Yayın İlkeleri

1) Ombudsman Akademik Dergisi Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanan hakemli bir dergidir. 2) Dünyadaki örnekleri de dikkate alınarak, Kamu Denetçiliği Kurumunun faaliyet alanı ile ilgili bütün konularda makaleler kabul edilebilir. 3) Derginin yayın dili Türkçedir. Yabancı dillerdeki çalışmaların yayımlanması, Yayın Kurulu’nun kararına bağlıdır. 4) Dergiye gönderilecek yazılarda, Kurumumuz tarafından belirlenen yazım kurallarına ve Türk Dil Kurumu yazım kurallarına uyulması gerekmektedir. 5) Yazıların başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş orijinal çalışmalar olması gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk yazara aittir. 6) Dergide yayımlanması istenen yazılar MS Word formatında, dergi@ombudsman.gov.tr adresine e-posta yoluyla ya da üç nüsha çıktısı ve bir CD ortamında (Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No:4 Çankaya/ANKARA) adresine posta yoluyla gönderilir. Gönderilecek nüshaya, makalenin adı, yazarın adı ve varsa akademik unvanı, görevi ve bağlı olduğu kuruluşu, adresi, telefonu ve e-postasını belirten bir dış kapak sayfası eklenmelidir. 7) Gönderilecek nüshaya, makalenin adı, yazarın adı ve varsa akademik unvanı, görevi ve bağlı olduğu kuruluşu, adresi, telefonu ve e-postasını belirten bir dış kapak sayfası eklenmelidir.  Bu sayfa çıkarıldıktan sonra, metin incelenmek üzere Hakem Kurulu’ndan konuyla ilgili iki hakeme gönderilecektir. Bu nedenle çalışmanın ilk sayfasında yazar adına yer verilmeden sadece makale adı yazılmalıdır. Ayrıca çalışma, ihtiyaç duyulması halinde üçüncü bir hakeme de gönderilebilir. Gönderilen yazıların kime ait olduğu konusunda hakemlere, hakemlerin kimlikleri konusunda da yazarlara bilgi verilmez. 8) Hakem bir ay içinde raporunu yazıp göndermezse, yazı başka bir hakeme gönderilir. Yazarlar hakemlerin istek ve önerilerine uyarlar. Yayımlanacak makalelerde yazım kurallarına ve biçime ilişkin değişiklikler yapılabilir veya bunların yapılması yazardan istenebilir. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 1 ay içinde yapılarak dergimize ulaştırılması gerekmektedir. 9) Yayımlanmak üzere gönderilen çeviriler için 05/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre gerekli iznin alınmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. Çeviriler, orijinal metin ile birlikte gönderilir. 10) Yayımlanması kararlaştırılan yazıların tüm hakları ve Kurumunun internet sayfası olan www.ombudsman.gov.tr adresi üzerinden, tam metin olarak yayınlama hakkı Kurumumuza aittir. 11) Dergide, yazıların yayımlanmış olması, yazara ait görüşlerin Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. 12) Dergide yayımlanan yazılardan; ancak kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir. 13) Yazıları yayımlanan yazarlara 3 Ocak 2007 tarih ve 26412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre telif ücreti ödenir ve üçer adet dergi ücretsiz olarak gönderilir.