“Ombudsman Bursalılar ile Buluşuyor”

 Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Denetçiler ve uzman ekibiyle 12- 13 Temmuz 2017’de Bursa’da olacak.

 Kamu Denetçiliği Kurumu, “İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır” inancı ile “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” ilkesini kendisine rehber edinmiştir. KDK;

  • İdarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine,
  • İyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine,
  • İnsan haklarının gelişmesine,
  • Hukukun üstünlüğünün sağlanmasına,
  • Hak arama kültürünün yaygınlaşmasına,
  • Şeffaf hesap verebilir, insan odaklı bir idarenin oluşmasına

katkı sağlamaya çalışmaktadır.

 KDK 4 yıl gibi kısa bir sürede eğitim, sağlık, ulaşım, maliye gibi birçok alandan gelen 30 bini aşkın başvuruyu incelemiş ve vatandaşın idareyle olan sorunlarını çözüme kavuşturmuştur. Kamu Denetçiliği Kurumuna 2016’da başvuru sayısının 5.600, 2017’nin ilk 6 ayında ise 8.400 olduğu belirtildi.
Bu kapsamda KDK, vatandaşın idareyle olan sorunlarını yerinde dinlemek ve kurumun bilinirliliğini artırmak için bölgesel toplantılar düzenlemektedir.

 Kamu Denetçiliği Kurumu 30 ilde gerçekleştireceği Bölgesel Ombudsmanlık Toplantılarının ilkini 11 Mayıs 2017 Perşembe günü Antalya’da gerçekleştirdi. Bu toplantılardan ikincisi, Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) ve Kamu Denetçilerinin katılımı ile “Ombudsman Bursalılar ile Buluşuyor” teması altında, Bursa’da, geniş katılımlı Bölgesel Ombudsmanlık Toplantısı düzenlenecektir.

 Bölgesel toplantılar ile Kurumun işleyişi ve çalışmaları hakkında illerde hedef kitle olan vatandaşlara bilgi sunulması, o ildeki muhtarlara ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine idare ile sorunları konusunda söz hakkı verilmesi amaçlanmaktadır. Böylece illerde vatandaşların idare ile yaşadıkları sorunları Ombudsmanın hakemliğinde, doğrudan o ilin yerel yöneticilerine iletmeleri hedeflenmektedir.

 Bunun yanı sıra vatandaşların Kamu Denetçiliği Kurumunu daha yakından tanıması ve idare ile problemlerine nasıl çözüm bulduğu konuları ele alınarak bilgi sunulacaktır.

 Toplantıda; Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Kamu Denetçileri Arif Dülger, Celile Özlem Tunçak, Hüseyin Yürük, Mustafa Özyar ve Yahya Akman’ın bizzat yöneteceği toplantıda Bursa ilinde yaşanan ve çözüm bekleyen temel problemleri yerinde dinleyecekler.

 Toplantı, 13 Temmuz 2017 tarihinde 14.00-17.00 saatleri arasında, Bursa Grand Swiss Belhotel Çelik Palas Otelde gerçekleştirilecektir.