki tedbirler alınmazsa önümüzdeki yıllarda bunun çok daha büyük felaketlere yol açacağını görmekteyiz.” Diye konuştu.

184 üniversite ile temas halinde olduklarını söyleyen Malkoç, özellikle hukuk fakültelerinin dekanlarıyla bir araya geldiklerini, toplumu ilgilendiren konularla ilgili raporlar hazırlayacaklarını dile getirdi.

Kadın hakları üzerine de çalıştay düzenlediklerini ve bu tür çalıştayların devam edeceğini ifade eden Şeref Malkoç, “Çocuk teslimiyle ilgili yaşanan mağduriyet ve sıkıntıları, umut ediyorum ki bugünkü çalışmalarımızdan sonra iyi bir noktaya getiririz. Yaptığımız çalıştaylardan sonra hazırladığımız raporların, bakanlıklar ve kurumlar nezdinde takipçisi oluyoruz.” Şeklinde konuştu.

Türkiye’de yargının yükünün fazla olduğunu belirten Malkoç, 40 milyon kişinin adliyelik olduğunu bildirdi. Malkoç, devletin bunun önüne geçmek için yargı dışında alternatif çözüm yolları aradığına dikkati çekerek, “Kamu Denetçiliği Kurumu, idare ile insanımız arasında, devletle vatandaş arasında işte bu yargı dışı alternatif çözüm yollarının en önemlisi. Vatandaşın idareyle sıkıntısı olduğunda mahkemeye gitmeden bize gelmesini öneriyoruz.” Dedi.

Celile Özlem Tunçak ise, Aile Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile daha önce de koordinasyon toplantısı gerçekleştirildiğini ve idarelere tavsiye kararında bulunduklarını bildirdi. Tavsiye kararı üzerine Aile Bakanlığının uygulamaya yönelik adımlar atıldığına ilişkin cevabi yazılarının Kuruma ulaştığını belirten Tunçak, Adalet Bakanlığının da kanun hazırlıkları çalışmaları olduğunu ve çalışmalarına da kendilerinin de katkı sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Konuyla ilgili özel rapor hazırlamak için incelemelerini genişlettiklerinin bilgisini veren Tunçak, “Bu anlamda akademisyenler, konuda çalışan STK, Adalet Bakanlığı ve Aile Bakanlığı yetkilileri ile uygulamadaki hâkimleri davet ettik. Çocuk tesliminde Avrupa Konseyi Sözleşmelerinde, Birleşmiş Milletlerin Çocuk Hakları Sözleşmesinde ve Anayasamızda hüküm altına alınmış çocuğun yüksek yararı neyi gerektiriyorsa onu yapma perspektifinden konuya yaklaşıp koordinasyon ve çözüm önerilerinde bulunmuştuk. Bugünde bu anlamda daha fazla neler yapabiliriz, nasıl bu konuyu raporlaştırıp önümüze rehber olarak koyabiliriz amacıyla bir araya geldik.” Dedi.