Malkoç: Kararlarımıza İdareler Uyuyor Çünkü İsabetli Kararlar Veriyoruz

Portekiz Ombudsmanlık Kurumu işbirliğiyle yürütülen “İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Ombudsmanın Rolünün Güçlendirilmesi Projesi” kapanış toplantısı geniş bir katılımla gerçekleşti. Toplantıya Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Danıştay BaşkanıZerrin Güngör, Meclis Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır, Portekiz Ombudsmanlık Kurumu Proje Lideri Miguel Menezes Coelho, AB Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum Temel Haklar Yargı ve İçişleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Kamu Denetçileri Yahya Akman, Saadettin Kalkan, Celile Özlem Tunçak, Hüseyin Yürük, Genel Sekreter İbrahim Kılınç, milletvekilleri, bürokratlar ve Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) uzmanları katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Başdenetçi Malkoç; “Bugün 18 milyon öğrenci karne alacak. Yavrularımız güzel bir yaz tatilini hak ettiler, kutluyorum hepsini. Diğer yandan yarın ve pazar günü sınava girecek iki buçuk milyon gencimize de başarılar diliyorum” dedi.

Malkoç sözlerine şöyle devam etti: “Portekiz Ombudsmanlığıyla ortak gerçekleştirdiğimiz projemizi 12 Kasım 2018 tarihinde o zamanki Meclis Başkanımız Sayın Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle başlatmıştık. Bu süre zarfında Portekiz Ombudsmanlığıyla çok güzel çalışmalar yaptık. Eğitim analizi gerçekleştirdik. On adet toplantı düzenledik. Karşılıklı ziyaretlerle tecrübelerimiz paylaştık.”

Malkoç: “Bir Kararımız On binleri Etkileyebiliyor”

Ombudsman Malkoç toplantıda KDK hakkında kısaca bilgi verdi: “Kamu Denetçiliği Kurumu kamu hayatının en yeni kurumlarından birisi. Kurulduğumuzdan bu yana geçen kısa süreye rağmen çalışanlarımızın gayretleri neticesinde büyük mesafe kaydettik. 2018 yılında kurumumuza 17 bin 585 yazılı başvuru yapılmış. Bu başvuruların 17 bin 507’sini sonuçlandırmışız. Ayrıca telefonla, yüz yüze, mail ile bize başvuran 97 bin 538 vatandaşımıza da danışmanlık vermişiz. Tabii başvuru sayısı kadar insana dokunmuyoruz biz. Bazen ÖSYM’ye verdiğimiz 9:45 kararı gibi bir kararımız binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor, bazen SGK’ya verdiğimiz emekli maaşlarıyla ilgili karar gibi bir karar on binlerce emekliye umut oluyor.”

Başdenetçi “KDK kararlarına uyma oranında yüzde 75 bandını yakaladık. Hani bir deyim vardır “Büyük sözü dinle ama büyük de dinlenecek söz söylesin”. İşte bizim kararlarımızda yakaladığımız yüksek uyma oranı isabetli karar vermemizden kaynaklanıyor. İdareler gerekçesi iyi yazılmış kararlarımıza uyuyorlar” dedi.

KDK’nın gayretinin insanımızın adalete erişmesini ve kamu hizmetlerinin en kâmil manada uygulanmasını sağlam olduğunu söyleyen Malkoç sözlerine hak arama kültürünün yaygınlaşması konusunda yapılan çalışmaları sıralayarak son verdi: “Biz insan odaklı bir idare için çalışıyoruz. Bu anlamda en büyük paydaşlarımız STK’lar ve medya. 2019 hedeflerimizden biri hak arama kültürünü yaygınlaştırmak. Bunun için illere gidip toplantılar yapıyoruz, demokratik işleyiş ve sürece katkı sağlıyoruz. Gençlerimiz arasında Ombudsmanlığı tanıtmak için 85 üniversitede Ombudsmanlık kulüpleri kurduk. İstanbul’daki liselerimiz arasında İyi Yönetim İlkeleri yarışması yaparak bir milyon çocuğumuza ulaştık.”

Coelho: “Ombudsmanlık insan haklarının fiiliyata dönüşmüş şeklidir”

Portekiz Ombudsmanlık Kurumu Proje Lideri Miguel Menezes Coelho bir konuşma yaptı. Coelho konuşmasında; “Eşleşme projemizin birinci amacı KDK’nın kapasitesini genişletmek ve şikâyetlerin çözümü noktasında en iyi uygulamaların teatisini yapmaktı. İnsan haklarının hukuku alanına özellikle eğildik. İnsan hakları ile ilgili farkındalık faaliyetleri gerçekleştirdik” dedi.

Coelho sözlerine proje hakkında bilgi vererek devam etti: “Yaptığımız 11 çalıştayla uzmanlarımızı bir araya getirdik. Çok çeşitli alanlardaki şikâyetleri her iki ülkenin uzmanları tartıştı. Son faaliyet olarak ise ortak bir eğitim yaptık. Portekiz Ombudsmanımız Türkiye’ye geldi. Sayın Başdenetçimiz de Portekiz’e gelecek ve biz onu ağırlamak, Türk misafirperverliğinin karşılığını vermek için sabırsızlanıyoruz.”

“Ombudsmanların karşılaştığı sorunlar her ülkede farklı ama bizi bir araya getiren şey ortak dil yani Ombudsman dilidir. Bu dil gayri resmi, süratli, kırılgan grupların sorunlarına çözüm üretebilen bir dildir. Ombudsmanlık insan haklarının fiiliyata dönüşmüş şeklidir” diyen Coelho proje ekibini tebrik etti.

Fricke: “KDK’ya Re’sen Soruşturma Yapma Hakkı Tanınması Gerekiyor”

Coelho’nun ardından AB Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum Temel Haklar Yargı ve İçişleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke bir konuşma yaptı. Fricke konuşmasında, “Bizi bir araya getiren bu proje AB’nin finanse ettiği dört projeden birisidir. Kuruluşundan bu yana Kamu Denetçiliği Kurumu’nu desteklediğimiz için gururluyuz. Başta KDK’ya yönelik bir bilinç oluşturmak üzere projeler yapmıştık. Uyma oranları gösteriyor ki o projeler başarıya ulaşmış. KDK halkın güvendiği bir kurum olmuş” dedi.

Fricke “KDK’ya proje sürecindeki mükemmel işbirliği için teşekkür ediyorum. Proje neticesinde re’sen soruşturma yapma hakkı ve AYM’deki davaların takibinin KDK’ya verilmesinin yararlı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Meclis Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır, konuşmasında KDK’nın denetleme pozisyonun altını çizdi ve şöyle devam etti: “KDK ve Dilekçe Komisyonu birçok alanda beraber çalışıyor. Ülkemizde demokrasi çıtasının yükselmesi adına hak arama yollarının genişlemesi için yapılan çalışmaları çok değerli buluyorum. Bugünkü proje de çok önemli çünkü Ombudsmanlık konusunda Portekiz örnek alınacak bir ülke konumundadır.”

Güngör: “KDK İdarenin Eylem Ve İşlemlerinin Kalitesini Arttırıyor”

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör konuşmasında “İnsan Hakları yarım asırdır hukukun en önemli meselesidir. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi gibi kurumlar tarafından kabul edilen belgelerle insan hakları korunmaya çalışılıyor. Ülkemizde de insan hakları pozitif hukukun içerisindedir. Ancak hak ve özgürlükleri sadece hukuksal metinlerde korumak yetmez. Bunlar anayasal güvence altına da alınmalıdır” dedi.

Güngör insan hakları konusunda dünyadaki ve ülkemizdeki mevcut durumu da örnekleriyle karşılaştırdı ve sözlerine şöyle devam etti: “Günümüzde terörizm ve savaşlar nedeniyle insanlık sınıfta kalmaktadır. Ülkemiz yakın coğrafyasında savaştan etkilenen 4 milyona yakın mülteciye kapılarını açmıştır. Sınırlarımız içerisinde 400 binden fazla Suriyeli bebek doğmuş, 600 binden fazla Suriyeli çocuk Türk okullarında eğitim almaktadır. İnsanların barış içerisinde yaşayabileceği bir dünya için diğer devletlerin de Türkiye gibi görev ve sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum.”

Güngör sözlerine “Vatandaşların yargı öncesi bir başvuru kurumu olarak KDK önemli bir görevi ifa etmektedir. İdarenin eylem ve işlemlerinin kalitesinin artmasını sağlayan KDK’nın diğer ülkelerle işbirliği yapması çok değerlidir. Bu projeden elde edilen kazanımların ülkemize hayırlı olmasını dilerim” diyerek son verdi.

Öner: “İnsan Hakları Konusunda Tüm Dünyanın Yeni Bir Farkındalığa İhtiyacı Var”

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cengiz Öner ise konuşmasına proje paydaşlarına teşekkür ederek başladı ve ekledi: “Burada yapılan çalışmaları çok önemsiyoruz. İnsan hakları konusunda tüm dünyanın yeni bir farkındalığa ihtiyacı var. Biz de ülkemizde yeni bir bakış açısı için çalışmaya devam edeceğiz.”

Toplantıda konuşan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan şunları söyledi: “Tıpkı KDK gibi biz de yeni bir kurumuz ve biz de inançlı, kararlı bir şekilde yürüyoruz. Geniş bir alanda hizmet ediyoruz. Ben insanlığın geleceği için birlikte çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz bu projeleri kendimize örnek alıyoruz. İnsan hakları konusunda hem ülkemizin hem dünyamızın daha çok şey yaparak bugünkü iklimi değiştirmesi gerekiyor.”

Toplantı aile fotoğrafı çekimiyle son buldu.