Hüseyin YÜRÜK

Kamu Denetcisi Hüeyin Yürük

1966 yılında Ünye’de doğdu. Lise öğrenimini Ünye İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı.

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İSKİ Hukuk Müşavirliği’nde avukat olarak çalıştı. Müteakiben Bilge Danışmanlık Şirketi Genel Müdürlüğü görevinde bulundu.

2009 yerel seçimlerinde İstanbul İl Genel Meclis üyesi olarak seçilip Hukuk Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı.2014 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediyesi Meclis Üyeliğine müteakiben Üsküdar Belediyesi Meclis Başkanlığına seçildi.

22.10.2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. İdris Güllüce tarafından Bakanlık Müşavirliğine atandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul 2 numaralı Tabiat Varlıkları Kurulu Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Müşavirliği görevini yürütürken TBMM Dilekçe ve İnsan Hakları Komisyonu’ ndan oluşan Karma Komisyon tarafından Kamu Denetçisi olarak seçildi. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Sosyal ve Kültürel Çalışmalar:

Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu üyeliği, Mimar Mühendisler Grubu Yüksek İstişare Kurulu üyeliği, Dil Edebiyat Derneği üyeliği, Üsküdar Belediyesi Kent Konseyi Kültür Sanat Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Kamuya Yararlı Dernek Statüsündeki ÇEKÜD’ün (Çevre Dernekleri Birliği)kurucuları arasında yer aldı. 2004 yılında kurulan ve Afrika’ya sağlık heyetleri gönderen Kutupyıldızı Sağlık Gönüllüleri Derneği’nin kurucusu olarak görev almış olup bu derneğin 12 yıldır Genel Sekreterliğini yapmaktadır.

Çeşitli dergi ve gazetelerde yakın tarih üzerine araştırmaları yayınlandı. Eserleri, Türk Edebiyatı Vakfı ve Esra Film tarafından ödüle layık görüldü. İlk eseri olan ‘Öteki Anadolu’ isimli hikaye kitabı 1999 yılında neşredildi.

27 Mayıs Darbesi’ni anlatan ‘Darbe Esaret ve Ölüm’ isimli eseri 2004 yılında, ‘Türkiye’nin Demokrasi Tarihi’ isimli iki ciltlik Araştırması 2010 yılında yayınlandı. Marmara Üniversitesi Tarih Bölümünde yüksek lisans çalışması yaptı.Şehir ve Kültür, Dil Edebiyat Dergisi yazarları arasında yer almaktadır

Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler:

*Adalet ve İletişimin Devlet Yönetiminde Önemi ve Uygulama Örnekleri Üzerinden Değerlendirilmesi

*Osmanlı Devleti’nde Son Dönem Kamu Yönetimi Sorunları ve Reform Çabaları

*Sultan II. Abdülhamit Dönemi Adliye Nazırlarından Hasan Fehmi Paşa’da Adalet Anlayışı ve Devlet Teşkilatı’na Katkıları