Türkiye ve Portekiz Ombudsmanlıklarının Ortak Projesi Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve Portekiz Ombudsmanlığı arasında gerçekleştirilen “İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Ombudsmanın Rolünün Güçlendirilmesi Kısa Dönemli Eşleştirme Projesi” 12 Kasım 2018’de yapılan açılışla başlamıştı. Aradan geçen yedi aylık sürede proje hızlı ve etkin bir şekilde devam ediyor.

Eşleştirme projesi yerel yönetimler konusunda Portekiz ve Türk Ombudsmanlık uzmanlarının örnek vakalar üzerinde yaptıkları çalışma toplantısıyla devam etti. Portekizli uzmanlar Duarte Geraldes ve Raquel Resende’yle KDK uzmanları, arazi kamulaştırılması, imar hakkı, kaçak yapıların kullanım izni gibi birçok değişik dosya üzerinde iki ülke uygulamalarını karılaştırdı.

Toplantıda Portekiz’de 1990’larde şehir planlarının yapılmaya başlandığı, Türkiye’de ise 1840’larda İstanbul’un, 1924’de ise Ankara’nın şehir planlarının yapıldığından hareketle Türk uzmanlar, Portekizli meslektaşlarına tecrübelerini aktardı.

Yerel İdarelerin Pasifliğine Karşı Ombudsmanlık Güçlenmeli

Portekiz Ombudsmanlığının yerel idarelerle ilgili kararlarında verilecek para cezalarından uygulanacak baskı modellerine kadar daha spesifik kararlar aldığı ifade edildi. KDK’nın ise verdiği kararlarda hakkaniyetin ve adaletin altı çizilerek, idareye kesin ve net sınırlar çizmek yerine iyi yönetim ilkelerine davet etme yönteminin izlendiği kaydedildi. Yerel yönetimlerle ilgili şikâyetlerde Belediyelerin pasif tutumuna karşı alınacak Ombudsmanlık tavrı üzerine uzmanlar istişarelerde bulundular.

Portekiz Ombudsmanlığı ile yapılan eşleştirme projesiyle, devletin çıkarları ile vatandaşın çıkarları arasında denge tutturmakla görevli Ombudsmanların tecrübe paylaşımları çeşitli toplantı ve aktivitelerle devam edecek.