2016 Yıllık Rapor Sunumu

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Dilekçe ve İnsan Hakları İnceleme Karma Komisyonunda 2016 Kamu Denetçiliği Kurumu Raporunu sundu.