Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrencileri KDK’yı Ziyaret Etti

Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan, Kamu Denetçiliği Kurumunun tarihçesi ve işleyişi hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Sadettin Kalkan konuşmasında Ombudsmanlık Kurumunun, hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve halka karşı sorumluluk anlayışı içinde ve hakkaniyet temelinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

KDK’nın TBMM’ye bağlı anayasal bir kurum olduğunu belirten Kalkan, halkın ücretsiz avukatlığını yaptığını ve aldığı kararlarla da idareye yol gösterdiğini söyledi.

KDK Genel Sekreteri İbrahim Kılınç ise, öğrencilere bir sunum yaparak KDK’nın amacının; vatandaşların hak arama kültürünü yaygınlaştırmak, kamunun hizmet standartlarını yükseltmek, iyi yönetimin oluşmasında idareye yol göstermek ve kamuda şeffaflığı sağlamak olduğunu belirtti.

Genel Sekreter Kılınç, idarenin eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışları sonucu; hak ve özgürlükleri ihlal edildiğini düşünen vatandaşların KDK’ya başvuru yapabileceklerinin bilgisini verdi.

Kılınç, vatandaşların Kuruma başvurularını internet sitesi üzerinden, posta, e-posta, faks ve e-başvuru sistemi ile Kuruma bizzat gelerek iletebileceklerini söyledi.

Kamu Denetçiliği Kurumuna vatandaşlar tarafından 2017 yılında 17 bin 131 başvuru yapıldığını bildiren Kılınç, 2016 yılına göre başvurularda yüzde 210 artış olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından öğrencilerin soruları cevaplandırıldı.

İzmir programının ikinci gününde Başdenetçi Malkoç ve heyeti, İzmir’de bulunan ulusal ve yerel basın temsilcileri ve vatandaşın idareyle yaşadığı sorunları yerinde dinlemek için Vali, Belediye Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları, Muhtarlar ve İdari Birimlerin katılımlarıyla Ombudsmanlık, Dostane Çözüm Mekanizması ve Uygulamaları İzmir Toplantısı gerçekleştirecek.