Öğrenciler, KDK’yı Ziyaret Etti

Samsun İlkadım Aziz Atik Fen Lisesi öğrencileri, Kamu Denetçiliği Kurumunu (KDK) ziyaret etti. Ziyarette, Kurum Genel Sekreteri İbrahim Kılınç öğrencilere Kamu Denetçiliği Kurumunun işleyişine ilişkin sunum yaptı. Kılınç, 2012 yılında kurulduğunu ve 4 yıllık yeni bir kurum olduklarını belirtti.

TBMM Başkanlığına bağlı, şikâyet esasına göre idareyi denetleyen bağımsız bir niteliğe sahip olan Kamu Denetçiliği Kurumunun, idarenin işlem ve eylemleri ile tutum ve davranışları sonucu; hak ve özgürlükleri ihlal edilen, menfaatleri ihlal edilen, gerçek ve tüzel kişilerin başvuru yapabildiği bilgisini verdi.

Kurumun, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” ilkeleriyle hareket ettiğinin altını çizen Kılınç, idare ile vatandaş arasında köprü görevi gördüklerini bildirdi.

KDK’ya başvuru yapıldığında dava açma süresinin durdurduğunu ifade eden Kılınç, “Kurumumuzu, idâri yargının çalışma usulünden farklı kılan özelliği şikâyet konusuyla alakalı tanık dinleyebilmesidir. Ayrıca şikâyet konusunun özel uzmanlık gerektirmesi halinde bilirkişi tayini yapılabilmekteyiz. Kurumumuz başvuruları en geç 6 ay içerisinde sonuçlandırmaktadır.” Dedi.

Sunumunun ardından Kılınç, öğrencilerin sorularını cevapladı.

Toplantıda Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da, KDK’nın anayasal ve faydalı bir kurum olduğunu belirtti. Malkoç, görevlerinin, insanların avukatlığını yapmak olduğunu bunu yaparken de idareye de çalışmalarında yol gösterdiklerini söyledi. Elden, posta, e-posta, faks, e-başvuru, illerde valilikler ve ilçelerde ise kaymakamlıklar aracılığıyla KDK’ya başvuru yapılabileceğini söyleyen Malkoç, başvurulardan hiçbir şekilde ücret alınmadığını da kaydetti.

Zamanlarını iyi kullanmaları gerektiği yönünde öğrencilere öğütler de veren Malkoç, planlı çalışmaları gerektiğini belirtti.