Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara İlişkin Duyuru

23-24 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacak olan sözleşmeli bilişim personeli sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav programı için tıklayınız.

Sınavlar, 23-24 Ekim 2017 tarihlerinde 09:00-13:00 ve 14:00-18:00 saatleri arasında Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) Hizmet Binasında yapılacaktır.

Adayların sınav saatinden önce Kurumda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Belirtilen saatler mülakatın akışına göre değişebilecektir.

Aşağıda belirtilen belgelerin sınav günü Komisyona teslim edilmek üzere adaylarca hazırlanıp getirilmesi gerekmektedir.
Belgeler:

  • Nüfus Cüzdanı/T.C.Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi,
  • Fotoğraflı iki adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bilgisayarda doldurulacak ve onay bölümü boş bırakılacaktır) (Form için tıklayınız) ,
  • Evli olan adayların eşleri için; Nüfus Cüzdanı/T.C.Kimlik Kartı fotokopisi, adli sicil belgesi, fotoğraflı iki adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bilgisayarda doldurulacak ve onay bölümü boş bırakılacaktır),
  • Eşi yabancı uyruklu olanların, vatandaşı oldukları ülkenin yetkili makamlarından alacakları adli sicil belgesi ve noter onaylı Türkçe tercümesinin asılları,