TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun Düzenlediği “Karar Alma Mekanizmalarında Kadın” Sempozyumu

Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun (KEFEK) 8. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 1-2 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Karar Alma Mekanizmalarında Kadın” temalı sempozyuma katıldı.

Sempozyum, kadınların istihdamını artırmak konusunda diğer ülkelerin iyi örneklerinin paylaşılması, kadınların özel ve kamu sektörlerinde istihdamında karşılaştıkları engellere yönelik çözüm üretilmesi gibi amaçlarla gerçekleştirilmiş olup sempozyumun kadınların karar alma mekanizmalarına katılımını artırmayı hedeflediği belirtildi.

Karar Alma Mekanizmalarında Kadın konulu sempozyumda Siyaset, Kamu Sektörü ve Özel Sektör olmak üzere üç oturum düzenlendi. Kamu Denetçisi Özlem Tunçak “Kamu Sektörü” konulu üçüncü oturumda panelist olarak katılım sağladı. Tunçak konuşmasında; “kamu sektöründe kadın ve erkek arasındaki fırsat eşitliği farkı, sektörel ve mesleki ayrımda eşitsizlik, kamu sektöründe kadının katılımına yönelik engeller ve bu engelleri aşmak için öneriler, kamu sektörüne kadınların katılımı konusunda istihdam yasasının etkisine yönelik analiz, kadınların kamu sektörüne katılımı konusunda kadınları destekleyici imkanlar” hususlarını içeren değerlendirmelere yer verdi.

Özlem Tunçak, Türkiye’de kadınların karar alma süreçlerine katılımlarına ilişkin yapılan resmi çalışmalar incelendiğinde katılım konusunda “kadınların eğitim düzeyi, ekonomik durumları ve aile içi sorumlulukları” etkenlerinin en önemli, belirleyici unsurlar arasında öne çıktığını belirtmiş ve bu doğrultuda toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının yerleştirilmesinin önemine, kadının eğitim, istihdam ve aile içi sorumlulukları alanlarında karşılaştığı sorunlara değinerek çözüm önerilerini açıkladı.