KDK ve İstanbul Aydın Üniversitesi İşbirliğiyle “Ombudsmanlık Sempozyumu” Düzenlendi

İstanbul Aydın Üniversitesi ve Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) işbirliği ile İstanbul’da “Ombudsmanlık Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyuma; Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Gazi Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun, Kamu Denetçileri Hüseyin Yürük, Sadettin Kalkan, KDK Genel Sekreteri İbrahim Kılınç, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, KDK’nın amacının; vatandaşın hak arama kültürünü yaygınlaştırmak, idarenin kaliteli hizmet standardını yükseltmek, iyi yönetim ilkelerinin oluşmasında idareye yol göstermek ve kamuda şeffaflığı sağlamak olduğunu söyledi.

Başdenetçi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun vatandaşların kolay ulaşabildiği, kamu idareleri ile yaşadıkları sorunları ücretsiz bir şekilde iletebilecekleri bir kurum olduğunu vurguladı.

Malkoç: İdareyle olan ihtilaflarda vatandaşın hemen yargıya gitmemesi için Kamu Denetçiliği Kurumu kuruldu.

İdareyle olan ihtilaflarda vatandaşın hemen yargıya gitmemesi için Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulduğunu dile getiren Başdenetçi Malkoç, “Siz, kamudan herhangi bir hizmet alıyorsunuz, burada size haksızlık mı yapıldı veya kamu görevlisi size karşı yanlış bir tutum mu takındı? Hemen mahkemeye gitmeyin. Kamu Denetçiliği Kurumu kuruldu, buraya müracaat edin. Başvurusu kolay, ücret alınmıyor, hızlı çalışıyor ve dostane çözümü arıyor. Güzel bir müessese.” Diye konuştu.

Kamu Denetçiliği Kurumunun vatandaşın avukatı olduğunu bildiren Malkoç, güçlü olan idare karşısında hakkaniyeti, hukuku gözeterek vatandaşın yanında olduklarını, idarenin de hasmı olmadıklarını kaydetti.

Vatandaşın başvurusu üzerine incelemelerde bulunduklarını belirten Malkoç, yapılan müracaatı, insan hakları, adalet, hakkaniyet açısından inceledikten sonra yapılan eylem, işlem, tutum veya davranışın, bu kavramlara uygun olup olmadığını denetlediklerinin bilgisini verdi.

Türkiye'deki 185 üniversiteye Ombudsmanlık Topluluğu kurulması teklifinde bulunduklarını söyleyen Başdenetçi Malkoç, toplulukların öğrencilerini, yöneticilerini ve hocalarını zaman zaman Ankara'ya çağırıp, hakkaniyet, hukuk, insan hakları konusunda çalışmalar yapmak istediklerinin altını çizdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümünde, Türkiye'yi dünyadaki en iyi ülkeler arasına koymaya çalıştıklarını söyleyen Malkoç, "Arzu ediyoruz ki Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde, dünyanın en iyi ülkesi olalım. Ekonomik ve refah açısından, eğitim kalitesinde, sağlıkta, kamu hizmetlerinde. Burada önemli görevlerin bir kısmı da Kamu Denetçiliği Kurumuna düşüyor." Şeklinde konuştu.

Türkiye’deki üniversitelerin bir kısmının dünyadaki ilk 100 üniversite arasına yerleştirilmesi gerektiğini bildiren Malkoç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dünyadaki ilk 500 üniversite arasında mutlaka üniversitelerimiz daha fazla olmak zorunda. Bu bizim boynumuzun borcu, bu bizim komşularımızla ilişkiler açısından, coğrafyamız açısından, dünyada huzur, barış ve mutluluğu açısından önemli. O açıdan sorumluluğumuz oldukça fazla. Biz Kamu Denetçiliği Kurumu olarak Türkiye’de idareyi daha kaliteli, daha iyi, daha vasıflı hizmet vermelerinde denetim ve tavsiye kararı çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Günümüzde adliyelerin çoğaldığını, hakim ve savcıların sayısının da arttığını bildiren Malkoç, “Ancak ihtilaflar da o oranda arttı. Ama sevindirici olan şey şu; son yıllarda özellikle bireylerin aralarındaki ihtilaflardan doğan ceza davalarında uzlaşmacılık düzenlemeleri oldu ve uzlaşmacılık kültürü ceza hukukunda yaygınlaşmaya başladı. Yine insanların birbirleriyle olan hukuk ihtilaflarında da arabuluculuk kurumu gelişti. Arabuluculuk 2018 yılının Ocak ayında yürürlüğe giren İş Kanunu'ndaki düzenlemeyle özellikle iş davalarında zorunlu hale geldi.” dedi.

Sempozyumda; Türkiye’de Ombudsmanlığın, Dünü Bugünü ve Yarını, Hak Arama Hürriyeti ve Kültürü ile Cumhurbaşkanlığı Sisteminde İdarenin Denetimi ve İnsan Hakları Kurumları konu başlıklarında paneller düzenlendi.