KDK’da Mahalli İdareler Çalıştayı Düzenlendi

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçileri Hüseyin Yürük ve Yahya Akman, Kamu Denetçiliği Kurumuna mahalli idareler konusuyla gelen şikâyetleri biran önce çözüme kavuşturmak amacıyla mahalli idareler ile ilgili kuruluşların temsilcileri ile bir araya geldi.

Açılış konuşması yapan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kurumun danışmanlık yaparak idarelere, avukatlık yaparak ise vatandaşlara yol gösterdiğini bu anlamda önemli bir görevi yerine getirdiklerinin altını çizdi.

Kurumun hedeflerinin, kamu hizmetlerinin kalitesinin standartlarının yükseltilmesi, iyi yönetim ilkelerinin geliştirilmesi ve vatandaşın hak arama kültürünü yaygınlaştırmak olduğunu söyleyen Malkoç, vatandaşların şikayet başvurularını ücretsiz ve kolay yapabildiğini bildirdi. Yerel yönetimler konusunun insanın doğumdan ölümüne kadar hayatının her alanında olduğunu ve bu konularla ilgili çok fazla başvurular geldiğini belirten Malkoç, amaçlarının kuruma gelen şikâyet başvurularını ilgili idare ile görüşerek dostane çözüm yoluyla karara bağlamak olduğunu kaydetti.

Kamu Denetçisi Hüseyin Yürük de, kurumlar arası ilişkilerde iletişimin çok önemli olduğunu vurgulayarak, iletişimi güçlendirmek ve daha sağlıklı sonuçlara ulaşmak amacıyla bu toplantıları düzenlediklerini söyledi. Kuruma mahalli idareler konusunda başvuruların geldiğini belirten Yürük, bu şikâyetleri kanun, mevzuat ve yönetmeliklere göre incelediklerini ancak idarenin ilgili yetkilisinden de bilgi alarak konuyu çözmek istediklerini ifade etti.

Kamu Denetçisi Yahya Akman ise, KDK’nın, bütün idarelerden bilgi ve belge isteyecek nitelikte bir kurum olduğunu bildirdi. Akman, vatandaşların kamu idareleriyle ilgili sorunlarını mahkemeye gitmeden önce dostane çözüm mekanizması ile çözmeye çalıştıklarını kaydetti.

Mahalli idareler alanında Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan başvurular ile vatandaşların mahalli idareler alanında yaşadığı sorunların ele alındığı çalıştaya, mahalli idareler alanında görevli İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü), Ankara Büyükşehir Belediyesi (Ulaşım Daire Başkanlığı), EGO Genel Müdürlüğü (Otobüs İşletmeleri Daire Başkanlığı) ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (Kontrolörler Başkanlığı) yetkilileri ile Mahalli İdareler Derneği, Mahalli İdareler Kontrolörler Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Toplantıda, Kamu Denetçiliği Kurumunun mahalli idareler alanındaki rolü katılımcılarla değerlendirilerek, yaşanılan sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.