Malkoç: Kuruma başvurular tamamen ücretsiz

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, KDK’nın 2016 yılı faaliyet raporunu değerlendirmek için gazete, televizyon ve haber portallarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi.

“Kuruma başvurular tamamen ücretsiz”

Kuruma başvuruların ücretsiz olduğunu belirten Şeref Malkoç, “Şikayet dilekçesi verildikten sonra incelemeyi ve araştırmayı bitirip 6 ay içerisinde karar verme mecburiyetimiz var” diye konuştu.

Yasama tarafından seçildiklerini, yürütmeyi şikayet yolu ile denetlediklerini, yasama, yürütme ve yargının kesiştiği bir noktada faaliyette bulunarak hak arama özgürlüğü önündeki engelleri kaldırmaya çalıştıklarını belirten Başdenetçi Malkoç, “Bu kurumun daha iyi çalışması, vatandaşın şikayetlerine bağlı” dedi.

Şeref Malkoç şöyle devam etti:

“Bu kurumu topluma, bürokrasiye anlatabilirsek, vatandaşın birçok işi daha kolay çözülecek. Her şeyden önemlisi Türkiye’de idarenin hizmet kalitesindeki standart yükselecek. Bizim görevimiz bunu yapmak. İyi yönetim ilkelerini uygulamak ve bu noktada idarenin, bürokrasinin önünü açmak. İyi bir kurumuz, güçlü bir kurumuz. Eğer arzu ettiğimiz çalışmaları da yaparsak, idarenin işleyişinde vatandaşlarda ilişkilerde, özellikle denetim ve şeffaflık konusunda çok büyük katkılarımızın olacağı inancındayım”

Kurumun yasama, yürütme ve yargının yani kuvvetler ayrılığındaki işleyişin tam kesiştiği noktada olduğunu vurgulayan Malkoç, “Bu heyeti TBMM seçiyor. 4 yıl boyunca görev yapıyor ve hiçbir kişi, çalışan arkadaşlarımıza, denetçilerimize; emir, talimat, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Kanunda bu çok açık ve net yazılıyor. Bu aynı zamanda çalışmalarımızda bize rahatlık sağlıyor. Yasama seçiyor, yürütmeyi şikayet yoluyla denetliyoruz. Mahkeme, yargı değiliz ama karar veriyoruz. Yasama, yürütme, yargının kesiştiği noktadayız. İnşallah hep beraber bu oligarşik bürokrasiye karşı daha güçlü mücadele vereceğiz ve vatandaşların dertlerine derman olacağız” ifadelerini kullandı.

“Hak arama özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırmaya çalışıyoruz”

Kurumun hedefinin toplumda hak arama kültürünü yaygınlaştırmak olduğunu aktaran Şeref Malkoç, şu görüşleri dile getirdi:

“Hak arama özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. İdarenin hizmet kalitesini, standardını yükseltmeye gayret gösteriyoruz. Kararlarımızda idareye yol gösterip onların ufkunu genişletmeye çalışıyoruz. İnsan haklarına saygıyı geliştirme gayreti içerisindeyiz. Hukukun üstünlüğü konusunda toplumu duyarlı hale getirmeye gayret ediyoruz. Türkiye’de denetimi, şeffaflığı önceleyen bir kurumuz. Bu kurumu el birliğiyle istediğimiz noktaya getirebilirsek, Türkiye’de özellikle idari hizmetler açısından birçok şeyin yolunda gittiğini göreceğiz. İnsan hakları konusunda çok hassas ve duyarlıyız. Bu anlamda da çalışmalarımızı raporlar halinde yıl sonunda TBMM’ye veriyoruz.”

Meclis’e sundukları raporların dışında özel çalışmalara da imza attıklarını belirten Malkoç, Türkiye’deki mülteci ve göçmenlerin durumuyla ilgili bir rapor hazırladıklarını ve 2 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bunu kamuoyuna açıklayacaklarını bildirdi.

Malkoç, denetimin önemine işaret ederek, denetim faaliyetlerinin sağlam olduğu yerlerde demokrasinin de arttığına, her kurumun kendi iç kontrolünün yanı sıra üçüncü bir denetim yani ombudsmanlık gözetiminden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Toplantıya, Kamu Denetçileri Celile Özlem Tunçak, Hüseyin Yürük, Yahya Akman ve Mustafa Özyar ile Kurum Genel Sekreteri İbrahin Kılınç da katıldı.