OMBUDSMAN’DAN İSTİŞARE TOPLANTISI

Kamu Denetçiliği Kurumunun dünü, bugünü ve gelecekte daha etkin hale getirilmesi ile ilgili istişare toplantısı yapıldı. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç başkanlığında yapılan toplantıya; Kamu Denetçileri Arif Dülger, Hüseyin Yürük, Celile Özlem Tunçak, Mustafa Özyar ve Yahya Akman, Prof Dr. Hikmet Sami Türk, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, Prof. Dr. Metin Kazancı, Prof. Dr. Zehra Odyakmaz, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş, HSYK Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Pektaş katıldı.

Toplantının başında Ombudsman Şeref Malkoç toplantıya katılan misafirlerin yazılarının, bilimsel çalışmalarının ve KDK kanununun oluşması sürecinde gösterdikleri çabaların çok faydası olduğunu söyleyerek katılımcılara teşekkür etti. Şeref Malkoç, toplantının temel amacının Kurumun kurulması ve kurumsal kimlik kazanmasında katkıları olanlara öncelikle vefa gösterilmesi olduğunu belirtti. Ayrıca toplantıda Kurumun yaşadığı dört yıllık sürecin değerlendirmesini yapmanın ve ortaya çıkacak tespitler ışığında katılımcıların önerilerini almanın çok değerli ve önemli olduğunu vurguladı. Malkoç, “önce tespit ve teşhisler işin uzmanı ve tecrübeli arkadaşların katkılarıyla ortaya konulmalı ilaçlar ve çareler ardından uygulanmalıdır” diyerek Kurumun yaşadığı tecrübeyi çok önemsediklerini belirtti.

Ombudsman Malkoç, Kurumun ilk temel hamle olarak “Göç ve Mülteciler” konusunda özel bir rapor hazırlamakta olduğunu ve bu raporun hazırlanması çerçevesinde; ilgili kamu kurumlarının yöneticileri, ilgili sivil toplum örgütleri ve basın mensuplarıyla seri toplantılar planladıklarını açıkladı. Bu istişare toplantılarının hemen arkasından Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis şehirlerinde yerinde incelemeler yapmayı ve STK’ları ziyaret etmeyi planladıklarını belirtti. Göç ve Mülteciler konusundaki özel raporu kamuoyuna sunacakları tarihlerde eş zamanlı olarak “Uluslararası Göç ve Mülteciler Sempozyumu” da yapmayı planladıklarını belirten Malkoç, “Türkiye mülteciler uğruna, insanlık uğruna, 20 milyar dolar para harcamış. Bu konuyu en fazla konuşma ve dünyaya anlatma hakkı bizde. Bu mazlum ve mağdur insanların dünya gündemine her fırsatta taşınması gerekir.” şeklinde konuştu.

Uluslararası alanda söz sahibi olmak için gerekli çalışmaları yapacaklarını vurgulayan Malkoç, bu konuda özellikle dünyanın diğer bölgelerinde İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Cumhuriyetleri ve diğer uluslararası kurum ve kuruluşlar ile daha sıkı işbirliği içerisinde olacaklarını kaydetti.

Katılımcılar ise tespit ve önerileriyle toplantıya ciddi katkılar sundular. Katılımcılar özellikle dört konuya özel önem verdiler:

Birincisi, Kurumun halk nezdinde yeterince bilinmediği ve henüz istenilen düzeyde tanınmadığı tespiti yapıldı.

İkinci olarak, Kurumun vatandaş şikâyetlerini alma, problemleri çözme ve şikâyet eden vatandaşlara dönüş yapma sürecini daha etkin ve hızlı bir şekilde işletmesi gerektiği vurgulandı.

Üçüncüsü Kurumun yasal yetkilerinin, teşkilat ve personel yapısının güçlendirilmesi, başvuruların ise kolaylaştırılmasının önemine dikkat çekildi.

Son olarak ise Kurumun dünyadaki Ombudsmanlar kadar güçlü olması, tanınır olması ve etkin olması zorunlulukları dile getirildi. Vatandaş ile Kamu kurumları arasındaki sürekli, yapısal ve temel sorunlar belirlenerek bu sorunların çözülmesine odaklanılması önerilerinde bulunuldu.

Ombudsman Şeref Malkoç, toplantının son bölümünde tüm katılımcılara teşekkür ederken, bu tespit ve önerileri mutlaka değerlendireceklerini hatta tanıtım faaliyetlerine şimdiden başladıklarını vurguladı.