KDK’nın Verdiği Tavsiye Kararlarına Uymayan İdareler TBMM’ye Çağırıldı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) 2017 Yıllık Raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sundu. Kamu Denetçiliği Kurumu, 2016 yılında 5 bin 519 başvuru gelirken 2017 yılında yüzde 210 artışla 17 bin 131 başvuru almıştır. KDK’ya en çok şikâyet Kamu Personel Rejimi ile Eğitim ve Öğretim alanında gelmiştir. KDK’nın verdiği tavsiye kararlarına idarelerin uyum oranı 2017 yılında yüzde 65 olarak gerçekleşmiştir.
Bu kapsamda Kamu Denetçiliği Kurumunun  verdiği tavsiye kararlarına uymayan ve KDK’nın istediği bilgi ve belge taleplerine olumlu yaklaşmayan kurum yetkilileri Türkiye Büyük Millet Meclisine davet edildi.

Kamu Denetçileri Arif Dülger, Celile Özlem Tunçak, Sadettin Kalkan ve Yahya Akman ile Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Alt Komisyon, KDK’nın tavsiye kararlarına uymayan ve istediği bilgi ve belge taleplerine olumlu yaklaşmayan kurum yetkililerinin kararlara uymama ve talep edilen bilgi-belge göndermeme gerekçelerini dinledi.
Komisyon toplantıya, Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ve Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü yetkilileri çağırdı.

Toplantıda Kamu Denetçisi Yahya Akman, kamu kurumlarının KDK kararlarına uymadığına ilişkin bir dosya hakkında bilgi verdi.

İzmir’in Bergama İlçesinde bir vatandaşın bedel ödeyerek Hazine’ye ait bir gayrimenkulu kiraladığını ama aynı parsel içerisinde birkaç vatandaşın da mülkiyetlerinin olduğunu belirten Akman, “Kiralanan miktar yüksek olmasına rağmen bu vatandaş ‘parselin tamamının kendisine ait olmadığı gerekçesiyle’ çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptıramadı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu yönde idari bir karar verdi. Biz de verilen bu idari kararı hukuki açıdan doğru bulmadık. Bu çiftçimizin, çiftçi kayıt sistemine kayıt olması gerektiğini, bakanlığa tavsiye kararı olarak ilettik.” diye konuştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Destekleme Daire Başkanı Hayri Yılmaz, bu konu hakkında orta yol bulmak için çalışma yapacaklarını ifade ederek, “Eğer 78 dekar araziyi kurtaracak bir duruma gelirsek, çiftçinin bu yılki desteklerden yararlanmasını sağlayabiliriz.” dedi.

Yahya Akman da kamu kurumlarının, bu toplantılarda daire başkanı yerine genel müdür düzeyinde temsil edilmesi gerektiğini dile getirerek, bunun takdirinin alt komisyon başkanlığında olduğunu söyledi.

Özcan Ulupınar, kamu kurumlarına genel müdür düzeyinde toplantıya katılması gerektiği yönünde yazı yazdıklarını ancak mazeret bildirilerek daire başkanlarının gönderildiğini bildirdi.

Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan da Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında çalışan bir personelin “birçok yerde görevlendirildiğini ve bunun da hukuki olmadığı” gerekçesiyle KDK’ya başvurduğunu aktardı.

Kalkan, Kamu Denetçiliğinin, bu görevlendirmelerin uygun olmadığı yönünde bakanlığa tavsiye kararında bulunduğunu ancak bakanlığın bu tavsiye kararlarına, “bakanlık merkez teşkilatında hizmetine ihtiyaç olmadığı” gerekçesiyle uymadığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Daire Başkanı Bekir Erdoğan, bakanlık çalışanları nezdinde, zaman zaman yer değişikliği yapmak durumunda kaldıklarını vurgulayarak, “Bu konuda yapılabilecek bir durum olup olmadığına bakalım.” ifadesini kullandı.